Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Úspora nákladov za energie, technologická obnova alebo jednoducho snaha zvýšiť kvalitu a hodnotu vlastného bývania motivujú ľudí investovať do obnovy bytových domov, v ktorých žijú. Tie najlepšie projekty každý rok hodnotí odborná porota v súťaži Najlepšie obnovený bytový dom.  V uplynulom, v poradí už 13-tom ročníku, získal 1. miesto bytový dom na Baníckej ulici v Poprade. Jeho obyvatelia vďaka obnove spotrebujú o polovicu menej energie.

 

Súťaž má za cieľ inšpirovať ku kvalitnej a zodpovednej modernizácii bytových domov na Slovensku. Odborná porota hodnotí nielen kvalitu prác a použitých materiálov, ale aj lehotu výstavby či dosiahnutý stupeň energetických úspor. Kvalitná rekonštrukcia totiž dokáže nielen zvýšiť estetickú hodnotu domu, ale aj predĺžiť jeho životnosť a výrazne znížiť spotrebu energie. „Každý rok sa kvalita a úroveň projektov v súťaži zvyšuje. Je zjavné, že majitelia bytov si stále viac uvedomujú, že peniaze investované do kvalitnej obnovy bytového domu sa im vrátia v podobe vyššej kvality bývania a komfortu, aj v podobe nižších platieb za energie,“ hovorí Miloš Blanárik, člen poroty a poradca predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.

Súťaž o  Najlepšie obnovený bytový dom už 13 rokov organizujú Prvá stavebná sporiteľňa, Združenie pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č Slovakia. Prihlásiť sa môžu správcovia bytových domov, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sú klientmi PSS a v danom roku zrealizovali aspoň jednu zo súčastí celkovej obnovy bytového domu.

1. miesto: Bytový dom na Baníckej ulici 802/33, 35, 37, Poprad

Majitelia bytov do obnovy investovali celkovo 340-tisíc eur. Predpokladaná úspora energie by mohla dosiahnuť až 62,50 percenta. V dome zateplili a obnovili obvodový plášť a fasádu, odstránili systémové poruchy a statické chyby a hydraulicky vyregulovali vykurovaciu sústavu. Obyvatelia si tiež zrekonštruovali balkóny a lodžie, vymenili stúpačky a spoločné rozvody a zrekonštruovali elektro–inštaláciu. Zateplená a zaizolovaná bola tiež strecha domu.

2. miesto: Bytový dom na ulici Gen. Ludvíka Svobodu 1751/28-35 a Laca Novomeského 1752/1-11, Rimavská Sobota

Celkové náklady na obnovu dosiahli 2 476 200 eur. Po rozsiahlom zateplení a obnove obvodového plášťa a fasády a rekonštrukcii lodžií je predpokladaná úspora na energiách pre bytový dom až vo výške 40 percent. Na fasáde tohto bytového domu bola použitá technológia, ktorá je v rámci Slovenska stále ojedinelá. Prevetrávaná fasáda má vynikajúce izolačné a akustické vlastnosti a jej životnosť môže byť až 100 rokov. Vďaka otvorenosti systému tiež zamedzuje tvorbe plesní.

3. miesto: Bytový dom na ulici Janka Kráľa 1007/5, Snina

Majitelia domu investovali do jeho obnovy 170-tisíc eur. Z rozpočtu zateplili a obnovili plášť a fasádu, odstránili systémové poruchy a statické chyby, hydraulicky vyregulovali vykurovaciu sústavu, zateplili a zaizolovali strechu a tiež vynovili domové vstupy.

Dom získal tiež Cenu verejnosti.

Cena Združenia pre podporu obnovy bytových domov: Bytový dom na ulici J. Kollára 363, Žiar nad Hronom

Náklady na obnovu dosiahli 250-tisíc eur. Obyvatelia zateplili a obnovili plášť a fasádu, odstránili systémové a statické chyby, zmodernizovali vykurovací systém a vyregulovali vykurovaciu sústavu. Došlo tiež k rekonštrukcii balkónov, výmene rozvodov, výmene okien a tiež bola zateplená a zaizolovaná strecha.

Odovzdávanie cien víťazom 13. ročníka súťaže Najlepšie obnovený bytový dom  je naplánované na 10. medzinárodnej konferencii Správa budov 2021 v Bešeňovej.