Multi-VAC SK spol.s r.o.

Vzduchové clony sú neoddeliteľnou súčasťou komerčných a priemyselných stavieb. Toto technické zariadenie oddeľuje vnútorne a vonkajšie prostredie a tým významne znižuje tepelnú stratu objektu. Pre správnu funkciu vzduchových clôn je zásadná vhodná voľba inštalácie, správny návrh a kvalitná odborná montáž.

Správne navrhnuté a nainštalované zariadenia zamedzujú nežiadúcemu vstupu chladného vzduchu v zimnom období a teplého vzduchu do klimatizovaných priestorov v letnom období. Vzduchové clony tak napomáhajú znižovať náklady na spotrebu energie a prispievajú k zvýšeniu komfortu vnútri budovy.

V zimnom období sa najčastejšie riešia náklady na vykurovanie v priemyselných halách, skladoch, výrobných halách, komerčných priestoroch a pod.

Funkcie clony

Efektivitu vzduchových clôn dobre ukazuje nasledujúca CFD simulácia, ktorá znázorňuje obraz prúdenia v okolí otvorených dverí a súčasne zámerne zobrazujú niektoré časté chyby.

Dva výpočtové modely

 • Otvorený stavebný otvor clonený horizontálne umiestenou priemyselnou clonou – Indesse – typ VCI2
 • Nechránený otvorený stavebný otvor

Okrajové podmienky simulácie

Simulácia pre otvorené dvere, trvalo ustálený stav – vykurovanie zaisťujú stropné panely

 • Rozmer dverí 3 500 x 4 200 mm

 • Hala 14,4 x 24,7 x 8,3 m (356 m2)

 • Horizontálna clona – zostava VCI2-200 + VCI2-150, bez ohrevu (clona dĺžky 2 m + 1,5 m)

 • Teplota vzduchu: ti = +20 °C, te = -15 °C

 • Rýchlosť vetra 5 m/s, kolmo k dverám

 • Trvale otvorené dvere, ustálený stav

Simulácia s clonou

Rýchlostné pole v priečnom reze – červené značí rýchle prúdenie, modré pomalé prúdenie

Vietor 5 m/s kolmo k dverám, clona inštalovaná chybne bez predfuku – natočenie clony 0°, predsa len pomerne úspešné cloní dverový otvor

Rýchlostne pole v axonometrií s clonou

Pre odclonenie otvoreného otvoru potrebujeme veľké množstvo vzduchu o relatívne vysokej rýchlosti

Obalová plocha s clonou – 2 m/s, teplotné pole

Clona je inštalovaná chybne – nepresahuje stavebný otvor. V neodclonenej časti studený vzduch +4 °C, pri podlahe uprostred haly komfortná teplota +20 °C aj pro clonu bez ohrevu

Simulácia bez clony

Rýchlostné pole v priečnom reze

Rýchlostne pole v axonometrii bez clony

Spodnou polovicou dverí tečie do haly studený vonkajší vzduch. Okolo hornej hrany otvoru uteká do exteriéru teplý vzduch. Rýchlosti v okolí dverí sú nižšie než pri použití clony.

Obalová plocha – 1 m/s bez clony

Teplota vzduchu pri podlahe niekoľko metrov od dverí je pod nulou.

Výsledok porovnania výpočtových modelov

Zrovnaním teplotného poľa v priečnom reze sa ukazuje teplotný rozdiel tepelného komfortu. Bez clony je v okolí dverí výrazne nižšia teplota. Clony s príkonom 2 kW zaistili 99 kW úsporu, hoci nebol nastavený predfuk a clony sú kratšie než stavebný otvor.

Simulácia s clonou

Tepelná strata vetrením je 117 kW
Rozdiel 46 %, takmer 100 kW
Pri optimalizácii natočenia je úspora až 85 %
Príkon clony 2,03 kW

Simulácia bez clony

Tepelná strata vetraním je 216 kW

Najčastejšie chyby pri inštalácii vzduchových clôn

Správna inštalácia má vplyv na správnu funkčnosť clôn

Čo je potrebné zohľadniť pri návrhu

 • Nastavenie predfuku – zlé alebo žiadne

 • Dvere – typ a prevádzka

 • Prevádzka – voľba inštalácie – horizontálna/vertikálna

 • Sekundárne prúdenie – blízkosť pracoviska

 • Tlakové pomery

 • Chybujúci ohrev vzduchu

Nastavenie predfuku

Správne nastavenie optimalizácie prúdenia

Dvere – typ a prevádzka

Clona horizontálna inštalácia, dvere otvorené na mieste inštalácie čiastočne, nevhodné riešenie, nefunkčný systém

Sekundárne prúdenie

Zohľadnenie dispozície, presun pracoviska, montované zásteny

Tlakové pomery

Podtlakové vetranie komínový efekt, nefunkčná clona

Ohrev vzduchu

Clony s ohrevom vodným alebo elektrickým zaistia komfort v pobytovej zóne.

Zhrnutie

Kvalitné technické riešenie je veľmi dôležité. Tomu musí predchádzať konkrétne a jasné zadanie, správny návrh riešenia, vhodné zariadenie, odborná montáž, pravidelný servis. Priemyselné clony Indesse pri správnom návrhu pomôžu zaistiť komfortné prostredie v priemyselných aplikáciách

Ako pomocníka pre návrh vzduchových clôn môžeme použiť výberový SW Choose&GO

 • Reálne a spoľahlivé dáta

 • Správny výber produktu z rady výrobkov 2VV

 • Presný výpočet hluku

 • Dáta SFP, SPI

 • Export PDF

 • Technické listy