Loading...
Loading...
Loading...
Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Medzivládna organizácia IIR/IIF so sídlom v Paríži a Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZ CHKT) so sídlom v Šamoríne organizujú hneď dve paralelné konferencie o chladení. Ide o:

1.IIR International Conference on Compressors and Refrigerants,

2.SZ CHKT národnú konferenciu o bezpečnosti chladiacich okruhov a o vzdelávaní.

Obidve konferencie sa uskutočnia na SjF STU v Bratislave v Ústave energetických strojov a zariadení v dňoch 9. 9. až 11. 9. 2024, a to aj za účasti odborníkov z VUT Brno, ČVUT Praha a TU Žilina. Bližšie informácie o programe 11. ročníka konferencie IIR možno nájsť na stránke szchkt.org v časti Conferences and Events sa o programe národnej konferencie v časti Konferencie a udalosti. 19. konferencia SZ CHKT bude zameraná na preventívny servis, nové technológie, chladivá, komponenty, ovládanie, vzdelávanie a prienik právnych noriem. Ústredný odborný program bude prebiehať 10. 9. 2024 a bude rozdelený do týchto štyroch okruhov:

1.požiarna bezpečnosť s chladivami,

2.inžinierske štúdium v SR a ČR so zameraním na chladiacu techniku,

3.chladivá v novom nariadení, kontroly MŽP a SIŽP, vzdelávanie, ŠIOV,

4.tepelné čerpadlá a servis chladiacich okruhov.

Súčasťou programu sú aj návštevy budovy rozhlasu a Národnej banky SR. Spoločenský program bude prebiehať na Námestí slobody, v Dóme svätého Martina a na lodi Pontoon na Dunaji. Tieto aktivity sú spoločné s konferenciou IIR, pričom slovenskí účastníci sú vítaní na celom podujatí. To im umožní získať najaktuálnejšie informácie z odboru a výnimočne nazrieť aj do laboratórií strojníckej a stavebnej fakulty  so sprievodným slovom vysokoškolských učiteľov. V konferenčnom bloku sa účastníci konferencie zoznámia s najlepšími výsledkami študentských a doktorandských prác a so zameraním univerzít, ktoré sa zaoberajú chladiacou technikou v Českej a Slovenskej republike.

Zdieľajte obsah na sociálnych sieťach!

Go to Top