Zdroj: Finančné centrum, a.s.

Ohlas č.1

V súvislosti s mimoriadnymi tragickými udalosťami bytového domu na Mukačevskej ul. v Prešove, si dovoľujeme uverejniť našim čitateľom postrehy, ktoré sa danej témy týkajú. Uverejňujeme list pána Ing. Daniela Žilovca zo spoločnosti Finančné centrum, a.s., ktorý sa týka postrehov a dôvodov z oblasti poistenia, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť my všetci…

Finančné centrum, a.s.

Vážené dámy, vážení páni.

dovoľujeme si Vám uviesť čerstvé postrehy našich spoločností – Finančné centrum, a.s. a  EuroFin Consulting, a.s.  – z tohto víkendu, kedy sme po tragickom výbuchu plynu v bytovom dome v Mukačevská 7 v Prešove riešili škody v okolitých bytovkách.

Obhliadali sme asi 500 okien a dverí v bytoch, na chodbách, ale aj pivniciach, dokonca vo vedľajšom dome Mukačevská 9, Prešov je poškodená základová betónová doska, prevalené priečky. Pohľady na všadeprítomné črepiny, lietajúce časopisy, doklady, ale aj pohodené hračky si budeme pamätať celý život. Pri udalosti v Prešove sa bude zrejme jednať aj o totálnu škodu BD, ale aj o veľmi rozsiahle škody okolitých budov. Nechceme sa vyjadrovať ku príčine výbuchu, to sa pravdepodobne ukáže po rozsiahlom vyšetrovaní. Chceme Vás však upozorniť, že pri tejto udalosti zrejme nastal celý sled udalostí a bude to mať vážne dopady v mnohých sférach v spoločnosti (správu nehnuteľností nevynímajúc).

Zdroj: Finančné centrum, a.s.

Postupne sa začínajú otvárať témy, ako napr.:

 • zodpovednosť za prerazenie potrubia,
 • vytýčenie trás, schvaľovanie výkopových prác,
 • bezpečnostné opatrenia pri úniku plynu,
 • evakuácie obyvateľstva pri podobnom havarijnom stave,
 • vybavenie požiarnych jednotiek pri výškových budovách v mestách,
 • dojazd záchranných zložiek,
 • parkovanie pri BD,
 • revízie plynových zariadení v BD,
 • ostatné revízie v budove,
 • schválenie stavebných úprav BD, vrátane bytov, stúpačiek, odsávacích potrubí,
 • poistenie BD,
 • poistná suma = hodnota bytového domu.
Zdroj: Finančné centrum, a.s.

Posledných 10 rokov naše spoločnosti upozorňujú ľudí z oblasti správy nehnuteľností na nevyhnutnosť aktualizácie poistenia tak dôležitých objektov, ako sú bytové domy. Za uplynulých 18 mesiacov sme na konferenciách so správcami, družstvami, SVB sme celkovo 12- krát upozornili na prípadné rozdiely v plnení pri nepoistených rizikách, nízkych limitoch, ale hlavne pri podpoistení objektu. Pri podobných udalostiach sa môže dostať správca budovy do veľmi komplikovaných situácií. Z týchto dôvodov si Vám dovoľujeme opäť dať do pozornosti potrebu aktualizácie poistenia.

Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na zástupcov poisťovní, sprostredkovateľov poistenia v danej téme.

Ohlas č.2

O svoju svoju skúsenosť správkyne, ktorá podobnú situáciu požiaru v bytovom dome, ktorý spravuje zažila, sa s nami podelila Ing. Silvia Bačová, konateľka správcovskej spoločnosti SPRAVIS s.r.o., členka Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Výbuch v dome a čo ďalej ?

Zdroj: Finančné centrum, a.s.

Nikto by to nemal a nechcel zažiť.

Všetci súcitíme s pozostalými a poškodenými výbuchom v dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Ale pred rokom sa podobná situácia udiala aj v Košiciach na Obchodnej ulici, kde je naša spoločnosť mandatárom SVB. Tam našťastie o svoje byty vlastníci neprišli natrvalo, no aj tam  zbytočne vyhasol jeden ľudský život. V Košiciach to bola mimoriadna udalosť za posledných 30 rokov, v Prešove za 50 rokov. Nikto to  nečakal ani v Košiciach, ani v Prešove a určite by niekto  povedal, že to ani nemôže byť pravda, dve takého udalosti za 1 a ½ roka. A predsa je to pravda.

V oboch prípadoch došlo k náhlej, nečakanej a šokujúcej situácii – k výbuchu plynu a následnému masívnemu požiaru, čo spôsobilo okamžitú stratu domova pre všetkých. Ľudia si zachraňovali holý život a stratili všetko. V ruinách ostali aj ich životné spomienky, fotografie a emocionálne cenné predmety.

Prvým sa to stalo v nedeľu večer, týždeň po Veľkej noci a druhým v piatok na obed na Mikuláša, teda práve v období, kedy sme všetci  pozitívne naladení a tešíme sa na rodinu a sviatky. V našom prípade bol dom plne obsadení, v Prešove našťastie nie, ale aj tak to malo žiaľ fatálne následky.

