„Pozor na schodisko, veľmi rado sa mení.“ Nová budova Strednej školy Brno na Charbulovej ulici sa pravdepodobne stane obľúbeným terčom hlášok o Harrym Potterovi. Naznačuje to „vznášajúce sa“ centrálne schodisko, ktoré akoby vypadlo z oka tomu fiktívnemu na rokfortskom hrade. K okolitým konštrukciám je ukotvené len na vstupnom a výstupnom ramene. Dojem levitovania umocňuje skutočnosť, že schodisko stúpa k majestátnemu svetlíku. Stavbári Metrostavu DIZ intenzívne dokončujú, aby nová budova mohla privítať študentov začiatkom nového školského roka v septembri.

„Centrálne schodisko je jednoznačne architektonickou dominantou celej budovy. Celkom sme sa s ním vyhrali, pretože nejde o skladačku z prefabrikátov, ale o betónový monolit, ktorý sme kompletne odliali na stavbe,“ prezrádza hlavný stavbyvedúci Radovan Jašek zo spoločnosti Metrostav DIZ a dodáva: „Som veľmi hrdý aj na pôsobivý strešný priestor, ktorý budú brnenským študentom závidieť rovesníci z celej republiky. Spája v sebe estetické, ekologické aj čisto praktické hodnoty, keďže jeho súčasťou je solárny systém na ohrev teplej úžitkovej vody, zeleň a veľká terasa z drevoplastu, ktorá priam pozýva na stretnutia a oddych. 

Nová budova školy bola postavená oproti existujúcej budove. Vyniká predovšetkým minimálnou spotrebou energie a mnohými modernými ekologickými prvkami. Má vetranú, zateplenú fasádu, vonkajšie žalúzie a hliníkové okná, ako aj tzv. energokanál, ktorý umožňuje napojenie novej budovy na centrálne zásobovanie teplom z Teplární Brno. Myšlienku udržateľného rozvoja podporuje aj využívanie dažďovej vody na splachovanie toaliet.

Stavbári Metrostavu DIZ museli počas výstavby niekoľkokrát improvizovať, prvýkrát hneď na začiatku. Kvôli vyššej hladine podzemnej vody museli nahradiť projektované monolitické základy takzvanou „bielou vaňou“, teda železobetónovou konštrukciou, ktorá okrem statickej funkcie slúži aj ako hydroizolačná vrstva. V ďalšej fáze projektu zápasili s niektorými detailmi na opláštení. Vzhľadom na navrhovaný časový harmonogram ich totiž bolo potrebné dať vyrobiť ešte pred obhliadkou budovy. Vďaka remeselnej zručnosti pracovníkov sa však podarilo zachovať predpísanú presnosť.

Najväčšia juhomoravská stredná škola poskytuje vzdelanie v oblasti gastronómie, obchodu a služieb. V posledných rokoch zvyšovala kapacitu prijímaných žiakov a zároveň hľadala náhradu za niektoré z existujúcich objektov, ktoré sú už v havarijnom stave. Moderný pavilón na Charbulovej ulici ponúkne viac ako dvadsať učební, ale aj predajne učňovských výrobkov, prípadne kadernícke a kozmetické salóny. Jeho súčasťou bude i fotoateliér a tmavá komora na vyvolávanie filmov. Spojovacia nadzemná chodba vyrieši nielen prechod zo starej budovy do novej, ale aj bezbariérový prístup do oboch budov.

Projekt s názvom „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“ realizuje spoločnosť Metrostav DIZ pre Juhomoravský kraj. Výstavba sa začala koncom roka 2022 a mala by byť ukončená pred začiatkom nového školského roka. Celkové investičné náklady predstavujú sumu približne 8,6 milióna eur.