10.11.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Predpokladám, že sa jedná o umiestnenie klimatizačnej jednotky na fasádu bytového domu, a teda by išlo o úpravu bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, čo znamená, že je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastník v dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov.  O takomto súhlase by mali vlastníci rozhodnúť na schôdzi alebo prostredníctvom písomného hlasovania, v tomto prípade pokiaľ ide o riadne zvolané hlasovanie, rozhodnutie je platné v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zákon nevyžaduje overovanie podpisov.

To čo vyžaduje stavebný úrad, sú už podmienky, ktoré sa vyžadujú asi v zmysle Stavebného zákona.

V tomto prípade je asi dôležité aby ste mali tie podpisy, ktoré vyžaduje stavebný úrad. Je už na rozhodnutí stavebného úradu, či bude akceptovať predošlé súhlasy.

Trestné oznámenie podať môžete, je to Vaše právo, nikto Vám to nemôže zakázať.