Loading...
Loading...
Loading...

Rozhodnutie pre použitie expandovaného polystyrénu pri dodatočnom zateplení s ETICS je stále tou najlepšou voľbou

  Od minulého roka platia pri zhotovovaní zateplenia s použitím expandovaného polystyrénu (EPS) sprísnené protipožiarne opatrenia. Použitie EPS vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch v súlade s novými predpismi v závislosti od hrúbky EPS (až od hrúbky 101 mm) je možné s použitím požiarnych bariér z minerálnej vlny (MW). Údajne to prináša zvýšené nároky na technologickú disciplínu zhotovovania tepelnoizolačnej vrstvy ETICS a spôsobuje zvýšenie ceny ETICS vplyvom zvýšenia prácnosti. Aká je však pravda? Do rozhodovacieho procesu, aký materiál [...]

2019-08-21T12:19:11+02:0022. januára 2019|Kategórie: Správa budov, Fasády, zatepľovanie, Obnova bytových domov|

Fasádny zatepľovací systém, ktorý šetrí energiu aj peniaze

Nie vždy je najvhodnejšie zatepľovať bytový dom najlacnejšou alternatívou. Obnova fasády domu totiž nie je záležitosťou na jednu sezónu, ale na desiatky rokov. Je dokázané, že lacné riešenia z dlhodobého hľadiska prinášajú omnoho vyššie náklady. Nehovoriac o dopadoch na zdravie a komfort bývania.   Chcete len „zatepliť“ alebo aj zdravo bývať? Klasické kontaktné zatepľovanie patrí k najčastejším, no po zateplení sa v bytových domoch okrem úspory energie za vykurovanie často objavia plesne alebo zvýšená chorobnosť, tak [...]

2019-08-21T12:23:29+02:0016. januára 2019|Kategórie: Správa budov, Fasády, zatepľovanie, Obnova bytových domov|

Aká je budúcnosť obnovy bytového domu z pohľadu realizátora?

Obnova bytových domov bola v našom časopise rozoberaná snáď zo všetkých strán. Pomocou ŠFRB alebo komerčných úverov mnohí vlastníci obnovujú svoje bytové domy najprv úpravou vzhľadu fasády výmenou stavebných otvorov, zateplením, prípadne inými úpravami. Cieľom týchto úprav nie je len estetická úprava, ale aj ekonomika, kde zateplením sa získavajú tepelné úspory, ktoré sa bezprostredne dotýkajú peňaženky každého vlastníka. Tí, čo majú zateplené a chceli pokračovať v obnove, vymenili výťahy, prípadne stúpačky, rozvody, prípadne elektroinštaláciu [...]

2019-08-21T12:46:53+02:007. januára 2019|Kategórie: Správa budov, Fasády, zatepľovanie, Obnova bytových domov|

Naozaj nie je nutné zatepľovať stavebnú sústavu P 1.14?

  Situácia v oblasti obnovy bytových domov sa mení v závislosti od legislatívnych podmienok, cien materiálov a tiež úrovne povedomia o benefitoch tohto procesu pre vlastníkov bytov. Početné technické problémy stavebných sústav, systémové poruchy a nutnosť predĺžiť životnosť bytových domov a zlepšiť kvalitu bývania ľudí na sídliskách vyvolali značný tlak na aktivitu ľudí. Najstaršie a najproblematickejšie stavebné sústavy sú už zateplené, a práve pozitívne výsledky najmä v podobe úspor energie a zlepšenia parametrov tepelnej pohody výrazne prispeli k tomu, že [...]

2019-08-21T12:59:32+02:002. novembra 2018|Kategórie: Fasády, zatepľovanie, Správa budov, Obnova bytových domov|

Výhody expandovaného polystyrénu v ETICS

Nezávislá švajčiarska poradenská firma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický grafický nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách. Výsledky boli publikované v správe Büro für Umweltchemie, ktorá vyšla 8. marca 2018 pod názvom Multikriteriálne porovnanie izolačných materiálov. Pre aplikáciu ETICS boli okrem EPS porovnávané tepelnoizolačné materiály, ako sú: PUR/PIR, minerálna vlna a drevovlákna. Podľa diagramov dosahuje sivý [...]

