Medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky.

Vážení obchodní priatelia, vážení vystavovatelia,

dovoľte mi úvodom tohtoročného záverečného vyhodnotenia 22. ročníka veľtrhu trochu vykradnúť sám seba z posledného vydania našich Aquatherm Timesov a použiť fragment svojho stĺpika, ale len v inom čase… „bolo to super! Bolo super to, že sme mohli pre Vás organizovať už dvadsiaty druhý ročník a v rovnakom rozsahu a veľkosti ako pred covidom, navyše po štvorročnej pauze, ktorá sa nám zdala nekonečná„. Bola super aj rekordná návštevnosť úplne nad rámec našich očakávaní, bolo super byť spolu s Vami obklopení usmievavými ľuďmi, ktorí sa v mnohých prípadoch stretli po štyroch rokoch aj prvýkrát. Bolo super sa vyhýbať frontom na každom kroku, bolo super upokojovať návštevníkov nech „dajú“ dlhý front pri pokladniach. Bolo super stretávať v uličkách našich klientov zo Slovenska a Česka, ktorí sa prišli na nás len pozrieť. Bolo super počuť medzi návštevníkmi v netradičnej miere toľko cudzích jazykov. Bolo super vidieť všetko to, čo ste pre odbornú i laickú verejnosť pripravili. Bolo to jednoducho super a bolo super v Nitre byť tento rok s Vami všetkými.

Ešte raz veľmi ďakujeme za spoluprácu a musím poďakovať aj všetkým svojim kolegom a tiež našim partnerom, odviedli skvelú prácu! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami, ako pri Aquatherme v Praha budúci rok, tak aj pri prípravách dvadsiateho tretieho ročníka veľtrhu Aquatherm Nitra 2025. A nižšie aj zopár podrobnejších informácií o tohtoročnom ročníku.

Za MDL Expo s.r.o., Michal Drážďanský