Správcovia bytový domov, ak chcú vykonávať správu musia splniť podmienky zákona č. 246/2015. Jednou z podmienok podľa §3 je získanie odbornej spôsobilosti na akreditovanom kurze. Pre zábudlivcov, ale aj pre novovznikajúcich správcov bol zorganizovaný kurz Manažér správy budov. Po prázdninách nastúpili deti do školy a niektorí správcovia na kurz.

Niektorí správcovia na túto povinnosť zabudli, a tak V. O. Č. Slovakia s. r. o. zorganizovalo jeden z posledných kurzov v tomto roku. V mimoriadnom neplánovanom termíne, na základe záujmu správcov bytových domov sme zorganizovali kurz „Manažér správy budov“. Kurz sa konal v priestoroch na Školskej v Košiciach, a to od 17. septembra do 28. septembra 2018. Zase to bol intenzívny kurz, 2 týždne za sebou. Náš kurz má 98 hodín prednášok, vrátane skúšok a testov.

Kurzistov nebolo veľa, účastníci boli z Moldavy, Banskej Bystrice a Bratislavy. Prednášajúci boli ako vždy vysokoškolskí profesori a ľudia z praxe, ktorí svojím prístupom presvedčili účastníkov, že sa nemusia báť skúšok a testov. Všetko je zvládnuteľné, keď sa chce.

Každý kurz je iný. Zúžený okruh ľudí, ktorí vzájomne konzultovali hlavne cez prestávky. O to bola väčšia diskusia v rámci prednášok. Účastníci mali možnosť získať odpovede na otázky, ktoré súviseli s odprednášanou témou. Túto formu si účastníci všetkých kurzov veľmi pochvaľujú.

Sme radi, že v skupine správcov môžeme privítať nových členov.

Uvádzame vyjadrenie niektorých účastníkov

Zúčastnila som sa kurzu ako osoba, ktorý pracuje v tejto oblasti už skoro 20 rokov a je majiteľkou firmy zapísanej v zozname správcov už skoro 2 roky. Organizácia a zabezpečenie kurzu bolo na výbornej úrovni, priateľský tím organizátorov tento pocit ešte znásoboval. Čo sa týka obsahu, veľa jej častí boli známe, ktoré používam každodenne. Opakovanie, aktualizácia informácií, vybraných častí legislatívy, neformálne rozhovory a výmena praktických skúseností s lektormi a účastníkmi bolo pre mňa veľmi prínosné a užitočné.

Pre správcu začiatočníka kurz ponúka obrovský balík informácií na výborný štart k tejto činnosti. Je vhodným a efektívnym nástrojom prostredníctvom ktorého je možné získať prehľad základných technických, legislatívnych a administratívnych podmienok výkonu tejto činnosti.

Veľmi pozitívne vnímam a hodnotím aj voľbu lektorov priamo z praxe, čím úroveň a hodnota kurzu získava viac. Ďakujem za príjemné prostredie ako aj za starostlivosť.

Želám do budúcnosti všetko dobré.

Lívia Haringová, konateľka,

HVH správa bytov s. r. o.

Banská Bystrica

 

Návštevu a absolvovanie jesenného kurzu Správca budov od V. O. Č. Slovakia s. r. o. v Košiciach vysoko odporúčam a hodnotím pozitívne. Kurz bol pre celú našu skupinu správcov, riaditeľov ako aj majiteľov správcovských spoločností prínosný. Okrem všetkých novelizácií a „ňuansov“ zo správcovskej praxe a prostredia sme boli po každej jednej stránke vyčerpávajúco informovaní od kvalifikovaných prednášajúcich v každej jednej téme. Prednášky nám budú inšpiráciou pre doladenie vzťahov a kontroly v našom obchodnom a klientskom prostredí správy majetku a nehnuteľností. Absolvovanie kurzu plne odporúčam a novým účastníkom prajem zdokonalenie teoretických ako aj vecných poznatkov zo správcovskej praxe.

JUDr. Martin Chovanec, EFPROS GROUP