Immergas Europe s.r.o.

 

Pre tých, ktorí myslia na budúcnosť už dnes.

Renomovaný taliansky výrobca plynových kondenzačných kotlov IMMERGAS, vám prináša tipy a triky, ako ušetriť financie, ochrániť životné prostredie a mať pritom doma príjemne teplo bez obmedzovania sa. Poďme sa spoločne pozrieť, ako na to.

 

Máte doma starší plynový kotol? Investovať do jeho výmeny sa oplatí. Moderné plynové kondenzačné kotly sú vybavené elektronikou, ktorá po vyhodnotení vonkajšej, vnútornej aktuálnej a požadovanej teploty, upravuje výkon kotla, a tým prispôsobuje teplotu vody v kúrení. Prispôsobovaním teploty vo vykurovacom systéme sa optimálne znižuje množstvo spotrebovanej energie, čím dochádza k výrazným úsporám na kúrení. Udržiavaním tepla nižšou teplotou vody v kúrení, sa komfort dosiahne zdravšie a príjemnejšie. Moderné plynové kondenzačné kotly efektívne využívajú i teplo spotrebované na odparenie vody obsiahnutej v spalinách. Vlhké spaliny z kondenzačných kotlov majú tak teplotu len cca 50 °C, čo je podstatou vysokej úspornosti. V prípade tradičných plynových kotlov, významná časť tepla odchádza nevyužitá, v spalinách s vysokou teplotou (cca až 150 °C).

 

Starý systém s novým kondenzačným kotlom? Plynový kondenzačný kotol možno inštalovať do existujúceho vykurovacieho systému, jeho prípadný väčší objem vody mu nevadí, no pred inštaláciou je potrebné vykonať niekoľko krokov. Starý systém je nutné vyčistiť prepláchnutím, s použitím vhodných chemických prostriedkov určených na údržbu vykurovacích systémov. Špeciálne chemické prostriedky uvoľnia usadeniny a rozpustia ich. Použitím profesionálneho preplachovacieho čerpadla sú usadeniny účinne a rýchlo odstránené zo systému. Komín musí byť prispôsobený pomocou potrubia z materiálov odolných voči agresivite kondenzátu (antikor alebo špeciálny plast), ktorý vzniká pri ochladzovaní spalín na nízku teplotu. Ďalej je potrebné zabezpečiť funkčnosť ventilov na radiátoroch, v prípade potreby doplniť radiátory o regulačné termostatické ventily. Uvedené kroky zverte do rúk odborným servisným technikom, ktorí vykonajú údržbu starého systému, navrhnú riešenie a podľa potreby ho prispôsobia.

 

obraweb

 

Využívate na ohrev vody zásobník? Súčasné zásobníky sú vybavené vysoko výkonnými špirálami, ktoré sú schopné dodávať  teplú vodu aj pri nepretržitom odbere, preto ich malý objem stačí. Teplotu teplej vody v nich stačí nastaviť na priamo využívanú teplotu, cca 40 stupňov. Obmedzíte tým tvorbu vodného kameňa, čo má pozitívny vplyv na spotrebu, životnosť a náklady na údržbu. V domácnostiach je najvýraznejšia spotreba teplej vody najmä v ranných a večerných hodinách. Počas dňa zbytočne „neskladujeme“ a neudržujeme teplotu veľkého objemu vody, vďaka menšiemu, no výkonnému zásobníku, čím dochádza k úspore nákladov.

 

obraz3web

Vypínate na noc kúrenie? V takomto prípade váš byt alebo dom počas noci vychladne, a je potrebné ho opäť vykúriť. Úspornejšie riešenie je regulované zníženie nočnej teploty, v porovnaní s nastavením teploty počas dňa. Pri využívaní podlahového kúrenia zníženie o max. 1 – 2 °C, v prípade systému s radiátormi aj o 3 °C.

 

service011

 

Ste domáci kutil a trúfate si na inštaláciu kotla? V žiadnom prípade vám to neodporúčame. Kotol, ako vyhradené technické zariadenie, podlieha prísnym bezpečnostným predpisom, ktoré sú dané zákonom. Inštaláciu kotla môže vykonávať len odborne vyškolený inštalatér a spustenie kotla do prevádzky musí byť vykonané oprávneným servisným technikom s platným preukazom.

 

serviced013

 

Čo robiť v prípade poruchy na kotly? K vzniknutej poruche si bezpodmienečne a neodkladne zavolajte odborného servisného technika. Vzhľadom na to, že plynový kotol je vyhradené technické zariadenie, nie je dovolené ho svojpomocne opravovať, ani do neho zasahovať.

 

Myslíte si, že plynový kotol nemôže byť ekologický? Kondenzačné plynové kotly sú nie len úsporné, ale i ekologické. Produkujú minimum znečisťujúcich látok bez ohľadu na to, na aký výkon pracujú. Do ovzdušia odchádza prakticky len „čistá vodná para“. Je to dané špeciálnou konštrukciou horáka a riadeným spôsobom miešania vzduchu s palivom.

 

service20

 

A na čo určite nezabudnúť? Nezanedbajte pravidelné každoročné prehliadky kotla. Táto povinnosť je stanovená zákonom a nedodržanie tejto podmienky má za následok aj zánik nároku na predĺženú záruku. Na údržbu plynového kotla je potrebné klásť dôraz hlavne z dôvodu, že funguje na báze plynu a pri zanedbaní servisných prehliadok sa môže stať neefektívnym, až potenciálne nebezpečným. Takouto pravidelnou prevenciou sa dá menšími finančnými čiastkami veľmi účinne predchádzať nákladným poruchám, tzv. poruchám zo zanedbania, ktorých je štatisticky najviac. V prípade poistnej udalosti môže dôjsť ku kráteniu, v niektorých prípadoch dokonca ku strate nároku na poistné plnenie. IMMERGAS poskytuje bezplatnú 5-ročnú záruku, v prípade dodržania podmienok, ktoré sú uvedené v záručnom liste. Jednou z nich je každoročná servisná prehliadka kotla, vykonaná oprávneným servisným technikom.

Myslite na budúcnosť už dnes. Vyberte si z aktuálnej ponuky IMMERGAS, ten pravý kotol pre vás.