Loading...
Loading...
Loading...

21.11.2022
Prosím informáciu ako ma byť uvedené na hárku písomného hlasovania pri 4 spoluvlastníkov bytu otázka a kto sa ma od nich podpisať ? Kedze viem, že sa musia medzi sebou dohodnuť a majú len jeden hlas za byt pripada mi nelogicke, aby na hlasovacom listku boli uvedení všetci spoluvlastnici bytu a pri kazdom mene otazka a odpoved ANO resp, NIE. Ako by sa to vyhodnocovalo ked dvaja budu odpovedať ano a dvaja nie a všetci maju 1/4 podiel bytu, Resp. vyjadrí sa len jeden spoluvlastník a ostatní nie su k zohnaniu a ten co hlasoval nema splnomocnenie na ostatných, aby povedal že suhlasi aj za nich. Podla mňa by tam mala byť otázka s menami všetkých 4 ale odpoveď ÁNO a NIE nie u každého mena ale len pre cely byt – 1x.

22.11.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Je to presne tak ako si myslíte, že by to nemalo byť. Na hlasovacom hárku musia byť všetky štyri mená a musí tam byť možnosť aby sa vedeli vyjadriť všetci štyria, teda pri každom mene možnosť hlasovania ÁNO – NIE alebo Súhlasím – nesúhlasím. Ak majú ľudia aj splnomocnenia za ostatných vlastníkov, musia to tam podpísať za nich. Žiaľ toto je nežiadúci stav pri hlasovaní [...]

2022-11-23T10:33:33+01:0023. novembra 2022|

9.11.2022
Obraciam sa na Vás so žiadosť o pomoc ako postupovať v našom prípade. Kúpili sme apartmán v apartmánovom dome, prevod na Katastri nastal v mesiaci august 2022. Písomne som sa ohlásila Správcovi domu so žiadosťou o Zaslanie zmluvy o výkone správy s predpisom mesačných výdavkov. Následne som ho o to požiadala aj pri osobnom stretnutí. Minulý týždeň som mu písala znova, nereaguje. Ako máme prosím postupovať? Vlastníkmi sme od augusta 2022, nemáme Zmluvu, žiadnu platbu sme zatiaľ neodoslali. Zdá sa, že tento správca je nefunkčný. Dozvedeli sme sa (od iných vlastníkov), že si neplní povinnosti ako napríklad: predkladanie ročných vyúčtovaní, vykonávanie povinných revízií v dome, nekomunikuje s vlastníkmi, na mailovú korešpondenciu neodpovedá. Ja ako vlastník apartmánu s tým neviem pravdepodobne nič spraviť, keďže s ním nemám zmluvný vzťah. Čo majú prosím robiť ostatní vlastníci, ktorí Zmluvu o výkone majú a mesačné platby spojené so správou domu platia?

10.11.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Ak ste vlastníkom apartmánu, kde je riadne uzatvorená zmluva so správcom domu, tak aj Vy s ním už máte zmluvný vzťah. Nadobudnutím vlastníctva k apartmánu ste automaticky pristúpili k zmluve o výkone správy. V kúpnej zmluve by ste mali mať aj takéto ustanovenie o pristúpení. Môže ísť o nefunkčného správcu. Ak správca úplne ignoruje svoje zákonné povinnosti, úplne prvým ktorom je podanie podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Samozrejme, oni tiež nebudú [...]

2022-11-11T13:51:51+01:0011. novembra 2022|

8.11.2022
Mám súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s montážou klimatizácie. Nedala som však ohlášku a dnes som mala SSD zo stavebného úradu, kde mi bolo nariadené, že všetci tí, co mi súhlas podpísali musia svoj podpis aj úradne overiť .Ziadala som o dodatočné povolenie stavby. Pani bývajúca podo mnou však má výhrady a ešte v ten istý deň obehala tiež vlastníkov bytov a niektorí jej podpísali, že s montážou klimatizácie v mojom byte nesúhlasia, sú medzi nimi aj takí, co mne deň predtým podpísali súhlas. Ma listina s prvotným súhlasom nejakú právnu moc? Bolo to už zaslané Domovej správe. Môžem na dotyčnú pani podať trestné oznámenie za znevažovanie mojej osoby, ohovaranie, ktoré použila pri presviedčaní obyvateľov bytovky,aby zmenili svoj názor v priebehu jedného dňa. Narušila mi tu susedské vzťahy, pokojné bývanie.

10.11.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Predpokladám, že sa jedná o umiestnenie klimatizačnej jednotky na fasádu bytového domu, a teda by išlo o úpravu bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, čo znamená, že je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastník v dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov.  O takomto súhlase by mali vlastníci rozhodnúť na schôdzi alebo prostredníctvom písomného [...]

