Ako dostať vodu pod kontrolu a vyhnúť sa vytopeniu

Výmena rozvodov vody, plynu a kanalizácie v bytových domoch intenzívne prebieha už viac ako desaťročie. Obnova týchto spoločných častí rozvodov TZB síce významne zníži riziko porúch, vodovod však nekončí vodomerom v byte, ale pokračuje až po kohútik, či iné koncové odberné miesto. Mnohé zraniteľné súčasti vodovodu, ktorými sú napríklad flexi hadičky k stojankovým batériám, rohové uzávery vody, ako aj ďalšie komponenty ostávajú pôvodné, resp. menia sa individuálne a postupne podľa uváženia jednotlivých majiteľov bytov. Riziko škody vytopením ostáva teda pomerne vysoké.

Poruchy vodovodného potrubia a ich ničivé následky

K poškodeniu vodou dochádza častejšie, ako sa predpokladá. Nie sú to len prípady, keď sa umývadlo v kúpeľni zmení na detské ihrisko alebo rýchlo upchaté odtoky vody. Štatistiku poistných udalostí vo všeobecnosti vedú vodovodné škody. Štatisticky je dokonca väčšia pravdepodobnosť, že počas dovolenky vytopíte suseda, ako to, že vás vykradnú. Napríklad u našich západných susedov predstavovali vodovodné škody v minulom roku 25 % všetkých poistných udalostí. Priemerná vodovodná škoda stúpla podľa štatistík Českej asociácie poisťovní na zhruba 1000 €. Okrem materiálnych strát, sú často postihnuté aj spomienky vo forme fotografi í alebo dôležitých dokumentov, ktorých strata nie je vyčísliteľná peniazmi. Navyše môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku prenikajúcej vlhkosti do stavebných konštrukcií budovy a v priebehu 24 hodín vytvoriť zdraviu škodlivú

pleseň, ktorej odstránenie si následne vyžaduje komplikované sanačné práce. Často nie je pri riešení poistnej udalosti jasné v akom rozsahu bola budova poškodená, preto menej viditeľné hĺbkové škody ostávajú s rizikom, že sa objavia neskôr, ale poistné plnenie ich nepokryje. Postihnuté priestory môžu byť nepoužiteľné na dlhú dobu a vyžadujú si zdĺhavú a nákladnú renováciu, nehovoriac o nepríjemnom hluku zo sušiacich zariadení.

Rehau je známe extrémne spoľahlivými rozvodmi RAUTITAN pre inštalácie vodovodov vo vnútri budov, ktoré sú kryté až 10-ročnou zárukou. Rozvody vody sú často zabudované pod stavebnými konštrukciami (potery, izolačné vrstvy, omietky apod.), sanácia škôd je preto mimoriadne náročná a nepríjemná. Najvyššia kvalita rozvodov bez kompromisu je teda na mieste. Poškodenia, žiaľ, ale nie sú vylúčené ani pri nových potrubiach, napríklad pri obyčajnom vŕtaní do steny. Staršie potrubia a komponenty sú v tomto kontexte časovanou bombou pre riziko vytopenia.

Inštalácie vody však žiaľ obsahujú množstvo ďalších rizikových súčastí spomenutých vyššie. Poškodené komponenty, tesnenia a skrutkové spoje – unikajúca voda nie je v žiadnom prípade neškodná pretože sa začína objavovať až vtedy, keď je poškodenie na potrubí už veľké. Ďalej sú tu práčky, myčky riadu, kávovary a podobné zariadenia, ktoré sú konštantne pripojené na vodovod pod tlakom až do 10 barov. Už mikro-trhlina dokáže za hodiny alebo dni prepustiť desiatky m3 vody… Je obzvlášť zradné, ak takéto poškodenie ostáva dlhšiu dobu nepovšimnuté, skryté pod omietkou, alebo horšie pod poterom.

RE.GUARD: smart riešenie s bezpečnou technológiou proti únikom vody

Vodovodné škody sa, žiaľ, môžu prihodiť komukoľvek, pretože ako vidno vyššie, majú mnoho príčin. Ochranu voči neželaným únikom vody dnes možno zabezpečiť dômyselnými zariadeniami, ktoré sú schopné automatickej prevádzky a dokonca môžu komunikovať online s majiteľom. Takýmto je úplná novinka od spoločnosti Rehau pod názvom RE.GUARD, aktuálne vhodný predovšetkým pre rodinné domy alebo byty v bytových domoch, ktoré majú len prívod studenej vody a samostatný ohrev teplej vody.

