Hlavním tématem veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem byla realistická řešení pro dosažení cílů ochrany klimatu ve stavebnictví. Segmenty zabývající se sanitární a klimatizační technikou a vytápěním naznačily cesty k udržitelnější budoucnosti, které spočívají v dekarbonizaci, využívání obnovitelných zdrojů energie a vyšší energetické účinnosti. Přední mezinárodní veletrh slaví impozantní návrat a překonává očekávání.

Veletrh ISH je zpět jako jedna z největších akcí pro celý sektor sanitární, topné a chladící/klimatizační techniky. Vystavovatelé i návštěvníci využili všech pět dní veletrhu – od 13. do 17. března – k intenzivnímu navazování kontaktů, seznamování se s inovacemi a navazování a rozvíjení obchodních vztahů. Po čtyřleté přestávce způsobené pandemií covid-19 se na veletrh vydalo 153 734 návštěvníků ze 154 zemí, kteří využili příležitosti seznámit se s nejnovějším vývojem i současným stavem a budoucností přechodu na nové formy vytápění budov a udržitelné zásobování vodou. Všichni odjížděli spokojeni. Wolfgang Marzin, předseda představenstva společnosti Messe Frankfurt k tomu poznamenává: „Veletrh ISH předčil očekávání našich zákazníků a přišel v pravý čas, abychom mohli společně opět čelit zásadním výzvám dnešní doby, jako je ochrana klimatu a zabezpečení dodavatelských řetězců. Vystavovatelé představili reálná řešení současných politických požadavků, z čehož měly prospěch hlavně firmy specializující se na instalace, což byla také nejsilnější skupina návštěvníků.“

Zájem politických špičel představitelů podtrhl vysoký společensko-politický význam ISH. Německá spolková ministryně pro bydlení, rozvoj měst a výstavbu Klara Geywitz při zahájení veletrhu mluvila o nutnosti dohodnout se při realizaci přechodu na nové formy vytápění na rozumných přechodných obdobích, pomoci nejslabším skupinám obyvatelstva a o otevřenosti vůči novým technologiím. Příležitosti diskutovat s vystavovateli o řešeních připravených pro nasazení na trh využili také předseda vlády spolkové země Hesensko Boris Rhein a hesenský ministr hospodářství Tarek Al-Wazir. Veletrh ISH si nenechala ujít ani Stephanie Wust, frankfurtská radní a předsedkyně dozorčí rady společnosti Messe Frankfurt.

V centru zájmu jsou nejdůležitější témata stavebnictví a jejich případný dopad na sociální smír

Na výstavních plochách frankfurtského výstaviště se představilo 2 025 vystavovatelů z 54 zemí, kteří návštěvníkům svých stánků předvedli nejnovější trendy na trhu s vytápěním, klimatizační a ventilační technikou, zařízení pro chytrou automatizaci obytných domů, bytů a budov obecně, stejně jako moderní a udržitelný design koupelen a inovativní instalační techniku. Jako důležitá součást energetické tranzice se na veletrhu představila zejména tepelná čerpadla, dřevo jako zdroj energie a alternativní formy skladování. Dalšími zajímavými tématy byl nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oboru sanitární techniky a firmách zabývajících se vytápěním a klimatizační technikou. Mluvilo se i o demografických změnách, které kladou nové požadavky například na koupelny, jež musí být vhodné pro seniory a osoby vyžadující zvláštní péči. Velké pozornosti se těšily i inovativní systémy větrání a bezdotykové armatury, které kvůli pandemii nabyly na velkém významu, a také nové nápady, jak šetřit materiály a zdroje v koupelnách. V rozsáhlém doplňkovém programu veletrhu odborníci představili a diskutovali nejdůležitější trendy.

Stánky ve výstavních halách navštívilo přibližně 154 000 návštěvníků, z toho 44 procent ze zahraničí. Mezi návštěvníky nejvíce zastoupené země patřily po Německu Nizozemsko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Belgie, Čína, Velká Británie, Polsko, Rakousko a Turecko. Všichni odjížděli spokojeni a je jasné, že cestu na veletrh nevážili nadarmo. To dokládá i průzkum společnosti Messe Frankfurt, ve kterém si 94 % návštěvníků veletrh pochvalovalo a splnil jejich cíle a očekávání a 96 % bylo spokojeno s nabídkou exponátů. Zlepšení situace v oboru podle průzkumu očekává 52 procent návštěvníků.

Veletrh ISH 2023 je doplněn i digitálním rozšířením, které bude dostupné online až do 30. dubna 2023. Kromě jiného obsahu zde lze na vyžádání zhlédnout i záznamy přednášek z doprovodného programu. K digitálnímu rozšíření veletrhu ISH se do konce veletrhu přihlásilo 106 932 online zájemců.

Příští veletrh ISH se bude konat ve dnech 17. – 21. března 2025.

Anna Roubíková

Tel. +420 233 355 246

anna.roubikova@happymaterials.com

www.czechrepublic.messefrankfurt.com

www.ish.messefrankfurt.com