Výrobca kotlov spoločnosť DEFRO neustále vyvíja a posúva možnosti peletových kotlov na základe kritérií, ktoré vyžaduje európska legislatíva, ale prihliada aj na potreby zákazníkov a prispôsobuje parametre svojich výrobkov tak, aby boli vhodné pre akýkoľvek projekt.

Tento peletový kotol pozostáva z kotlovej časti, kde prebieha horenie. Druhá časť je zásobník, v ktorom sa nachádza nielen palivo, ale v spodnej časti aj riadiaca jednotka, podávač peliet do ohniska a všetky kontrolné mechanizmy. Kotol pracuje automaticky na základe požiadaviek z termostatov, snímačov TUV alebo akumulačnej nádoby. DEFRO BETA je, ako sme zvyknutí z predošlých modelov, vyrábaný z certifikovanej žiaruvzdornej ocele. Účinnosť tohto zariadenia je až 93 %. Samozrejme aj tento kotol je zapísaný do projektu Zelená domácnostiam, v ktorom má zákazník možnosť získať dotáciu až 1500 €. Súčasťou zariadenia je riadiaca jednotka APC CENTER, ktorá v štandarde ovláda 2-krát zmiešavací ventil a 6 čerpadiel, súčasťou kotla je aj možnosť vzdialenej kontroly cez internet, keďže kotol má zabudovaný internetový modul s portom RJ- 45.

kotol DEFRO BETA
riadiaca jednotka APC CENTER

Ďalšou výhodou pre samotných zákazníkov a projektantov je umiestnenie horáka v spodnej časti kotla pod zásobníkom, čím je ušetrených viac m2 v dnes už aj tak dosť malých kotolniach. Výhodou je tiež Lambda sonda – Inteligentný algoritmus, ktorý optimalizuje postup spaľovania a zaisťuje najvyššiu výkonnosť kotla pri minimálnej emisii spalín, pre celý rozsah výkonu. Tento typ kotla je vybavený aj odťahovým ventilátorom, ktorý eliminuje problém ťahu v komíne a stabilizuje prácu zariadenia.

Kotly DEFRO BETA sú dostupné vo verziách 12 – 40 kW.

DEFRO BETA PLUS je verzia, kde je možnosť si objednať objemovo väčší zásobník paliva ako je v štandarde.

kotol DEFRO BETA PLUS

MIRAD s. r. o.

www.mirad.sk