Zariadenie RE.GUARD funguje úplne automaticky. Akékoľvek poškodenie potrubia a unikajúcu vodu dokáže samotné zariadenie rozpoznať okamžite. Ak zistí neželaný únik vody, okamžite uzavrie prívod vody do domu, či bytu. Navyše pošle majiteľovi správu na smartfón. Vďaka núdzovým batériám funguje aj v prípade dočasného výpadku elektrického prúdu. Technickí nadšenci ho môžu ovládať prostredníctvom aplikácie v smartfóne odvšadiaľ, kde je pokrytie internetovým signálom. Triezvo zmýšľajúcemu užívateľovi naopak stačí RE.GUARD nastaviť prvý krát na začiatku po inštalácii, často spoločne s inštalatérom alebo servisným pracovníkom, následne si nevyžaduje žiadnu pozornosť. Vodovod je však neustále monitorovaný a domácnosť v suchu a bezpečí. Na zistenie poškodenia potrubia používa RE.GUARD inovatívnu ultrazvukovú technológiu na meranie prietoku. Pevnou súčasťou zariadenia sú ultrazvukové senzory, ktoré disponujú dlhou životnosťou a presnosťou. Tento inovatívny mechanizmus nemá vplyv na prietok vody, takže váš komfort pri sprchovaní ostáva zachovaný. Absencia mechanického prietokomeru zasa významne zvyšuje životnosť a funkčnosť v prípade tvrdej alebo inak mineralizovanej vody.

Voliteľné detektory zatopenia RE.GUARD signalizujú unikajúcu vodu v mimoriadne kritických bodoch a môžu byť umiestnené kdekoľvek v dome, napr. v kúpeľni alebo pod práčkou. Ich použitie nie je nutné, avšak pokryjú skôr úniky vody, kým ich zaznamená inak správne nastavená logika RE.GURADu. Táto uvažuje s nadmerným prietokom vody, t. j. ak počas 30 minút pretečie viac ako maximálne nastavené množstvo plus rezerva (napr. objem vane), vodovod má pravdepodobne problém a okamžite preruší prívod vody. Parameter možno nastaviť individuálne pre každú domácnosť.

Úplne precízna meracia technika a inteligentný softvér dokážu okrem masívnych únikov vody odhaliť aj absolútne mikrolekáže. Už niekoľko kvapiek vody z defektnej batérie alebo slziaci WC splachovač dokáže RE.GUARD odhaliť počas pravidelných nočných meracích cyklov. Ako je známe, takéto malé úniky spôsobujú značné náklady na spotrebovanú vodu, často sú to desiatky m3 za krátke obdobie, zároveň vedia zákerne a nenápadne poškodiť stavebné konštrukcie, kým si ich inak všimnete.

Komplexné služby Rehau

Spoločnosť Rehau sa v oblasti sanácie bytových domov neobmedzuje len na dodávky kvalitných materiálov. Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu rozvodov, počínajúc poradenstvom pred realizáciou, obhliadkou vášho bytového domu a spracovaním cenovej ponuky a v neposlednom rade zorganizujeme po úspešnej dohode výmenu vašich rozvodov prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov. Realizácia zahŕňa výmenu vodovodných potrubí, plynu, prípadne aj vzduchotechniky, a samozrejme likvidáciu azbestu ako nebezpečného odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. Všetko k vašej maximálnej spokojnosti! Za uplynulých 15 rokov naši montážni partneri použili systémy rozvodov Rehau na viac ako 150 000 bytov len v Slovenskej republike, čo je dobrým indikátorom kvality a vhodnosti komplexného riešenia. Viac informácií k RE.GUARDu nájdete na našom webe. Aktuálny typ zariadenia je určený predovšetkým pre rodinné domy a byty s vlastným ohrevom teplej vody a prívodom len studenej vody. Rehau však intenzívne pracuje na vhodnom riešení aj pre klasické bytové domy.