Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

7. medzinárodná konferencia Správa budov 2018 sa uskutoční 4. – 6. 4. 2018 v Bešeňovej. Konferenciu už tradične pripravuje Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností. Na konferenciu sa tešia správcovia bytových domov a budov hlavne pre jej priateľskú atmosféru a možnosť oboznámiť sa s novou legislatívou, novinkami z oblasti výkonu správy a novými technológiami pri komplexnej obnove bytových domov.

Tohoročná konferencia Správa budov 2018 sa bude konať v dňoch 4. – 6. apríla 2018 v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***.

Je už tradíciou, že aj v tomto roku sme sa rozhodli požiadať o záštitu konferencie pána Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby SR. Ako prednášatelia sa opäť zúčastnia pracovníci ministerstva z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, zástupcovia ŠFRB a akademickej obce. Odbornými garantmi konferencie sú zástupcovia SvF TU Košice, Stavebnej fakulty ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava. Mediálnu podporu máme od V. O. Č. Slovakia s. r. o. prostredníctvom časopisu Správca bytových domov, www.tzbportal.sk/sprava-budov, www.energie–portal.sk a iných médií. Veríme, že účastníkov konferencie zaujme hlavne program so zaujímavými prednáškami a predpokladáme aj diskusie k otázkam výkonu správy.

Príjemnou zmenou pre účastníkov konferencie bude aj voľný vstup do aquaparku Gino Paradise Bešeňová, ktorý je každodenne po 16.00 hod. zabezpečený pre všetkých zadarmo. Účastníkom sa teda mimo odborných prednášok núka aj relaxačný pobyt, pri ktorom veríme, že nadviažu nové kontakty a odpočinú si od pracovných povinností.

 

 

Spomienka na minuloročnú konferenciu

Konferencia Správa budov 2017 sa konala v Poprade. Z dôvodu nedostačujúcej kapacity priestorov sme sa tohto roku rozhodli zmeniť miesto konania konferencie. Veríme, že sa nové miesto bude páčiť. Minulý rok sa konferencie zúčastnilo viac ako 300 účastníkov, z toho 190 správcovských spoločností. Sme presvedčení, že v roku 2018 nás bude ešte viac.

Cieľová skupina

Konferencia Správa budov 2018 je tradične určená pre profe­sio­nálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, správcov nehnuteľností, predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod., tiež vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domu a chceli by sa dozvedieť niečo nové. Konferencia má svoju tradíciu, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.

 

 

Obsahová náplň konferencie

Sekcie sú spravidla vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy, ŠFRB, odborníkov z praxe a firemných prezentácií. Tento rok by sme chceli zamerať firemné prezentácie hlavne na konkrétne riešenia problémov z praxe a odpovede na otázky účastníkov, resp. riešenie praktických problémov, ktorými sme sa zaoberali počas roka 2017.

Konferencia sa bude konať v priebehu 3 dní. Začína v stredu 4. apríla 2018 a pokračuje až do piatka 6. apríla 2018.

Na 7. medzinárodnú konferenciu pripravujeme prednášky, ktoré budú zaradené v 5 sekciách:

I.    Finančné riešenia pri obnove budov

II.   Legislatíva pri výkone správy budov

III.  Problematika TZB v budovách

IV.  Inovatívne technické riešenia v budovách

V.   Oblasť výkonu správy a diskusný blok venovaný oblasti správy budov, odpovede na otázky

 

 

Interaktívna konferencia aj tentokrát

Konferencia svojím obsahom ponúka účastníkom informácie z finančných, právnych, technických a iných oblastí. Diskutované budú aj informácie o zákone 182/93 Z.z. a zákone 246/2015 Z. z., ktorý sa týka správcov bytových domov. Otázky sa týkajú ŠFRB a oblasti zákona o ochrane osobných údajov. Samostatný blok, venovaný správe budov, sa bude konať v tretí deň konferencie. Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas konferencie dostať odpovede. V čase diskusie bude vytvorený priestor na riešenie zaslaných otázok a účastníci získajú odpovede od kvalifikovaných zástupcov štátnej správy, ako aj odborníkov z dotknutých oblastí.

Otázky zasielajte vopred!

Chceme požiadať všetkých, ktorí majú nejaký problém, týkajúci sa správy budov a chcú, aby bol na konferencii riešený, majú záujem o vytvorenie širšej diskusie o danom probléme a chcú dostať odpovede na svoje nevyriešené otázky, alebo majú nejaké nápady na zlepšenie práce správcov, aby ich zaslali mailom na adresu zsaun@zsaun.sk alebo poštou na adresu ZSaUN, Školská 23, 040 01 Košice, najneskôr do 20. 2. 2018!

 

 

Organizačné pokyny

V čase vydania tohto čísla časopisu Správa bytových domov práve pripravujeme pozvánku s presným programom. Súčasťou nasledujúceho čísla bude presný program na konferenciu, na ktorú Vás srdečne pozývame. V tomto čísle vám zasielame len prihlášku na konferenciu a v najbližšom čísle (vychádza 21. 3. 2018) už bude súčasťou časopisu aj pozvánka s presným programom.

