LOMAX & Co s.r.o.

Optimálna koncepcia vjazdu do garáže a výber garážových brán patria neodmysliteľne k stavbe či rekonštrukcii domu. Osobitnou kategóriou sú spoločné garáže v bytových domoch. Pri veľkej prevádzke musí byť brána garáže dostatočne odolná a priestor správne odvetrávaný. Vzhľadom na veľký počet používateľov treba venovať dostatočnú pozornosť aj bezpečnosti – od nastavenia ideálneho času otvorenia brány až po diskrétnosť pri ovládaní. Kľúčové atribúty približuje nasledujúci článok.

Náročná prevádzka si žiada najodolnejší variant

Jedným z kľúčových atribútov pri výbere vjazdovej brány do spoločných garáží býva najmä jej životnosť. „Vzhľadom na to, že sa väčšie garáže môžu bežne otvárať aj viac ako stokrát denne, odporúčame sa pri výbere zamerať na čo najodolnejšie varianty. Najvyššie parametre majú priemyselné typy garážových brán, pretože sú určené do tých najnáročnejších prevádzok – skladov či priemyselných hál,“ povedal Petr Přichystal, marketingový manažér spoločnosti Lomax, ktorá je tuzemským lídrom v produkcii garážových brán.  Priemyselné typy brán sa otvárajú väčšinou vertikálne. To platí aj pre klasický sekčný variant, ktorý je už dlhé roky na trhu najobľúbenejší. Podľa odborníkov je však ideálnym riešením najmä pre garáže rodinných domov či menšie parkovacie priestory v bytových domoch.

Odvetrávanie

Vzhľadom na charakter súčasnej výstavby garáží bytových domov, ktoré bývajú spravidla rozľahlejšie, je v týchto priestoroch nutné dbať aj na kvalitu vzduchu. Dnes je už štandardom inštalácia ventilačných systémov. Tie môžu nárazovo – najmä v ranných a popoludňajších hodinách, keď je koncentrácia áut pohybujúcich sa v garáži najvyššia – odvádzať výfukové plyny z priestorov garáže, a zaistiť tak relatívne príjemné prostredie.

K optimálnemu odvetrávaniu môžu prispieť aj prvky, ktoré sú súčasťou garážovej brány. Najúčinnejšie sú odvetrávacie mriežky, ktoré je možné na bránu umiestniť v podstate kamkoľvek. „Vzhľadom na široké spektrum farieb brán a prieduchov je možné navrhnúť ich tak, že budú so zvyškom konštrukcie splývať. Zákazníci najčastejšie volia inštaláciu prieduchov do spodnej časti brány, možno ich však umiestniť aj vyššie, pretože teplé výfukové plyny v chladnom prostredí garáže stúpajú nahor,“ doplnil Petr Přichystal.

Otváranie brány telefónom

Dnes je už štandardom ovládanie vjazdu do garáže na diaľku, existuje viacero možností. Najrozšírenejším je otváranie pomocou diaľkového ovládača, v posledných rokoch však rastie aj popularita otvárania pomocou mobilného telefónu, a to zavolaním na konkrétne číslo. Kým však na ovládač brána reaguje až od určitej vzdialenosti, telefónom ich možno otvoriť odkiaľkoľvek. Príchod do garáže tak môže byť úplne plynulý, zároveň sa môže skrátiť aj čas, po ktorý sú brány naplno otvorené.

Podľa odborníkov netreba podceniť fakt, že telefónne číslo supluje diaľkový ovládač. Telefónny kontakt je často braný ako bežne dostupný údaj, ak však používateľ číslo na otvorenie garážovej brány poskytne ďalšej osobe, je to rovnaké, akoby jej dával kľúče od domu. S údajom preto musí zaobchádzať bezpečne.

Optimálny čas otvorenia brány

Z hľadiska bezpečnosti je kľúčový už spomínaný čas otvorenia brány. V prípade garáží bytových domov preto odborníci používateľom odporúčajú nastaviť tento interval čo najkratší. Ak by boli brány naplno otvorené napríklad minútu, bezpečnosť garáže by bola výrazne nižšia ako pri dĺžke dvadsiatich sekúnd. „Odporúča sa nastaviť kratší interval, aj keby si musel používateľ bránu ešte raz otvoriť. Navyše ak by priestorom zatvárajúcich sa brán práve prechádzal, špeciálna infrazávora môže zaistiť ich opätovné otvorenie,“ vysvetlil Petr Přichystal.

Podľa policajtov dochádza často k situáciám, keď vodiči pri vjazde alebo výjazde zo spoločných garáží nepočkajú, kým sa automatické brány úplne uzavrú. Potenciálnemu zlodejovi tak zaistia ľahký vstup do priestorov garáží či domu, kde následne dochádza k vykrádaniu zaparkovaných áut či ďalším škodám. Vodiči by preto nemali podceniť bezpečnosť a vždy počkať, kým dôjde k úplnému uzavretiu brány.

Do rodinných domov aj garážové dvere

Z hľadiska posilnenia bezpečnosti pri vstupe do spoločných priestorov cez garáže by mohlo byť riešením vsadenie garážových dvier. Podľa odborníkov má však tento variant primárne funkciu smerom ku komfortu používateľa, a to v prípadoch, keď sa brána nezasúva do boku. „Využitie tohto variantu je ideálne napríklad pri rodinných domoch, kde je garáž výrazne vzdialená od vchodových dverí alebo slúži ako hlavný vchod do domu. Naopak v prípade garáží bytových domov ide skôr o zaťažujúci prvok. Hlavným vstupom pre používateľov bez auta sú vchodové dvere, garáž by preto mali využívať iba vozidlá,“ povedal Petr Přichystal. Pri vsadení dverí by sa zároveň zmenšil priestor na umiestnenie prieduchov na bránach, ktoré najmä pri väčších garážach pomáhajú odvádzať časť výfukových plynov.