Euroclean s.r.o.

Spoločnosť Euroclean sa zaoberá úpravou a dezinfekciou vody pre priemysel a domácnosti už od roku 1999. Hlavný dôraz kladie na ekológiu a hospodárnosť svojich technológií a je považovaná za lídra v boji proti baktériám legionella, a to vďaka generátorom chlórdioxidu.

Generátory chlórdioxidu od spoločnosti EuroClean sa používajú na dezinfekciu pitnej a priemyselnej vody a sú považované za najúčinnejšiu metódu eliminácie baktérií legionella v rozvodoch. Na čo a kde sa generátory ďalej používajú? A v čom tieto generátory vynikajú?

Použitie generátorov

Generátory chlórdioxidu sú vhodný zariadením na dezinfekciu vody pitnej, priemyselnej i chladiacej. Ako dezinfekčný prostriedok využívajú chlórdioxid (oxid chloričitý, ClO2), ktorý vyniká účinným odstraňovaním biofilmov, do ktorých iné dezinfekčné prostriedky nepreniknú. Tieto generátory sa hojne využívajú v, kotolniach, hoteloch, teplárňach, potravinárskom priemysle, nemocniciach, pre rozvody TÚV, bazény a pod.

Ako generátory fungujú?

Generátory sú plne automatické a vyrábajú chlórdioxid zo vstupných chemických činidiel, a to z roztoku chloritanu sodného a z roztokz kyseliny chlorovodíkovej. Vďaka tomu je tak chlórdioxid vždy čerstvý a maximálne účinný.

Spoločnosť Euroclean ponúka 2 druhy generátorov chlórdioxidu. Generátor OXCL MINI, ktorý sa hodí pre aplikácie s prietokom do 3 m3/h a generátor OXCL BLUE pre prietok vody od 3 m3/h. Oba typy generátorov sú kompaktné, bezobslužné a flexibilne umiestniteľné zariadenia. OXCL Blue navyše disponuje inteligentnou riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje posielať  SMS správy ako sú: servisné a alarmové hlásenia.

Kde boli generátory chlórdioxidu už inštalované?

O účinnosti generátorov chlórdioxidu svedčí fakt, že boli inštalované už na viacerých miestach. Najväčšie uplatnenie našli najmä v boji proti baktériám legionella, ale aj v miestach, kde sa doteraz používal bežný chlór.

Generátory chlórdioxidu boli využité napríklad v, nemocnici Michalovce, na Úrade verejného zdravotníctva. V Česku hojne sa tiež uplatňujú na sídliskách, inštalované tak boli napríklad v pražskej štvrti Letňany, na pražskom Proseku a pod. Ich uplatnenie je typické aj pre rad občianskych a priemyselných odvetví, príkladom tak môže byť mestský pivovar v Novej Pace, pivovar Platan, spoločnosť Lonza, spoločnosť Orea Hotels, letisko Václava Havla, Pražský hrad a pod.

Prečo používať chlórdioxid?

Chlórdioxid alebo oxid chloričitý má proti bežnému chlóru rad výhod. Medzi hlavné výhody patrí najmä:

  • Vyšší dezinfekčný účinok
  • Vyššia účinnosť voči spóram, riasam a vírom
  • Dezinfekčný účinok trvá dlhšiu dobu
  • Netvoria škodlivé látky (chlórfenoly, dioxíny, trihalogenemetány a pod.)

Euroclean rieši aj ďalšie problémy vašej vody

Vo svojej ponuke má táto spoločnosť aj množstvo ďalších vysoko účinných zariadení, ktoré sú používané po celej Českej republike, Slovensku, Poľsku či ďalších európskych krajinách. Jej produkty je možné nájsť v domácnostiach, nemocniciach, hoteloch, malých i veľkých podnikoch či teplárenských a vodárenských spoločnostiach. Pre všetky svoje zariadenia poskytuje odbornú montáž, záručný a pozáručný servis vlastnými pracovníkmi.

Neváhajte sa pozrieť na: www.euroclean.sk

Môžete volať: +421 518 775 100

Alebo poslať emai: obchod@euroclean.sk