V prípade Košíc to bolo nezodpovedné konanie vlastníka, v Prešove to bude zrejme nedbanlivosť pri práci. Zisťovanie príčiny požiaru je na špeciálnej zložke hasičov a určenie vinníkov je na kriminálnej polícii. Od ich zistení sa ale odvíja všetko následné.

Pri výbuchoch došlo k poškodeniu alebo úplnému zničeniu bytov, poškodenými boli aj iní, susediace domy, zaparkované autá. V oboch prípadoch však správca musí riešiť situácie, ktoré zákon č.182/1993 Z.z. neupravuje. Tu sa razom stáva správca aj krízovým manažérom, bez tréningu, hneď. Nikdy v živote nezabudnem na tie prvé chvíle a všetko to, čo som musela za pochodu riešiť. No najviac ma trápili osudy ľudí, vtedy som sa stala aj ich psychoterapeutom. Veľmi ma mrzí, že vtedajšie vedenie mesta zo svojej vôle nepomohlo obyvateľom tak ako mohlo, nezriadilo im transparentný účet a veľmi veľa vecí zlyhalo. Zasahovali sme my a  s následnou pomocou starostu našej Mestskej časti Západ a pár poslancov, sme situáciu zvládli. Ale systémovo takéto situácie nie sú vyriešené. Mala sa na zastupiteľstve mesta prejednať úprava evakuačného plánu, no neviem o tom, že by sa tak aj stalo. Nikto nečaká takéto situácie. Ale ako je zrejmé, žiaľ sa stávajú a asi aj budú a je potrebné to riešiť aj na úrovni miest a obcí, v krajnom prípade aj štátu.

Najpálčivejším problémom dnes pre vlastníkov bytov na Mukačevskej ul. v Prešove je dilema, či bytový dom zachrániť, alebo ho zbúrať. K tomu ale zásadné stanovisko musí povedať statik.

No a tu nastáva problém. V prípade domu na Obchodnej ul. bolo najdôležitejšie vrátiť dom čo najskôr do pôvodného stavu, aby sa vlastníci vedeli vrátiť do normálneho života. Trvalo to rôzne dlho v závislosti od poškodenia bytu. Bolo to mesiac, ale aj osem mesiacov, sanáciu vykonávali vlastníci za vlastné zdroje, niektorí sa neplánovane zadĺžili, no a na správcovi bolo dať dom do poriadku čo najskôr. Lenže vtedy  idete riešiť neplánovanú nákladnú opravu a hneď. Kto to zaplatí? Prídu vám dodávatelia do takého rizika? Preplatí vám to poisťovňa?

Ale bytový dom na Mukačevskej ul. nie je možné dať do pôvodného stavu a hlavne, bude to trvať dlho a bude to stáť veľmi veľa. Tu našťastie pre vlastníkov zasiahol štát, mesto, armáda, ako som sa dočítala dostanú aj právnu pomoc. Pomáha im momentálne celé Slovensko, ale keď opadne eufória pomoci, kde budú vlastníci bývať? Ako vyriešia situáciu s úvermi, ktoré čerpali na obnovu domu? Ako sa vysporiadajú banky so záložným právom, budú vymáhať úvery od vlastníkov, ktoré im poskytli? Ja si nemyslím, že im ich niekto odpustí. Vlastníci  majú pred sebou ťažké obdobie, kedy sa budú domáhať plnení od svojich poisťovní, budú si musieť zabezpečiť bývanie a riešiť dlhovú službu. A hlavne traumu …. to si nikto nevie predstaviť, čo sa deje v každom človeku, ktorý to zažil, ako sa s ňou vyrovnáva a aké následky to zanechá. Aj ja osobne som zažívala permanentný stres. Žiaľ ešte aj dnes riešim túto mimoriadnu situáciu, pretože likvidácia nie je tak jednoduchý proces.

A teraz k problematike správy. Na rozhodnutí vlastníkov bude, či sa rozhodnú pre obnovu, aspoň čiastočnú alebo pôjde o úplnú demoláciu domu, samozrejme podľa statického posudku. Ale čo ak čo i len jeden s demoláciou nebude súhlasiť? Je to jeho majetok chránený ústavným právom. Určite sa aj tam stalo, že vlastník bytu zahynul a bude potrebné dedičské konanie na určenie vlastníka bytu. Znamená to teda, že do jeho ukončenia nebude mať nikto právo hlasovať za tento byt a k demolácii by potrebovali súhlas všetkých vlastníkov. Lenže vlastníci sa potrebujú rozhodnúť hneď teraz. Čo s tým? Nahradí niekto ich rozhodnutie nejakým príkazom? Napríklad štát? Postaví im štát alebo mesto nový bytový dom, alebo im budú poskytnuté iné nové byty ? Má mesto alebo štát vôbec také kapacitné možnosti? Alebo riešenie bude na vlastníkoch a tí si budú musieť zabezpečiť nové bývanie?

Žiaľ ani v našom prípade mesto nevedelo zabezpečiť náhradné bývanie pätnástim rodinám, malo kapacity dočasne len pre dve rodiny.

