Združenie EPS SR

 

Kvalitný a správne použitý expandovaný polystyrén (EPS) zabezpečuje nielen významnú úsporu energií, pomáha tiež udržiavať priaznivú a zdravú vnútornú klímu v interiéri bytov. Navyše je dostupný ihneď.

Dodatočné zateplenie obvodového plášťa budov s využitím expandovaného polystyrénu prináša mimoriadny výkon za výhodnú cenu. Okrem toho, že počas celej svojej životnosti prináša úspory energií, zvyšuje tiež komfort a kvalitu bývania. V zime pomáha udržiavať teplo vnútri domu a v lete chráni interiér pred prehrievaním. Dostatočne dimenzovaná tepelnoizolačná obálka domu zabezpečí, že výkyv teplôt v rôznych miestnostiach nie je taký zreteľný. To významne prospieva vysokému komfortu bývania.

 

Kvalitný EPS identifikujete spoľahlivo

Značka „Kvalitný výrobok“ uľahčuje spotrebiteľom identifikáciu kvalitných zatepľovacích materiálov, ktoré sa predávajú na našom trhu. Túto značku môžu používať členovia Združenia EPS SR na svojich výrobkoch na základe pozitívnych výsledkov pravidelného monitoringu kvality, ktoré uskutočňuje nezávislá autorizovaná osoba.

 

Koniec plesniam

Použitím dostatočnej hrúbky EPS a správneho spôsobu zateplenia sa zabezpečia nielen tepelno-technické, ale aj hygienické požiadavky. Vonkajšie zateplenie výrazne znižuje kondenzáciu vodnej pary vo vnútri konštrukcie. Pri použití dostatočnej hrúbky EPS a kvality vonkajšieho zateplenia sa odstráni rosný bod z pôvodnej konštrukcie a zvýši sa vnútorná povrchová teplota obvodovej steny, čím sa zabráni zvýšeniu vlhkosti na obvodových stenách a následnému vzniku plesní.

 

Zvoľte správnu hrúbku

Zateplenie bude viesť k trvalej úspore energií a komfortnému bývaniu vtedy, ak sa zvolí správna hrúbka tepelnoizolačného materiálu. V súčasnosti je podľa odborníkov nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie približne 20 cm. Berú sa pritom do úvahy energetické požiadavky domov, ktoré reagujú na pravdepodobný vývoj investičných nákladov a cien energie v najbližších desiatich rokoch. Izolačná vrstva z EPS by však nemala mať hrúbku menšiu ako 16 cm.

 

Dostupný ihneď

Výhodou polystyrénu je jeho okamžitá dostupnosť. Čakacie lehoty na niektoré komodity určené na zatepľovanie sú aj niekoľko mesiacov – s výnimkou expandovaného (penového) polystyrénu (EPS). Pri výbere tepelno-izolačného materiálu si treba vždy preveriť aktuálne dodacie lehoty a zabrániť tak zbytočnému predlžovaniu zatepľovacích prác na stavbe. „Veľkou výhodou expandovaného polystyrénu z pohľadu zákazníka je jeho dostupnosť. Vyrába sa na celom Slovensku s regionálnym zastúpením, čo umožňuje priebežné zásobovanie stavebnín. Expandovaný polystyrén sa tak stáva celoročne dostupným materiálom s maximálnou dĺžkou dodania dva týždne. To ocenia najmä stavebné firmy, ktoré tak môžu začať pracovať na projekte takmer ihneď, bez nutnosti čakania niekoľko týždňov na materiál,“ vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

 

Expandovaný polystyrén patrí u nás medzi najvyhľadávanejšie tepelnoizolačné materiály pre svoj mimoriadny výkon, ktorý ponúka za výhodnú cenu. Svoje vynikajúce tepelno-izolačné a mechanické vlastnosti si zachováva počas celej životnosti.