Na zadnej strane pozvánky je pre vás priestor na vaše otázky, na ktoré chcete dostať na konferencii odpovede. Faktúru – daňový doklad zašleme po obdržaní prihlášky. Pri platbe prosíme uviesť do rubriky „Správa pre prijímateľa“ – vaše meno a priezvisko alebo názov firmy.

Prihláška

Tlačivo prihlášky na 7. medzinárodnú konferenciu Správa budov 2018 nájdete v tomto čísle, alebo si ju môžete stiahnuť na www.zsaun.sk, www.tzbportal.sk

Prihlášku prosíme zaslať oscanovanú mailom na adresu zsaun@zsaun.sk alebo poštou na adresu ZSaUN, Školská 23, 040 01 Košice najneskôr 4. marca 2018!

Účastnícky poplatok:

  • 68 € / účastník
  • 58 €/ účastník člen ZSaUN

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

Občerstvenie – coffee break počas celej konferencie, 1 x obed vo štvrtok, 2x raut a spoločenský večer. Každý účastník obdrží CD, Zborník prednášok z konferencie a učebnicu: „Správca budov“. Ak máte záujem o Zborník v tlačenej forme, tak je k dispozícii v sume 18,- €/ks, prosíme o zaslanie objednávky.

Ubytovanie

Konferencia sa koná v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***. Je možnosť výberu izieb podľa ceny v oboch hoteloch, ktoré sú navzájom prepojené prednáškovou miestnosťou.

Rezerváciu ubytovania a platbu si každý účastník zabezpečí samostatne. Rezervácia je výhradne LEN na tlačive „Promokód VOC18“. Cez žiadne iné služby booking a pod., nie je možná. Ceny sú uvedené za 2-lôžkovú izbu. Pri obsadení dvojlôžkovej izby jednou osobou je zľava vo výške 10 €/osoba/noc (je potrebné uviesť v tlačive rezervácie). Tento rok je spôsob rezervácie nasledovný: prihlášku ubytovania (na tlačive PROMOKOD) je treba zaslať e-mailom do hotela (viď prílohu časopisu). Potvrdením rezervácie je spätné zaslanie zálohovej faktúry, ktorú je potrebné uhradiť obratom (najneskôr do 4. 3. 2018). Po úhrade zálohovej faktúry obdžíte daňový doklad a číslo izby – máte ubytovanie zabezpečené.

Ak nebude ubytovanie objednané a uhradené do 4. 3. 2018, hotel negarantuje možnosť ubytovania za zvýhodnené ceny, preto je potrebné, aby ste si ubytovanie zabezpečili do tohto termínu.

V cene ubytovania sú raňajky a vstup do komplexu bazénov zdarma po 16.00 hodine. Kto bude mať záujem, nech si nezabudne so sebou zobrať plavky.

Kontakt na hotel: +421 44 290 13 57

E-mail: reservation@galeriathermal.sk

 

 

Partneri konferencie

Ani tohtoročná konferencia sa nezaobíde bez partnerov, ktorým patrí naša vďaka za ich podporu.

Firmy

Generálnymi partnermi pre tohoročnú konferenciu sa stali spoločnosti: PCI Fűr Bau – Profis (BASF) a spoločnosť BAUMIT, s. r. o.

Ak by mala niektorá spoločnosť alebo firma záujem prezentovať na konferencii svoje služby, produkty, ešte stále je možnosť prihlásiť sa na konferenciu ako partner (najneskôr do 15. ­februára 2018) napríklad s prezentáciou pri stolíku. Firmy sa môžu kontaktovať s Mgr. Eugenom Kurimským na e-mailovej adrese: ­kurimsky@voc.sk alebo telefonicky: 0905 541 119.

Správcovia

Tešíme sa na vás všetkých – ako na našich účastníkov z minulých konferencií, tak aj na nových účastníkov – aj z radov absolventov kurzov Manažér správy budov. Veríme, že sa rozšíri naša rodina správcov. Bude nás tešiť, ak sa zíde na konferencii čo najviac ľudí s podobným zameraním a cieľom dozvedieť sa niečo nové. Na konferencii máte možnosť stretnúť starých známych, ale aj získať nové kontakty.

Tohtoročná konferencia sa nesie v duchu hesla: Oddych je korením práce.

 

 

Valné zhromaždenie ZSaUN

Žiadame o pozornosť a účasť členov Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností na našom valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie členov združenia sa uskutoční vo štvrtok 5. 4. 2018 o 18.00 hod., v prednáškovej miestnosti konferencie.

V prípade nejasností volajte, píšte organizačnému garantovi:

Ing. Tatiana Cirbusová

ZSaUN, Školská 23, Košice

tel.: + 421 917 240 204

e-mail: zsaun@zsaun.sk