10.11.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Ak ste vlastníkom apartmánu, kde je riadne uzatvorená zmluva so správcom domu, tak aj Vy s ním už máte zmluvný vzťah. Nadobudnutím vlastníctva k apartmánu ste automaticky pristúpili k zmluve o výkone správy. V kúpnej zmluve by ste mali mať aj takéto ustanovenie o pristúpení.

Môže ísť o nefunkčného správcu. Ak správca úplne ignoruje svoje zákonné povinnosti, úplne prvým ktorom je podanie podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Samozrejme, oni tiež nebudú konať zo dňa na deň. Toto je ale to prvé konanie, avšak ak správca takto nekoná je potrebné uvažovať bezodkladne o jeho zmene!!!.  Vy si kľudne môžete zvolať schôdzu sami, ak ju správca nezvolá na Váš podnet, a na nej mu vypovedať zmluvu o výkone správy a čím skôr prejsť k inému správcovi.