Již 25 let se REVEL zabývá výrobou prvků pro vytápění, a to jak pro rodinné domy, tak pro objekty občanského vybavení. V roce 2009 přidal do své nabídky monobloková (trvale reverzibilní, tlačná) tepelná čerpadla vzduch-voda, která jsou ideálním zdrojem tepla a chladu z ekonomického i ekologického hlediska.

Byla to právě tato firma, která jako první v České republice, s nedůvěrou konkurence, začala nabízet podlahové chlazení, konkrétně ve spojení s vhodným tepelným čerpadlem (konstruovaným pro dlouhodobou reverzaci chodu). REVEL a ve svém vývoji rozhodně nestagnuje.

Po zkušenostech z minulých let víme, že nejčastějšími poruchami tepelných čerpadel jsou:

a)      nedostatečný průtok vody,

b)      vstup příliš vysoké teploty do zařízení z jiných zdrojů,

c)      cyklování průtoku nevhodným zapojením dalších čerpadel,

d)      selhání expanse nebo pokles tlaku v systému,

e)      selhání el. jištění tepelného čerpadla.

USP, jak jsme nazvali univerzální připojovací sady, zajišťují bezchybné, bezpečné a jednoduché připojení tepelných čerpadel na libovolnou stávající otopnou soustavu, a dokonce i v libovolném místě.

Sady jsou nabízeny v různých variantách, a to jednodílných/dvoudílných, s elektrokotlem/bez něj, stranově univerzální (přenastavitelné přímo na stavbě viz Obr. 2) nebo fixní (pravé či levé, viz Obr. 1). Díky silnému oběhovému čerpadlu (8 m v.sl./4 m3) se dá instalace realizovat i v libovolném místě otopné soustavy.

Varianty s elektrickými průtokovými kotli zároveň nahrazují bivalentní či zálohový zdroj. Elektrokotel 3 kW je spolu s vestavěným 3kW kotlem tepelného čerpadla zdrojován i ovládán z tepelného čerpadla. Elektrokotle 6 kW nebo 9 kW jsou napájeny a jištěny z jiného jističe a ovládány z regulátoru na USP po třetinách výkonu, přičemž oběhové čerpadlo je zdrojováno z obou stran pro případ selhání el. jištění tepelného čerpadla.

revel1

Obr. 1  USP-1K (3 kW)

Sestavy jsou dále vybaveny mechanickým průtokoměrem, spolehlivou zpětnou klapkou, tlakově jednoduše čistitelným filtrem, dvěma uzávěry pro snadnou výměnu oběhového čerpadla, ochranným trojcestným ventilem pro vstup max. 65 °C teplé vody do TČ, tlakoteploměrem, automatickými odvzdušňovači, TOP-BALLem pro seřízení zkratu nebo předehřevu boileru TV, čtyřmi kulovými uzávěry 1“, expansí 8 dm3 (možno zvětšit) s pojistným ventilem, zátkami pro připojení dalších okruhů a vypouštěcím ventilem.

revel2

Obr. 2  USP-2K (6 kW) / USP-3K (9 kW)

Zařízení USP je i řešením aktuální snížené nabídky kvalifikovaných instalatérů na trhu a zvýšení produktivity práce montážní skupiny.

Jako doplněk USP může být dodán i předehřívací topný kanál (trubka v trubce) zajišťující zvýšení teploty studené vody vstupující do boileru, a nebo sloužící jako běžný výměník tepla pro bazén či vířivku (Obr. 3b). Topný kanál vedený po obvodu vnějších konstrukcí bez izolace může řešit i problém chladných stěn (Obr. 3a).

revel3

Obr. 3  Předehřívací topný kanál

Projektantům zasíláme proti požadavku sadu technických podkladů v tištěné a elektronické podobě, a to i pro možnost vložení schémat do projektů.

Těšíme se na Vás na veletrhu Aquatherm Praha od 27. 2. – 2. 3. 2018 v hale 3 (stánek č. 302), kde představíme i několik dalších novinek.