Vo svete, kde klimatické zmeny čoraz viac menia výkyvy počasia, nemožno preceňovať význam zodpovedného hospodárenia s vodou. Dlhé obdobia sucha, po ktorých nasledujú náhle prívalové dažde, môžu spôsobiť spúšť v mestskom aj vidieckom prostredí. Jedným z kľúčových riešení tejto dilemy je udržateľný prístup, ktorý zadrží vodu tam, kde je to najviac potrebné.

Keď po týždňoch sucha konečne prídu dlho očakávané dažde, namiesto toho, aby vyživili vyprahnutú pôdu a doplnili klesajúce vodné zásoby, značná časť tohto neoceniteľného zdroja rýchlo steká z nepriepustných povrchov, ako sú cesty a chodníky, a dostáva sa do dažďovej kanalizácie. „Tento odtok s obsahom znečisťujúcich látok a sedimentov nahromadených z ciest sa nakoniec dostane do vodných tokov, čím sa zhoršujú problémy, ako sú erózia, záplavy a znečistenie,“ hovorí Richard Klička, odborník z oddelenia stavebnín v projektových marketoch Hornbach.

Riešením sú ekologické dlažby?

Ekologické dlažby sú udržateľnou alternatívou tradičných podlahových krytín ktoré sú navrhnuté tak, aby minimalizovali vplyv na životné prostredie a podporovali ekologickú rovnováhu. Umožňujú prenikanie dažďovej vody cez povrch, čím sa znižuje odtok dažďovej vody a zároveň sa dopĺňajú zásoby podzemnej vody.

Tieto dlažby slúžia všade, kde sa vyžaduje vytvorenie odolného pochôdzneho povrchu. „Spoje medzi jednotlivými dlaždicami umožňujú dažďovej vode bezproblémové vsiaknutie späť do zeme. Ukazujú sa ako obzvlášť prospešné na miestach ako sú parkoviská, príjazdové cesty, vstupy do budov a svahovité terény, pričom ponúkajú stabilitu a udržateľnosť,“ uvádza odborník.

Aké možnosti existujú

Existujú dva typy ekologickej dlažby: vodopriepustná (priesaková) dlažba a drenážna dlažba. Vodopriepustné dlažby sú navrhnuté tak, aby umožňovali infiltráciu dažďovej vody cez povrch, čím sa dopĺňajú podzemné vody a znižuje sa odtok dažďovej vody. Tieto dlažby sa zvyčajne vyznačujú poréznymi materiálmi alebo otvorenými škárami, ktoré uľahčujú prenikanie vody, podporujú prirodzený odtok a zmierňujú riziká záplav.

Na druhej strane, drenážne dlažby sú prispôsobené pre miesta, kde je dôležitá účinná priepustnosť dažďovej vody, ktorá zabezpečuje rýchle vsakovanie vody do podkladových vrstiev. Vynikajú v plynulom spájaní spevnených úsekov so zelenými plochami alebo spevňovaní mierne sa zvažujúcich terénov. Tieto dlažby sa vyznačujú jednoduchou inštaláciou a prirodzeným estetickým vzhľadom. Za svoju vysokú priepustnosť vody vďačia starostlivo vypracovanej konštrukcii a rozsiahlym škáram medzi kameňmi. Tieto medzery možno vyplniť kamenivom alebo osiať trávou, čím sa ešte viac zvýši ich ekologická integrácia a vizuálna harmónia.

Okrem drenážnych a vodopriepustných dlažieb existujú aj zatrávňovacie dlažby, ktoré sú dokonalou kombináciou efektívneho vodohospodárstva a zachovania zelene.

Prečo je hospodárenie s dažďovou vodou dôležité?

Efektívne hospodárenie s dažďovou vodou zohráva kľúčovú úlohu pri udržateľnom využívaní životného prostredia. „Správnym hospodárením s dažďovou vodou môžeme podporiť zdravie ekosystémov. Zavádzanie stratégií, ako je zber dažďovej vody, priepustné chodníky a zelená infraštruktúra, nielenže šetrí vodné zdroje, ale zvyšuje sa aj odolnosť voči vplyvom zmeny klímy. Okrem toho rozumné postupy hospodárenia s dažďovou vodou prispievajú k blahobytu obyvateľstva, hospodárskej stabilite, zachovaniu biodiverzity a môže vašej domácnosti ušetriť množstvo peňazí,“ zdôrazňuje dôležitosť vodohospodárstva Richard Klička.

Ako zbierať zrážkovú vodu

Dažďovú vodu môžete zbierať dvomi spôsobmi: do nadzemnej alebo podzemnej nádrže. Na zber dažďovej vody nad zemou sa najčastejšie využívajú sudy. Zvyčajne sú vybavené vekom, aby nedošlo k znečisteniu vody. „Ich výhodou je jednoduchá inštalácia a manipulácia. Sud stačí umiestniť pod odkvap, prípadne k nemu pripojiť zberač dažďovej vody. Ich kapacita je ale obmedzená,“ radí odborník z Hornbachu.

Druhou možnosťou sú podzemné moduly na zber zrážkovej vody. „Tie ponúkajú univerzálne riešenie v oblasti hospodárenia s vodou. Moduly sú navrhnuté tak, aby zachytávali dažďovú vodu, ktorá prenikla cez spevnené povrchy, a slúžia ako účinné vsakovacie zariadenia, ktoré zabraňujú návalovému povrchovému odtoku a dopĺňajú podzemné vody,“ dodáva odborník z Hornbachu. Okrem toho môžu fungovať ako zberné miesta pre čistú dažďovú vodu, čím sa zabezpečí jej uskladnenie a využitie na rôzne účely, ako je zavlažovanie záhrady či využívanie v domácnosti na úžitkové účely (pranie, splachovanie na WC, sprchovanie).