Baumit, spol. s r.o.

V minulosti sa jednoducho postavil dom, a tým to skončilo. Dnes sa vedci snažia, za pomoci sofistikovaných metód, zistiť ako pohodlne sa v domoch býva a ako použité stavebné materiály ovplyvňujú naše zdravie. Práve s týmto cieľom vznikol najväčší výskumný park v Európe na porovnávanie stavebných materiálov Viva. Nové a jedinečné je, že merania sa uskutočňujú za kontrolovaných a porovnateľných podmienok na viacerých reálnych, štandardizovaných obytných objektoch.

 

 

Merania vo výskumnom parku Viva

Po dokončení všetkých prác spojených s výstavbou 12 domov postavených z rôznych stavebných materiálov, nastal čas na výskum. Každý dom vo výskumnom parku je vybavený potrebnými sondami na meranie a získavanie dát. Každý týždeň sa zozbiera okolo 30 tisíc nameraných dát, ktoré sa následne analyzujú, porovnávajú a vyhodnocujú. Zber dát v najväčšom európskom výskumom parku pre stavebné materiály začal v máji 2015. Nemalou výzvou pri výstavbe bola 100 % tesnosť všetkých domov tak, aby boli dosiahnuté rovnaké parametre vnútorného prostredia pre uskutočňované merania. „Obzvlášť intenzívne sme sa zaoberali utesnením okien a dverí. Aj po dokončení domov sme ich museli niekoľkokrát upravovať,“ spomína Jürgen Lorenz, manažér výskumu a vývoja spoločnosti Baumit Wopfinger. „Stavebný tím musel byť veľakrát dostatočne vynaliezavý, aby sa mu podarilo utesniť aj všetky elektrické vedenia a meracie potrubia tak, aby všetky výskumné domy mali porovnateľnú tesnosť.“

 

„Chceme, aby sa ľudia cítili vo svojich domovoch zdravo a príjemne. Všetko, čo je k tomu potrebné, skúmame vo Viva Parku.“

Robert Schmid, majiteľ spoločnosti Baumit.

 

V každom výskumnom objekte je nainštalovaných 33 meracích snímačov. Čierna guľa v priestore meria pocitovú teplotu.

 

Ako merania prebiehajú?

Merania prebiehajú v jedenástich domoch a všetky zozbierané dáta vedú do dvanásteho objektu, v ktorom je nainštalovaná počítačová technika. Tu sú k nahliadnutiu aj všetky základné hodnoty ako teplota vzduchu, teplota povrchu stien, relatívna vlhkosť, vzdušné ióny a spotreba energie. V každom dome bola nainštalovaná aj riadená ventilácia, čo umožňuje rôzne simulácie správania obyvateľov, ako napríklad nárazové vetranie, riadené vetranie, atď. V každom dome je spolu nainštalovaných 33 meracích senzorov. Údaje sa permanentne zaznamenávajú riadiacou jednotkou Simatic. Výber senzoriky, implementáciu meracieho systému, určenie meracích bodov a kalibráciu zastrešila Odborná vysoká škola Pinkafeld.

Porovnávajú sa jednotlivé materiály medzi sebou, a to z pohľadu úspory energie, akumulácie, výkyvu teplôt, sezónnych zmien, sorpčných vlastností a paropriepustnosti, ale aj ich vplyv na zdravie a pohodu človeka. V rámci analýzy kvality vnútorného vzduchu sa jednotlivé parametre posudzujú z medicínskeho hľadiska: vzdušné ióny, VOC (prchavé organické zlúčeniny), hluk, zápach. Skúmajú sa aj alergické reakcie, únava, stres alebo kvalita spánku. Všetky údaje sú riadené počítačom a sú uložené a zálohované na serveri. Všetko je nastavené automaticky, bez manuálneho zásahu.

 

Jürgen Lorenz, manažér výskumu a vývoja spoločnosti Baumit Wopfinger, predstavuje moderný elektronický systém výskumného centra Baumit. V objekte na zbieranie dát sú k dispozícii k nahliadnutiu všetky namerané hodnoty, napr. teplota vzduchu a stien, vlhkosť vzduchu, vzdušné ióny, spotreba energie.

 

Čo sa deje s nameranými údajmi?

Všetky údaje sú samostatne generované a odosielané externým partnerom projektu, ktorými sú Odborná vysoká škola Pinkafeld, Rakúsky inštitút pre stavebnú ekológiu a Lekárska fakulta vo Viedni. Zber dát z jednotlivých domov je anonymizovaný. Pod dohľadom notára je každému domu pridelený číselný kód, a tak je vyhodnotenie jednotlivých dát bez akéhokoľvek ovplyvňovania alebo vopred vyvodzovaných záverov. Merané dáta sú zachytávané a ukladané každých 20 sekúnd. Pre každý dom sa týždenne nazbiera viac ako 30 000 meraní. Jürgen Lorenz: „Kvalita vnútorného vzduchu je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. A stavebné materiály jeho kvalitu výrazne ovplyvňujú. Práve preto Baumit spustil projekt „Zdraviu prospešné materiály budúcnosti“, ktorého cieľom je získať poznatky o vplyve materiálov na pohodu a zdravie jeho obyvateľov.