Schwank s.r.o.

Radikálne zníženie emisií, jednoduchá modernizácia alebo zvýšenie účinnosti. To sú niektoré z hlavných dôvodov, prečo si priemyselné podniky začínajú na vykurovanie svojich hál častejšie vyberať propánové tepelné čerpadlá.

Tento trend je zatiaľ badateľný najmä v Nemecku, a to najmä v prípade veľkých nadnárodných spoločností, ktoré majú vysoké environmentálne ciele alebo sa pripravujú na podávanie správ ESG. Vzhľadom na početné prepojenia podnikov so Slovenskou republikou možno preto očakávať nárast propánových tepelných čerpadiel aj v domácom priemysle.

Zatiaľ čo doteraz sa objavovali najmä v rodinných domoch, v nasledujúcich rokoch môžeme očakávať ich rozšírenie aj v segmente priemyselného vykurovania. Pre podniky predstavujú tepelné čerpadlá využívajúce propán ako chladivo jedno z riešení nielen na modernizáciu zastaraných vykurovacích systémov, ale aj na splnenie stanovených a stále prísnejších environmentálnych cieľov.

„V posledných mesiacoch sme zaznamenali zvýšený dopyt po propánových tepelných čerpadlách, najmä zo strany spoločností na nemeckom trhu. Tieto spoločnosti často dostávajú od svojich materských spoločností odporúčania na zníženie emisií, napríklad pre účely podávania správ ESG. Tento trend podporuje aj nemecká dotačná politika,“ hovorí Ing. Lukáš Daněk, obchodný zástupca spoločnosti Schwank, slovenskej pobočky celoeurópskeho lídra v oblasti priemyselného vykurovania a chladenia.

Prírodné propánové chladivo je alternatívou k stále rozšíreným F-plynom v tomto type tepelných čerpadiel, ktorých používanie sa Európska únia v súčasnosti snaží výrazne znížiť a v budúcnosti úplne obmedziť. „Propán má hodnotu potenciálu globálneho otepľovania (GWP) len 3, čo je výrazne menej ako u bežne používaných chladív F-plynov. Napríklad chladivo R-32 má GWP 675,“ dodal Daněk. Tento údaj je podľa neho čoraz dôležitejší, najmä keď chladivo začne z tepelného čerpadla unikať. Zatiaľ čo F-plyny sú problematické z hľadiska vplyvu na životné prostredie, propán je bežný plyn, ktorý sa nachádza v prírode.

Úspora až 50% nákladov na vykurovanie

Ďalším kľúčovým dôvodom, prečo sa priemyselné podniky začínajú viac orientovať na propánové tepelné čerpadlá na vykurovanie, je ich kompatibilita s existujúcimi vykurovacími systémami. V skutočnosti môžu veľmi dobre nahradiť staršie plynové zdroje bez potreby výraznej modernizácie vykurovacieho systému.

„Ak chce priemyselný podnik nahradiť starý plynový kotol, propánové tepelné čerpadlo je ideálne. V porovnaní s čerpadlami na F-plyn sú účinnejšie a dokážu produkovať výstupnú teplotu vykurovacej vody 62 °C aj pri veľmi nízkych teplotách okolo -12 °C. Podniky môžu v konečnom dôsledku dosiahnuť až 50 % úsporu nákladov na vykurovanie bez toho, aby museli investovať do rozsiahlej modernizácie,“ vysvetlil Daněk a dodal, že v takýchto prípadoch možno vykurovací systém dimenzovať na vyšší teplotný spád, ako zvládajú tepelné čerpadlá na F-plyn.

Podobne ako klasické tepelné čerpadlá, aj propánové tepelné čerpadlá môžu pracovať reverzibilne. Môžu sa používať aj na chladenie výrobných technológií alebo vnútorných priestorov počas horúcich letných mesiacov. „Výmena starej technológie plynových kotlov za tepelné čerpadlo je veľkým prínosom, najmä v súvislosti s veľmi nízkou nezamestnanosťou v Slovenskej republike a rastúcimi požiadavkami zamestnancov na komfortné pracovné prostredie. Kto ho nezabezpečí, bude v budúcnosti čeliť nedostatku zamestnancov,“ doplnil Daněk.

Hoci podľa neho možno očakávať postupný prechod priemyselných podnikov na propánové tepelné čerpadlá, cenu tohto chladiva to napriek rastúcemu záujmu ovplyvní len veľmi ťažko. „Keďže ide o vedľajší produkt ťažby plynu a v prírode je ho dostatok, nehrozia také cenové výkyvy ako pri iných alternatívach chladenia, ak sa po nich prudko zvýši dopyt,“ uzavrel obchodný zástupca spoločnosti Schwank.