V poradí už 14-ty ročník súťaže vyhlasuje Prvá stavebná sporiteľňa, Združenie pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č Slovakia. Prihlásiť sa môžu správcovia bytových domov, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sú klientmi PSS a v roku 2021 zrealizovali aspoň jednu zo súčastí celkovej obnovy bytového domu. Súťaž podporuje PSS – výherca získa až 1 700 eur, ocenené je však aj druhé a tretie miesto (700 eur a 350 eur).

Podrobné kritéria súťaže nájdete https://tzbportal.sk/sutaz-nobd-2021/ spolu s prihlasovacím formulárom.

Ak spĺňate podmienky súťaže, stačí vyplniť prihlášku a zaslať ju elektronicky spolu s fotografiami na požadovanú e-mailovú adresu obnova-domov@obnova-domov.sk. Súťaž sa koná od 1. 1. 2022 do 4. 3. 2022. Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do 31.12.2021.

Následne bude hodnotiteľská komisia posudzovať zaslané prihlášky a určí poradie víťazov.

Odovzdanie ocenení sa uskutoční na stavebnom veľtrhu CONECO 2022.