Obávate sa komplikácií spojených s modernizáciou výťahu natoľko, že ju stále odkladáte, aj keď je existujúce zariadenie na hranici životnosti, pribúda nutných opráv a náklady s nimi spojené rastú? Poradíme vám, ako si cestu k modernému výťahu zjednodušiť a spríjemniť.

1. Urobte správne rozhodnutie v správny čas

Rovnako ako pri iných zariadeniach sa aj u výťahu oplatí rozpoznať, kedy je modernizácia vhodná aj výhodná. Prejavy toho, že drobná oprava nestačí, sú zvyčajne celkom jasné. Patrí k nim opakovane odstavený výťah, zvyšujúca sa potreba opráv alebo vyššie náklady na odstránenie rizík zistených počas kontroly. Príznaky výrazného prevádzkového opotrebenia sa môžu prejaviť aj vyššou hladinou hluku.

V závislosti od stavu zariadenia potom pripadá do úvahy čiastočná modernizácia alebo kompletná výmena výťahu. „Čiastočná modernizácia nemení základné parametre zariadenia a nezasahuje do nosných konštrukcií budovy. Práce v dome trvajú dva týždne a viac v závislosti od rozsahu. Pri kompletnej výmene je vždy potrebné stavebné povolenie a práce trvajú približne štyri týždne a viac,“ hovorí Ing. Martin Starý, ktorý je v spoločnosti Schindler CZ, a. s., National Sales Manager pre oblasť modernizácií, a to v Česku aj na Slovensku.

2. Nepodceňujte prípravu a výber dodávateľa

V prípade významnej investície do bytového domu sa vlastníci musia dohodnúť na zámere, vymedziť rozsah a určiť skupinu osôb, ktoré budú vykonávať výberové konanie. Už v tejto fáze je vhodné požiadať o radu servisnú organizáciu alebo nezávislého odborníka, napríklad súdneho znalca. Ten vám pomôže definovať priority, funkcie a parametre výťahu, ktoré sú dôležitými kritériami pri výbere zariadenia a dodávateľa.

V samotnom výberovom konaní potom posúďte výhodnosť ponuky ako celku. Najnižšia ponúkaná cena nemusí byť najlepšou voľbou. Overte si, čo je v nej zahrnuté, a dbajte na to, aby podmienky z vybranej ponuky boli bez ďalších výnimiek zanesené do zmluvy.

Nezabudnite si vyžiadať kvalifikáciu dodávateľa a kópie poistných zmlúv na krytie prípadných škôd spôsobených dodávateľom. Jasne uveďte aj požadované záručné a platobné podmienky a termín dokončenia. Nepodceňujte záručný a pozáručný servis výťahov. Potenciálny dodávateľ by mal mať širokú servisnú sieť, ako aj 24hodinový dispečing, aby bol schopný rýchlo reagovať. Kľúčová je aj dostupnosť náhradných dielov a stabilita spoločnosti, keďže životnosť výťahu presahuje dvadsať rokov.

3. Zjednodušte si modernizáciu a správu zariadení

Veľkou záťažou býva vybavenie formálnych náležitostí. Treba získať stavebné povolenie môže trvať aj viac ako 90 dní, pretože jeho súčasťou sú kladné stanoviská všetkých dotknutých orgánov, čo celý proces predlžuje. Stavebné konanie končí až kolaudáciou. „Užitočné preto je, keď vám dodávateľ ponúkne tzv. riešenie na kľúč, teda vrátane pomoci s vybavením potrebných povolení. U našej spoločnosti je to samozrejmosťou,“ hovorí za Schindler CZ Martin Starý.

Samotnú modernizáciu uľahčí najnovšie aj moderné technológie. Napríklad výťahy Schindler sú vďaka nim mimoriadne flexibilné. Dokážu optimálne využiť možnosti existujúcej šachty a vďaka úspore priestoru pre technické vybavenie poskytujú viac pohodlia cestujúcim, čo ocenia napríklad rodiny s kočíkom. Do detailu si môžete vyladiť aj dizajn výťahu, ktorý sa tak stane prirodzenou a atraktívnou súčasťou vášho domu.

Moderné výťahy Schindler sú zároveň pripravené využiť najnovšie možnosti spojené s digitalizáciou. Tá prináša zákazníkom celú zaujímavých možností. Patrí k nim takzvaná prediktívna údržba, vďaka ktorej je možné potenciálne technické problémy riešiť skôr, ako ovplyvní plynulý chod zariadenia. Tým sa značne minimalizuje počet neplánovaných odstávok, teda situácií, kedy je výťah náhle mimo prevádzky. Výsledkom služieb založených na digitalizácii býva aj úspora nákladov, pretože aj v prípade výťahov platí, že je prevencia lacnejšia ako riešenie už vzniknutých problémov.

Viac informácií nájdete na schindler.sk