2022-11-23T10:35:44+01:0011. novembra 2022|

26.10.2022
Ako postupovať v prípade, že som kúpila byt v bytovom dome, kde je 9 bytov, avšak z mne neznámych dôvodov, v dome nie je zabezpečená správa ani založené spoločenstvo vlastníkov. Vlastníci netvoria žiaden fond opráv, stav spoločných priestorov je nevyhovujúci a na dome bez opráv a údržby sa prejavujú stále väčšie vady. Ako môžem prinútiť ostatných vlastníkov k povinnosti zabezpečiť správu a začať prispievať do fondu opráv.

1.11.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „Správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“) alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy (ďalej len „správca“). Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo [...]

2022-11-11T13:50:18+01:0011. novembra 2022|

2.11.2022
Prosím o radu. Sme 6. poschodová bytovka v Bratislave s 24 bytmi (poschodie 1-4 sú pôvodné byty, poschodie 5-6 nadstavba/mezonetové dva veľkometrážné byty). 22 bytov je pôvodných a 2 byty sú nadstavbové. Nadstavba týchto dvoch bytov bola skolaudovaná v roku 2000. Dva nadstavbové byty majú vlastný plynový kotol (vlastný plynomer) a teda výrobu tepla a teplu vodu si vyrábajú byty samostatne. Pôvodných 22 bytov ma spoločnú kotolňu na výrobu teplej vody a tepla. Pred rokom prebehla komplexná rekonštrukcia/obnova kotolne za cca 20tis eur. Tato čiastka bola hradená z našetrených peňazí vo fonde (bez použitia akéhokoľvek úveru),…. teda aj peniaze odvedené do FUaO nadstavbových bytov boli použité na kotolňu, ktorá neslúži pre nadstavbové byty, ale len pre pôvodných 22 bytov. Je tu priestor nejak si kompenzovať tieto výdavky pre mezonetove nadstavbové byty? Momentálne platíme na m2 do FUaO 0,50eur, co je na dnešnú dobu veľmi málo. Správca chystá návrh na komplexnú obnovu bytovky kedy by m2 mal stúpnuť na 1,7 až 2 eura na m2 co pre veľkometražne byty nadstavby (1.byt 280m2, 2.byt 240m2) znamená nárast z 136 eur na cca 540eur mesačne, co je nepredstaviteľná platba. Tato komplexná bytová obnova ma obnášať zateplenie obvodových múrov IBA pôvodnej bytovky. Nadstavbových bytov sa to netýka lebo po celom obvode na dolnom podlaží majú okna a na hornom poschodí majú po celom obvode miesto múrov, ktoré by sa dali zatepliť, strešnú krytinu. Čiže touto komplexnou rekonštrukciou bytovky nadstavbovým bytom nevznikne žiadna energetická úspora a jedine co nadstavbové byty budu mat z tejto komplexnej rekonštrukcii je navýšenie na m2 z 0,50eur na 2eura m2.

8.11.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Výdavky na obnovu alebo rekonštrukciu kotolne nie je možné priamo zo zákona nijako kompenzovať. Kotolňa bytového domu je spoločným zariadením domu, ktorého spoluvlastníctvo je nerozlučne späté s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru. V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „ Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva  a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva [...]

