9.10.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Na samotný súhlas so zmluvou o vstavbe v podkroví alebo povale postačuje súhlas 2/3 všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pričom sa zároveň vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbu bezprostredne susediť. Avšak toto je len hlasovanie o spomínanej zmluve.

Vy vlastníci však túto spoločnú časť bytového domu niekomu asi prevádzate za účelom vstavby, teda dochádza k zmenšeniu spoluvlastníckeho podielu (Vy prichádzate o povalu, ktorá patrila všetkým vlastníkom v dome) a teda je potrebné na toto hlasovania použiť § 14b ods. 3 písm. a) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a teda „ Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku, príslušenstva alebo ich častí, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. „