8.11.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Výdavky na obnovu alebo rekonštrukciu kotolne nie je možné priamo zo zákona nijako kompenzovať. Kotolňa bytového domu je spoločným zariadením domu, ktorého spoluvlastníctvo je nerozlučne späté s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru.

V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „ Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva  a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka, .. „

To znamená, že aj napriek tomu, že Váš byt nie je vykurovaný prostredníctvom spoločnej kotolne, Vy ste jej spoluvlastník, a teda sa musíte podieľať na nákladoch vzniknutých z dôvodu opráv, rekonštrukcií.

Bytový dom je potrebné vnímať ako celok, nie je veľmi logické ho rozdeľovať na pôvodný dom a niečo čo je novšie. Chápem obavy z rapídneho navýšenia nákladov do fondu opráv, avšak aj pri kúpe alebo výstavbe takéhoto bytu bolo potrebné s tým rátať.

Zateplenie obvodového plášťa neznamená len ušetrenie tepla, ale aj zhodnotenie bytového domu ako celok a jeho celkovú obnovu. Obvodové múry predsa potrebujete aj Vy bez ohľadu na to či  reálne sú súčasťou vášho bytu.

V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa do fondu prevádzky údržby a opráv tvorí podľa výškou podľa rozhodnutia vlastníkov, ktorá je stanovená na meter štvorcový spoluvlastníckeho podielu, bez ohľadu na to či ide o malometrážne alebo veľkometrážne byty.

Výnimku zákon pozná len pri nebytových priestorov a garážoch, kedy je možné zohľadniť mieru využívania spoločných častí a zariadení, a teda môžu do fondu prevádzky, údržby a opráv prispievať napríklad aj menej ako byty.