14.10.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Ekonomická oblasť

Spoločnosť SPP nie je dodávateľom tepla, ale dodávateľom plynu. V tomto prípade odporúčam zistiť, kto je výrobcom tepla. Výrobcom tepla môže byť aj Váš správca bytového domu, musí mať na to samozrejme licenciu.  V takom prípade sa cena tepla, ktorá je bytovému domu vyúčtovaná môže odlišovať od ceny plynu resp. faktúry ktorú ste videli. Výrobca tepla si totiž môže samozrejme vytvoriť svoj zisk do určitej výšky, ktorá je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Vy potrebujete vyúčtovaciu faktúru od výrobcu tepla, nie od dodávateľa plynu. Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa tepla by potom mala korešpondovať s vyúčtovaním pre jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.