Už v dňoch 22. až 26. marca 2021 prebehne popredný medzinárodný veľtrh ISH pre vodu, vykurovanie a klimatizáciu. Ten sa bude pre tento ročník konať v digitálnej podobe. Aké novinky a program ponúkne vystavovateľom i návštevníkom?

ISH sa pripravuje na prepojenie celého odboru. Cieľ: spojiť vystavovateľov, návštevníkov, odborníkov a novinárov počas piatich dní, prepojiť vedomosti, poskytovať informatívny obsah a prezentovať nové riešenia a inovácie. Za týmto účelom sa program akcií veľtrhu ISH bude zaoberať trendmi a vývojom v tomto odvetví z praktického hľadiska a aktívne spojí návštevníkov, vystavovateľov, odborníkov a ďalších účastníkov. Špeciálne prehliadky, expertné prednášky, panelové diskusie, súťaže a prehliadky ponúkajú skvelé príležitosti na získanie odborných informácií a nadväzovanie nových kontaktov.

Wolfgang Marzin, prezident a generálny riaditeľ Messe Frankfurt, sa podelil o to, ako bude digitálny ISH vyzerať: „Tento formát je založený predovšetkým na vystavovateľoch a ich produktových prezentáciách. Nájdete tu tiež mimoriadne zaujímavý sprievodný program. Počas piatich dní veľtrhu sa návštevníci môžu zúčastniť zmesi odborných prednášok, panelových diskusií a produktových show, z ktorých niektoré budú po celom svete streamované naživo z nahrávacích štúdií Messe Frankfurt. Na digitálnej platforme ISH navyše máme k dispozícii celý rad digitálnych funkcií. Napríklad proces dopytovania podporovaný umelou inteligenciou odporučí potenciálne obchodné kontakty a spojí tak správnych vystavovateľov so správnymi návštevníkmi. Prostredníctvom funkcie chatu, videohovorov a digitálnych konferenčných miestností budú účastníci môcť osobne komunikovať. S týmto formátom ponúkame sektoru príležitosť nielen stretnúť sa a vymieňať si nápady a informácie, ale tiež osloviť medzinárodných zákazníkov. To bol dôležitý aspekt pre vystavovateľov a návštevníkov.“

Jednou z kľúčových tém veľtrhu bude Green deal, o ktorej sa bude diskutovať v energetickej sekcii ISH digital 2021. Budú tu prezentované riešenia a systémy vykurovania, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy. V tom rámci sa budú ISH Technology and Energy Forum, Messe Frankfurt a ďalší partneri veľtrhu podrobne zaoberať politickou situáciou na trhu s vykurovaním počas všetkých piatich dní veľtrhu. Návštevníci digitálneho fóra tu nájdu stručné a ucelené informácie o revolúcii vo vykurovaní. Okrem filmov a živých prenosov ponúka Technology and Energy Forum rozsiahle podklady o teplárenskom priemysle a prísluš­ných združeniach.

Na veľtrhu bude smerovaná zvláštna pozornosť na začínajúcich podnikateľov a architektov. Okrem príležitosti zúčastniť sa na veľtrhu a predstaviť svoje novinky publiku odborníkov vďaka špeciálnemu start-up balíčku bol tiež vyvinutý zaujímavý program podujatí, ktorý upozorňuje na prínos start-upov pre budúcnosť sektoru kúpeľní a vzduchotechniky.

Špeciálne pre architektov a projektantov bude k dispozícii digitálna verzia prehliadok so sprievodcom, organizovaných svetovými architektmi. Digitálny balíček obsahuje rozhovory so zaujímavými partnermi a odporúčania pre prehliadky so sprievodcom počas akcie.

Veľký význam bude tiež kladený na ventilačné a klimatizačné zariadenia, dostáva sa mu čoraz viac pozornosti v súvislosti s pandémiou Covid-19. Práve tieto technológie môžu pomôcť znížiť koncentráciu koronavírusových aerosólov vetraním vzduchu, čím sa výrazne znižuje riziko infekcie.

Zaujímavá bude tiež akcia Pop up my bathroom, ktorá sa venuje dlhodobým trendom v dizajne kúpeľní. Tri trendy, ktoré budú mať v nasledujúcich rokoch dlhotrvajúci vplyv na dizajn a konštrukciu kúpeľní, predstaví táto akcia práve na veľtrhu ISH. Sú to „Smart Bathroom“, „Green Bathroom“ a „Living Bathroom“.

Podrobné informácie o ISH digital nájdete na www.ish.messefrankfurt.com.