smartCAD s.r.o.

Za posledné obdobie je vyvíjaný  čoraz väčší tlak na digitalizáciu v stavebníctve a prípravu projektov v BIMe  /architektúra, statika, infraštruktúra, TZB profesie, správa a údržba budov.   Je len otázkou času, kedy sa projektovanie v BIMe stane bežnou praxou aj na Slovensku.

Pomocou BIM modelu totiž ,,otestujete,, funkčnosť stavby a jej koordináciu s profesiami ešte v prípravnej fáze, čo šetrí veľký balík financií.

Riešenie pre TZB profesie prináša nemecká spoločnosť liNear GmbH, ktorá vyvinula sw pre technické výpočty a CAD návrhy v oblasti inžinierskych stavieb a projektovania technických zariadení budov.

LiNear GmbH, úzko spolupracuje s viac ako 40-timi výrobcami z oblasti dimenzovania / výpočtu, ako aj 3D modelovania (napr. Aquatherm, Buderus, Comap, Frankische, Geberit, Rehau, Toshiba, Uponor, Viessmann . . . ) a ponúka ich aktualizované komponenty v 3D.

LiNear GmbH  je držiteľom ocenenia TOP BIM konzultačná firma v EÚ za rok 2020.

Sw liNear ponúka moduly pre profesie ako kúrenie, chladenie, plyn, pitná a odpadová voda, vzduchotechnika, elektrika a drenážne odvodnenie.  Pracuje nad softvérovými platformami REVIT, AutoCAD a CADinside.

Výhradným distribútorom sw liNear pre Slovenský trh je firma smartCAD s.r.o. , ktorej odborný tím  sa vyše 14 rokov venuje projekčnej a konštrukčnej činnosti, BIM konzultáciam, školeniam a predaju CAD softvéru a hardvéru.

Príkladom efektívnej koordinácie profesií je BIM model najvyššej nemeckej obytnej budovy  Grand Tower.

Grand Tower postavený vo frankfurtskom okrese Europaviertel sa vyznačuje predovšetkým pôsobivou, dynamickou architektúrou a exkluzívnym pohodlím pre bývanie. Priekopnícky projekt preto získal vopred množstvo prestížnych ocenení.

Decentralizovaná distribúcia tepla a chladenia

Spoločnosť Uponor v súčasnosti realizuje spolu s dcérskou spoločnosťou KaMo jednu z najväčších objednávok vo svojej histórii. V najväčšom nemeckom rezidenčnom komplexe bude všetkých 401 bytov vybavených tzv. bytovými stanicami od tohto výrobcu.  Rozhodujúce preto boli vysoké nároky na dodávku tepla a chladenia luxusných bytov. Riešenia vyvinuté špeciálne pre tento projekt zabezpečujú optimálny individuálny teplotný komfort pre obyvateľov samostatným riadením teploty, ktoré zabezpečuje systém rozvodov oddelením primárnej a sekundárnej siete v budove. Kompaktné stanice sa dodávajú ako kompletný balík s vopred zapojenou riadiacou technológiou, ktorá zaisťuje zrýchlenie procesov výstavby na stavenisku. Na samotné podlahové vykurovanie sa vo výškovej obytnej budove použilo vyše 300 000 m rúr  Uponor Comfort Pipe.

Pomocou sw liNear pre REVIT  bol realizovaný návrh  

pre výstavbu technických zariadení v budove / vykurovacie, chladiace a vzduchotechnické systémy , rozvody sanitárnych inštalácií vrátane rozvodov požiarnej vody k nástenným navijakom (hydranty), vrátane meracej a regulačnej techniky (MaR)/ a 3D model všetkých relevantných podlaží.

Dodávka tepla a chladu vo výškovej budove spĺňa vysoké požiadavky na flexibilitu a komfort luxusného bývania. Základom je prípojka diaľkového vykurovania s kapacitou 2,5 MW a dva chladiče nainštalované na streche, každý s výkonom 600 kW. Ako rozhranie na prenos tepla a chladu do obytných priestorov slúžia bytové stanice.

Bytové stanice sú zásobované vykurovacou a chladiacou vodou cez stúpačky a pomocou integrovaných výmenníkov tepla zabezpečujú distribúciu energie podľa potreby k jednotlivým spotrebiteľom.

Na spodných poschodiach sú bytové jednotky vybavené systémom regulácie teploty pod podlahou a samostatným kúpeľňovým radiátorom. Na horných poschodiach budovy sú  byty vybavené chladiacimi stropmi, prípadne fancoil-mi.

Oddelenie primárneho a sekundárneho vykurovacieho a chladiaceho okruhu prináša obytnej veži množstvo výhod.

  • Obyvatelia majú možnosť prispôsobovať teploty v miestnostiach svojim individuálnym potrebám prostredníctvom bytových staníc úplne nezávisle na celkovom systéme.
  • Šesťcestný guľový ventil, ktorý je integrovaný v decentralizovaných systémoch zaisťuje, že spotrebitelia sú vždy spoľahlivo zásobovaní požadovaným prietokom teplej alebo studenej vody, a to v režime kúrenia aj chladenia.
  • Oddelené bytové jednotky umožňujú, aby bol zdroj prípadnej poruchy lokalizovaný relatívne rýchlo a to v prípade poruchy celého komplexného systému. Ak je porucha lokalizovaná v obytnej zóne, zostane zvyšok vykurovacieho systému počas opravy plne funkčný.
  • Bytové stanice uľahčujú dodatočnú montáž chladiaceho stropu a pokiaľ je to potrebné tak aj dodatočnú montáž fancoil-u. Potrebné pripojenia sú už k dispozícií (zablendované) a dodatočná montáž sa môže vykonať bez ovplyvnenia zvyšku systému v budove.

Bolo potrebné zabezpečiť vysoké tlaky v stúpačkách pre spoľahlivé rozdelenie energie v komplexe bytovými stanicami. Na tento účel výrobca vykonával rozsiahle skúšky s rúrkami roztokov, aby boli certifikované pre menovitý tlak do PN 25.

Na zníženie tlaku pre sekundárne okruhy boli použité dynamické regulátory diferenčného tlaku, ktoré znižujú tlak systému (PN 16) počas prenosu do vykurovacích okruhov na optimálnu úroveň.

Pri zadávaní zákazky zohrávala hlavnú úlohu presná špecifikácia požiadaviek na bytové stanice vzhľadom na vysoké nároky a požiadavky budovy. Bytové stanice boli dodávané počas výstavby v počte 10 kusov týždenne. Grand Tower bude dokončený v roku 2020.

Buďte pripravení pre BIM

Viac informácií k  sw liNear a jeho modulom nájdete na našej stránke : http://smartcad.sk/linear/