2022-11-23T10:34:15+01:0011. novembra 2022|

18.10.2022
Píšem vam ohľadne dotazu na možnosť dať súdne vysťahovať agresívneho suseda ktorý ma fyzicky napada a vyhraža sa mi zavraždenim. Pritom tam býva nelegalne, teda aspoň predpokladam, lebo majiteľka bytu si tam stale chodí vyberať poštu a na Zvončekoch je všade meno majiteľky bytu, hoci tam nasilník býva už asi 10 rokov. Býva tam s manželkou a dcérou a nikde nemajú meno, ani na poštovej schranke. Je to 2 izbový byt a keby tam boli všetci nahlasení, tak to by boli 4 osoby v 2 izbovom byte,, čo je veľa a keby tam boli nahlasení, tak by mali menovky na zvoncekoch aj na poštovej schranke. Teda tam bývajú 10 rokov utajovane, takže sa da predpokladať, že tam bývajú nelegalne a majiteľka za nich neplatí dane,, čo je ďalší trestný čin. Začalo to tak, že sa poškodilo svetlo na verejnom schodisku a svietilo bez prestania vo dne v noci, hoci malo pohybové čidlo a malo sa pri nehybnosti samocinne vypínať. Pretože je elektrina draha, tak som v dobrom úmysle žiarovku vybral a žiadal som našich zastupcov majiteľov bytov, aby dali svietidla opraviť. Agresor tam žiarovku namontoval napriek tomu, že som na svietidlo prilepil odkaz, že svietidlo je pokazené a že aby počkali na opravu. Agresor tam žiarovku opakovane vkladal a napadol ma stým, že ak tu žiarovku opäť vyberiem v snahe šetriť elektrickú energiu pre bytové spoločenstvo, tak že ma zabije. Neostalo len pri vyhražani sa, aj ma napadol fyzicky, dokonca dva krat, keď som sa mu snažil vysvetliť, že sa pali draha elektrina a že svietidla sú tak blízko seba, že jedno vypnuté svietidlo nejak nezníži osvetlenie schodiska a nijak nemôže byť ovplyvnena viditeľnost schodiska. Agresor reaogaval útokmi, že jeho to nezaujíma, že on tam žiarovku da a že ak ju vyberiem, tak ma zabije, alebo dobje tak, že budem do smrti na invalidnom vozíku. A aj to urobil. Vložil tam žiarovku a celé schodiste smerom dolu nastavil svietidla na maximalnu citlivosť a na maximalnu dĺžku svietenia. Keď to urobil, tak striehol na mňa kedy prídem do bytu a oslovil ma s posmesnym ponizujucim výhraznym oslovenim: „cest praci“. Pritom mal ľavú ruku napadne schovanú za dvermi, čo mi pripadalo, že v ruke drží nôž alebo inú zbraň, keby som chcel nejak reagovať. Ešte pri tom konflikte musím spomenúť, že ma pri spomínanom incidente fyzicky napadol, dokonca dva krat. Zo strachu o svoj život a v snahe o šetrenie elektrickej energie som podal na agresora trestné oznamenie. Nič sa mu nestalo a to svietidlo spolu s ostatnými najcitlivejšie nastaveným , aby svietili čo najdlhšie, to jedno svietidlo svietilo bez prestania 3 celé mesiace. Vo dbe, v noci a tvysne svietidla svietili v podstate väcsinu casu, vypinali sa minimalne. Podplateny alebo nekompetentný policajt ho nestíhal za trestný čin, ale alibistický ho dal je nejaké priestupkové konanie, po ktorom už to svietidlo po vypaleni žiarovky ostalo bez výmeny ďalšej žiarovky. Tipujem že to bolo kvôli veci, aby som ďalej na sťažnostiach nespomínal skutočnosť, že tam býva nelegalne a že za neho majiteľka bytu pravdepodobne neplatí dane.Netvrdim to, len tak tipujem. Ja sa bojím vychadzať zo strachu o svoj život z bytu, že ho stretnem v predbytovom priestore a že mi agresor ublíži. Trpím tym, , čim mi strach o svoj život môj stav ďalej zhoršuje, navštevujem aj kvôli tomu pravidelne psychiatra. Teraz agresor arogantne zapratal celý predbytovy priestor odpadom o veľkom rozmere, čo mi brani fyzicky v pohybe smerom k východu z predbytoveho priestoru. Je to tam už mesiac, teda nasilník nema v úmysle to odpratat, spolieha sa na strach z mojej strany a teda si z verejného predbytového priestoru urobil skladisko a keby som niečo namietol, tak ma zabije alebo dobije tak, že skončím do konca života na invalidnom vozíku. Týmito skutkami sa nasilník prehresuje opakovane a dlhodobo proti všeobecným podmienkam spolužitia a porušil bytový zakon vedome tým, že úmyselne dlhodobo spôsobil škodu celému bytovému spoločenstvu a nasilým pod hrozbou dokalicenia alebo vrazdy cieľavedome branil akejkoľvek snahy z mojej strany o ochránenie finančných prostriedkov nutných na udržiavanie chodu a dôstojného žitia v našej bytovej spoločnosti. Myslím že v bytovom zákone je na toto paragraf, že neprispôsobivý nájomník čo úmyselne spôsobuje škodu môže byť na základe súdnej žaloby a rozhodnutia sudu deložovaný proti svojej vôli.

20.10.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN K „nelegálnemu bývaniu“ uvádzam, že z toho čo uvádzate nemožno konštatovať nelegálne užívanie bytu. Je vždy na dohode vlastníka a nájomcu či si nájomca označí poštovú schránku a zvonček svojím menom alebo menom vlastníka bytu.  Štyria ľudia v dvojizbovom byte je úplne v norme, v tomto nevidím žiaden problém. Čo sa týka možných ústnych alebo fyzických napadnutí, tieto záležitosti odporúčam riešiť stále individuálne súkromnou cestou možným podnetom na polícii. Čo [...]