Ďalším problémom je zvolanie schôdze, resp. zhromaždenia vlastníkov bytov. Zákon stanovuje povinnosť správcovi písomne doručiť každému vlastníkovi pozvánku v stanovenej lehote. Lenže toto je mimoriadna situácia. Kam má správca odosielať pozvánky, ak ľudia nebývajú vo svojich bytoch, ale kade – tade? Ako si vyzdvihnú pozvánku na pošte, ak na adrese, kde momentálne bývajú,  nemajú žiadnu právnu väzbu alebo ešte nemajú nové doklady? Áno, je možné konštatovať, že pošta im môže vyjsť v ústrety a polícia tiež. Aj nám pošta pomohla, ale všetky inštitúcie som musela obiehať sama. No ale teraz je to predsa mimoriadna situácia, nie bežná. Komu a kam doručovať pozvánky po nebohých alebo nezvestných vlastníkoch? Ako to riešiť v mimoriadnych prípadoch všeobecne?

Takéto situácie sa stávajú mimoriadne, ale stanú sa a my na takéto situácie nie sme pripravení. Nijako. Ani vlastníci, ani správcovia a žiaľ ani mestá a obce. Evakuačné plány riešia len absolútne akútnu situáciu, ale čo sa deje potom, už mimo verejného diania …. no a práve vtedy začína trauma.

K podobným nešťastiam môže dôjsť kedykoľvek, pretože všetci máme v bytových domoch nejakých susedov, ktorým nezáleží na technickom stave ich bytu, neumožnia vstup do bytu za účelom revízie plynu, vykonať opravu na spoločných rozvodoch, elektroinštalácie v bytoch a v spoločných rozvodoch sú niekde v katastrofálnom stave, ďalej sú tu aj problémy s neprispôsobivými osobami, s manipuláciou s ohňom v spoločných priestoroch a vo výťahoch a pod. Existuje veľmi veľa bezpečnostných hrozieb v bytovom dome, ktoré si  žiaľ vedia vytvoriť aj sami vlastníci. Ísť výťahom na chodbe, kde cítim únik plynu? Zdraví rozum hovorí – otvoriť všetky okná, nech plyn unikne a nezažínať žiadne elektrické spotrebiče, ani svetlo. Pri každom náznaku úniku plynu radšej zbytočne zavolať havarijnú službu, ako nechať to tak a čakať, že niekto niečo urobí. No neurobí, to sa musí riešiť okamžite. Veľa  rozhodnutí vlastníkov je nesprávnych, ale správca s tým nič nezmôže, môže na to len upozorniť. Prečo nie sú vo všetkých budovách povinné hlásiče dymu a úniku plynu? Prečo školenie o požiarnej ochrane nie je povinné aj pre vlastníkov bytov? Zákon chráni vlastníkov bytov v ich majetkových právach, ale prečo nie je adekvátna aj povinnosť vlastníka v starostlivosti o byt, aj s právom vymáhania kontroly bytov s právom vstupu do bytu týmto kontrolným zložkám? Kto kontroluje vlastníkov bytov, či majú v poriadku svoje elektro rozvody a plynové prípojky, či spotrebiče? Prečo štát neplní aj funkciu sociálneho dohľadu v prípadoch, kedy ich vlastníci žiadajú o pomoc s nezvládnuteľným spoluobčanom, ktorý je budúcou potencionálnou hrozbou? Možno by sa dalo predísť niektorým budúcim katastrofám. No a práve takéto krízové situácie zákon o správe bytov vôbec nerieši. Správca je neraz v úlohe učiteľa, policajta alebo psychológa. Ale to nie je jeho primárna činnosť.

Nemôžeme zostať ľahostajní k tomu, čo sa stalo v Prešove. Je potrebné týmto vlastníkom a obyvateľom pomôcť hlavne finančne, pretože si musia zabezpečiť nové bývanie a zariadenie domácností.

Preto touto cestou sa za vlastníkov bytov na Obchodnej ul. v Košiciach chcem poďakovať všetkým, ktorí vtedy zaslali príspevok na transparentný účet, ale v našom prípade to bolo žiaľ veľmi málo, keďže mesto sa zachovalo trochu macošsky, ale aj tak ďakujem. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám vtedy pomohli riešiť neľahkú situáciu, ako aj tým, ktorí vtedy zdieľali výzvu na pomoc a moja vďaka patrí aj združeniu ZSaUN, ktoré túto výzvu okamžite uverejnilo vo svojom časopise. Verím, že aj teraz pomôžete ľuďom v núdzi.

Ohlasy našich čitateľov budeme uverejňovať priebežne.

Zatiaľ pripomíname kontakty pomoci mesta Prešov:

Linka Centra sociálneho zabezpečenia zriadená mestom Prešov:
☎️ 0907 997 475 (od 8:00 do 18:00 hod.)

Linka pomoci pre ľudí zasiahnutých mimoriadnou udalosťou:
☎️ 0944 171 272

Linka stálej služby na Volgogradskej č. 1
☎️ 051/771 45 61

Číslo oficiálneho účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229
Variabilný symbol: 6122019