Flamco SK s.r.o.

Teraz so vzdialeným spravovaním Flamconnect Remote na 3 roky zdarma

Nová verzia expanznej jednotky Flamcomat MP G4: „Flamcomat MP G4 Remote“. Obsahuje predkonfigurovanú bránu s aplikáciou pre správu Flamconnect Remote na 3 roky zdarma. Pridružený portál Flamconnect vám poskytuje vzdialený prehľad o prevádzke rozširujúcej jednotky, prijímanie preventívnych upozornení v prípade potreby údržby alebo výmeny dielov. Takto optimalizujete údržbu systému, predchádzate poruchám a výpadkom systému a šetríte náklady na servis! Vzdialená správa a údržba je teraz na dosah servisným partnerom a majiteľom budov.

Budúcnosť vykurovania

Budúcnosť vykurovania a chladenia spočíva v prepojení hardvérových zariadení s digitálnymi službami. Preto spoločnosť Flamco už v roku 2019 predstavila portál Flamconnect, ktorý umožňuje servisným partnerom a správcom budov vzdialený prístup k ich systémom vykurovania a chladenia. Vďaka tomuto ovládaciemu panelu môžu optimalizovať systémy a údržbu a znížiť náklady na servis.

Odvtedy spoločnosť Flamco vytvára čoraz viac zariadení „pripojiteľných“ tým, že ich vybavuje rozsiahlymi komunikačnými funkciami založenými na inteligentných technológiách. Komunikačný modul poskytuje pripojenie k digitálnemu ovládaciemu panelu, kde má inštalatér alebo majiteľ budovy v reálnom čase prístup ku všetkým „pripojiteľným“ zariadeniam.

Vysokovýkonné systémy

Vzhľadom na rastúci záujem o vzdialený servis a údržbu spoločnosť Flamco teraz štandardne poskytuje diaľkový ovládač Flamcomat MP G4 Remote so vzdialenou správou Flamconnect na 3 roky zadarmo. Táto aktualizácia sa vzťahuje na celý rad Flamcomat MP G4. Jednotka funguje na princípe plug-and-play a je pripravená na zber údajov ihneď po inštalácii a prevádzku jednotky možno monitorovať prostredníctvom ovládacieho panela Flamconnect.

Expanzné jednotky Flamcomat MP G4 sú vysokokvalitné systémy na efektívne riešenie tlakových rozdielov vo vykurovacích a chladiacich systémoch. Flamcomat MP G4 Remote je k dispozícii v triedach tepelného výkonu od 100 do 4 700 kW, vďaka čomu je vhodný pre stredné až veľké inštalácie, ako sú nemocnice, školy, byty a kancelárske budovy.

Vzdialená údržba

Na prístrojovej doske systému Flamconnect možno zobraziť množstvo parametrov, napríklad tlak a teplotu v systéme, objem nádoby a spotrebu energie zariadenia. Zobrazujú sa na ňom aj výstrahy a poruchy, ktoré sa zasielajú aj vo forme e-mailových alebo textových správ. Čím viac zariadení je pripojených k prístrojovému panelu, tým väčší je potenciál úspory nákladov na údržbu.

Podrobné údaje na portáli umožňujú preventívnu a plánovanú údržbu. V prípade havarijnej situácie príde mechanik na miesto dobre pripravený, prinesie so sebou správne diely a môže vykonať opravu cielene a v kratšom čase.

Flamconnect Remote

inteligentný online portál pre vykurovacie a chladiace systémy

  • zlepšenie služieb a zníženie nákladov o 30 %
  • zníženie počtu servisných návštev až o 75 %
  • zvýšenie miery opráv len pri jednej návšteve
  • optimalizácia systému údržby
  • jednoduchšie uvedenie výrobku do prevádzky
  • zlepšenie výkonu systému a výrobku