2022-11-11T13:48:13+01:0011. novembra 2022|

12.10.2022
Dobrý deň, chcem sa opýtať v mene svojej svokry (75rokov), či je možné, aby správca BD v rámci vyúčtovania za položku teplo ( dodávateľom je SPP) účtovala o viac než 3000eur vyššiu sumu pre BD než ako je uvedené na vyúčtovacej faktúre od dodávateľa, čiže SPP? Môže vôbec správca v rámci dodávky tepla ( plyn) generovať zisk pre seba? Máme za to, že celková fakturovaná suma od SPP by mala byť len rozúčtovaná medzi jednotlivých vlastníkov, ale po spočítaní to môže byť len suma, ktorú si účtuje SPP ako dodávateľ, či sa mýlime? Ako máme postupovať smerom k správcovi BD? Vyúčtovaciu faktúru od SPP nám spočiatku ani nechcela dať, až po viac ako 2 mesiacoch ju svokre hodila so slovami: „aj tak sa tomu nerozumiete“… Ďakujeme za pomoc a radu.

14.10.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Ekonomická oblasť Spoločnosť SPP nie je dodávateľom tepla, ale dodávateľom plynu. V tomto prípade odporúčam zistiť, kto je výrobcom tepla. Výrobcom tepla môže byť aj Váš správca bytového domu, musí mať na to samozrejme licenciu.  V takom prípade sa cena tepla, ktorá je bytovému domu vyúčtovaná môže odlišovať od ceny plynu resp. faktúry ktorú ste videli. Výrobca tepla si totiž môže samozrejme vytvoriť svoj zisk do [...]

2022-10-17T10:41:08+02:0017. októbra 2022|

11.10.2022
Predseda SVB uzamkol výťah na prízemí (výťah ide aj do suterénu,kde sú pivnice). Existuje zákon alebo vyhláška, že výťahy by mali byť sprístupnené na každom poschodí?

14.10.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Neviem Vám úprimne povedať či zákon rieši nejaké čiastočné odstavenie výťahu tým, že sa uzamknú dvere na nejakom poschodí, ale o prípadnom uzamknutí bez udania nejakého technického resp. iného dôvodu (robí sa niečo na danom poschodí a nesmie sa tadiaľ prechádzať) by mali rozhodnúť vlastníci a nie je to teda len v kompetencií predsedu SVB.

2022-10-17T10:40:37+02:0017. októbra 2022|

3.10.2022
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné sa súdiť ohľadom Vstavby s ktorou nesúhlasíme a myslíme si že bolo porušené naše právo. Podľa zákona dosiahli dvojtretinovú väčšinu a majú aj súhlas všetkých vlastníkov bytov nachádzajúcich sa na najvyššom poschodí. Našiel som však článok v ktorom sa uvádza že „Pri rozhodovaní o prevode spoločných častí domu a spoločných zariadení domu alebo priľahlého pozemku, alebo ich časti sa už zasahuje do vlastníckeho práva vlastníkov a do vlastníckeho práva vyjadreného spoluvlastníckym podielom (vlastnícke právo je chránené Ústavou SR), preto zákon sprísnil v tejto veci hlasovacie kvórum a vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov.“ Byt sme kupovali so spoluvlastníckym podielom, ktorý je uvedený v liste vlastníctva. Zmluvu sme odmietli podpísať a so Vstavbou sme nesúhlasili, nakoľko bola nevýhodná. Podkrovné priestory bytového domu sú spoluvlastníckym podielom, kde nám patrí podiel a Vstavbou dôjde k zmene v podielovom spoluvlastníctve spoločných častí domu. Moja otázka znie, či naozaj stačí dvojtretinová väčšina a súhlas vlastníkov bytov nachádzajúcich sa na najvyššom poschodí, napriek tomu že máme spoluvlastnícky podiel o ktorý prídeme a dôjde k zmene v podielovom spoluvlastníctve spoločných častí domu bez nášho súhlasu?

9.10.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Na samotný súhlas so zmluvou o vstavbe v podkroví alebo povale postačuje súhlas 2/3 všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pričom sa zároveň vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbu bezprostredne susediť. Avšak toto je len hlasovanie o spomínanej zmluve. Vy vlastníci však túto spoločnú časť bytového domu niekomu asi prevádzate za účelom vstavby, teda dochádza k zmenšeniu spoluvlastníckeho podielu (Vy prichádzate [...]

2022-10-12T11:11:57+02:0012. októbra 2022|
Go to Top