2019-07-23T11:36:41+02:005. októbra 2018|Kategórie: Správa budov, Fasády, zatepľovanie|

Zateplenie s využitím polystyrénu zvyšuje komfort bývania

  Kvalitný a správne použitý expandovaný polystyrén (EPS) zabezpečuje nielen významnú úsporu energií, pomáha tiež udržiavať priaznivú a zdravú vnútornú klímu v interiéri bytov. Navyše je dostupný ihneď. Dodatočné zateplenie obvodového plášťa budov s využitím expandovaného polystyrénu prináša mimoriadny výkon za výhodnú cenu. Okrem toho, že počas celej svojej životnosti prináša úspory energií, zvyšuje tiež komfort a kvalitu bývania. V zime pomáha udržiavať teplo vnútri domu a v lete chráni interiér pred prehrievaním. Dostatočne dimenzovaná tepelnoizolačná obálka [...]

2019-08-21T13:17:40+02:0022. augusta 2018|Kategórie: Správa budov, Fasády, zatepľovanie, Obnova bytových domov|

Našou prioritou je kvalitná obnova bytových domov

V časopise Správca bytových domov v čísle 4/2018 si dovoľujeme predstaviť spoločnosť IZOLPLAST, s. r. o., ktorá sa vyše 20 rokov pohybuje na slovenskom trhu a realizuje mimo iných aj komplexnú obnovu bytových domov. Informácie o histórii, ako aj o činnosti tejto firmy, nám prezradil Juraj Šošovička, konateľ spoločnosti.   Môžete nám prezradiť pár slov o vašej spoločnosti? Spoločnosť IZOLPLAST bola založená v roku 1996. V decembri roku 2002 zmenila formu podnikania na osobu právnickú – spoločnosť [...]

2019-08-21T13:11:35+02:0017. augusta 2018|Kategórie: Správa budov, Fasády, zatepľovanie, Obnova bytových domov|

Polystyrén je materiálom, ktorý do materiálovej základne pre zatepľovanie stavieb určite patrí

Zatepľovanie stavieb je problematikou, ktorá sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nedá zanedbať. Je na posúdení projektantov, odborníkov, špecialistov požiarnej ochrany, ako stavby navrhnúť, aby zodpovedali požiadavkám tepelnej techniky, statickým, konštrukčným požiadavkám, ale aj požiadavkám protipožiarnej bezpečnosti. Pri rozhodovaní určite nás ovplyvní aj ekonomické hľadisko. Cena, kvalita, životnosť, zaručenie reálnych parametrov počas užívania stavby, by malo byť to, čo nás presvedčí. Nemali by na nás mať určite pri rozhodovaní vplyv rôzne účelové články [...]

2019-08-21T13:15:55+02:0028. júna 2018|Kategórie: Správa budov, Fasády, zatepľovanie, Protipožiarne zariadenia|

Zdravé bývanie

V minulosti sa jednoducho postavil dom, a tým to skončilo. Dnes sa vedci snažia, za pomoci sofistikovaných metód, zistiť ako pohodlne sa v domoch býva a ako použité stavebné materiály ovplyvňujú naše zdravie. Práve s týmto cieľom vznikol najväčší výskumný park v Európe na porovnávanie stavebných materiálov Viva. Nové a jedinečné je, že merania sa uskutočňujú za kontrolovaných a porovnateľných podmienok na viacerých reálnych, štandardizovaných obytných objektoch.     Merania vo výskumnom parku Viva Po dokončení všetkých [...]

2019-08-21T13:31:25+02:0020. júna 2018|Kategórie: Fasády, zatepľovanie, Správa budov|
Go to Top