Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Najmä „covidové roky“ nás naučili, že pri svojej práci musíme byť vynaliezaví, kreatívni a nevzdávať sa myšlienky na možnosť stretnúť sa. Práve to nás vtedy viedlo zaviesť v rámci svoje činnosti online semináre. A hoci už máme hádam toto obdobie za sebou a mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID -19 máme zrušenú, online seminár sa z minulého obdobia osvedčil a ostal stále „živý“. Nikto nemáme času nazvyš. Možno práve preto sa online seminár osvedčil. Je to prostriedok, ktorým viete sebe a vašim zamestnancom zabezpečiť možnosť vzdelávať sa v oblasti správy bytových domov z pohodlia vašej kancelárie, pri minimálnej strate pracovného času. Samozrejme, že nič nenahradí osobné stretnutie s vami.

Opäť sme sa presvedčili, že náš seminár „Čo sa zaujíma správcov“ , ktorý sa uskutočnil dňa 20.9.2023 bol správnou voľbou. Voľbu tém sme zvolili podľa Vašich požiadaviek a návrhov.

Zaujímavá je možnosť zasielať svoje otázky a podnety aj počas samotného seminára. Možno aj toto presvedčilo mnohých správcov, aby sa seminára zúčastnili. Potvrdili to aj otázky, ktoré prišli pre prednášajúcich na zodpovedanie práve počas ich prednášok.

Témy, ktoré ste si mali možnosť  vypočuť, zodpovedali požiadavkám nielen našich členov. Týkali sa aktuálnych problémov a boli aj reakciou na problematiku, ktorá trápi v súčasnosti našu spoločnosť a teda aj všetkých vlastníkov.

Program zahájila spoločnosť HENKEL Slovensko s.r.o. vysoko odbornou prednáškou Ing. Viciana o technických úskaliach obnovy fasád bytových domov. Naozaj špičková prednáška bola orientovaná na výber a voľbu správnej fasády bytového domu pri jej obnove a následne údržbe. Naozaj dobré rady našli miesto hlavne u správcov, ktorí obnovujú alebo obnovu bytového domu plánujú. Rekapituláciu povinností správcov pri revíziách technických zariadení nám predniesla p. Michaláčová, DiS. Svojou prehľadnosťou našich povinností pripomenula zábudlivcom, aké sú naše povinnosti. Pálčivú tematiku rozpočítavania nám predniesli zástupcovia SBD Prešov – Kfm. Ing. Brilla a p. Adzima. Prehľadne a jasne spracovaná tabuľka priniesla prehľad o možnostiach a typoch vyúčtovania snáď vo všetkých variantoch vyúčtovania, ktoré môžu vniknúť.

Aktuálne služby Slovenskej sporiteľne a.s. pre bytové domy sme vypočuli od Ing. Hamrana a plány nabíjacích staníc pre elektromobily a ich možnosti realizácie predniesol Ing. Bátora. Kvalitnejšia správa pre vlastníkov bytov môže byť aj zabezpečená odborným vzdelávaním zástupcov vlastníkov a predsedov alebo členov rád u spoločenstiev vlastníkov. Neplatičov v bytovom dome a výkladom možností, ako postupovať pri ich riešení, sa venoval svojou prednáškou Ing. Sedlačko. Program končili prednášky JUDr. Guoth, ktoré sa venovali témam vlastníctva lodžií a terás v bytovom dome, ako aj poruchám, ktoré môžu ohroziť život, zdravie a majetok vlastníkov BD. Všetkým prednášajúcim za ich poctivú prípravu a prezentácie patrí naša srdečná vďaka!

Ďakujeme Vám, milí účastníci online semináru, za Vašu účasť, veríme, že sme Vám aj tentokrát poskytli nové informácie, ktoré Vám v budúcnosti pomôžu. Tešíme sa na Vás znova na ďalšom seminári alebo konferencii „Správa budov – jeseň 2023″, ktorá sa uskutoční  v dňoch 9.-10.11.2023 v Bešeňovej.

Zároveň dávame do pozornosti tým, ktorí náš online seminár nestihli, že si môžu záznam zo semináru u nás objednať na mail adrese:  zsaun@zsaun.sk