Naši čitatelia už českú spoločnosť PEKSTRA s.r.o. a jej zastúpenie na Slovensku – firmu KACZER s.r.o. isto poznajú. Majú za sebou stovky realizácií a spokojných klientov. Už viac ako 20 rokov sa firma špecializuje na poradenstvo, výrobu a dodávku závesných oceľových balkónov a samonosných oceľových a hliníkových lodžií na bytové domy. Vďaka týmto skúsenostiam sa stali odborníkmi, ktorí vyriešia balkón alebo lodžiu na každom dome. Nie je dom, pre ktorý by nebolo riešenie a možnosť rozšíriť byt o balkón alebo lodžiu. Práve vďaka úspešným realizáciám uverejňujeme článok o ďalších úspechoch a hlavne skúsenostiach z výberových konaní v podaní pána Miroslava Fefku, konateľa spoločnosti KACZER s.r.o.

Čo všetko musia spĺňať v zmysle platnej legislatívy balkóny a lodžie?

Firma PEKSTRA vyrába balkóny a lodžie už viac ako 20 rokov. Vždy reagovala na zmeny a situácie, ktoré nastali či už zmenou zákonov v stavebníctve, alebo zmenou nariadení čo sa týka výrobkov alebo používaných certifikovaných materiálov. Záujemcom o balkóny ponúka naša firma iba certifikované výrobky – balkóny a lodžie, ktoré majú atest výrobku a sú s označením „CE“ tak, ako to je to legislatívne správne.


Mnohé firmy a hlavne slovenskí výrobcovia balkónov vám toto neponúkajú a ani vás na toto podstatné neupozornia. Je nutné, aby každý výrobok, ktorý si kúpite alebo v tomto prípade necháte namontovať (balkón alebo lodžiu) na váš dom, musí podliehať certifikácií a výrobok musí tento certifikát výrobku CE vlastniť. S týmto problémom sa teraz stretávame skoro každý deň a pri každom výberovom konaní, kde sú tieto podmienky zákona porušované. Balkón alebo už len samotné zábradlie je výrobok, ktorý je nutné aby prešiel technickým a skúšobným ústavom či je spôsobilý pre montáž a osadenie na bytovom dome.

Na čo teda dávať pozor pri ponukách od realizačných firiem?

Konkurenčné firmy, ak ich vôbec takto môžeme nazvať, toto vôbec nerobia a nedodržiavajú zákon. Často sa oháňajú len statickým posudkom alebo certifikátom od materiálu, ktorý možno použili pri výrobe. Na toto POZOR!!! Statický posudok vám nenahrádza certifikát výrobku a neposudzuje výrobok ako taký, a tým pádom nie je možne ho vôbec na dom namontovať a skolaudovať.

Na toto sa snažíme apelovať a upozorňovať zákazníkov, aby nenaleteli na praktiky firiem, ktoré ponúkajú necertifikované výrobky, lebo je toho čím ďalej viac. To, čo je však najhlavnejšie je skutočnosť, že ide o životy užívateľov týchto necertifikovaných balkónov alebo lodžií. Dnes a hlavne teraz v tejto dobe, keď firmy a hlavne obyvatelia bytových domov pozerajú a prepočítavajú každé euro, by si mali dať na tieto praktiky necertifikovaných výrobcov pozor. Často je v popredí cena a vlastníci pri rozhodovaní nehľadia na kvalitu a certifikáciu výrobkov, ktoré kupujú. Porovnávajú neporovnateľné veci – ani sami nevedia, že čo s čím porovnávajú. Ono je možno lákavé kúpiť si lacnejší necertifikovaný balkón. Mnohí zákazníci však ani nevedia, čo si vlastne kupujú. Potom nám podvedení zákazníci volajú alebo sa nás pýtajú prečo tie ich balkóny sa kníšu, prehýbajú, korodujú…

Čo s necertifikovanými balónmi, ktoré nespĺňajú legislatívu?

Najhoršie, čo sa vlastníkom bytových domov môže stať, že na nekvalitu balkónov bez certifikácie prídu až potom, keď zistia, že ich nemôžu vôbec skolaudovať. Vtedy si uvedomia, že „naleteli“ alebo že vlastne robia tzv. „pokusného zajaca“ nejakému výrobcovi, ktorý tu teraz síce je a existuje, ale keď sa niečo stane, už tu nebude, alebo bude fungovať pod iným názvom firmy a vy sa už ničoho nedomôžete. Áno, bohužiaľ, takto to dnes funguje na trhu s balkónmi, lodžiami a aj so samotným zábradlím. Už na viacerých domoch sme museli demontovať tieto necertifikované, nekvalitné balkóny a nahradiť ich našimi certifikovanými, kvalitnými balkónmi. Preto ak nechcete naletieť takýmto firmám, vždy si dajte na výbere výrobcu záležať. Vždy žiadajte len overenú kvalitu a hlavne certifikované výrobky pre váš dom. Predsa len ide o bezpečnosť a kvalitu vášho bývania a užívania.


Pokiaľ plánujete rekonštrukciu, výmenu alebo dodatočnú montáž balkónov, využite servis a poradenstvo českého výrobcu balkónov a lodžií PEKSTRA spol s.r.o., kde vám všetko vysvetlia a poradia. Úspech firmy spočíva v tom, že produkty, balkóny a lodžie, ktoré ponúka, sú ošetrené náležitými certifikátmi tak, ako to vyžaduje legislatíva. Určite takto ušetríte aj zbytočne vyhodené peniažky, ktoré by ste museli zaplatiť následne výmenou necertifikovaných za kvalitné, certifikované balkóny.


Informácie získate na www.pekstra.cz a u výhradného zastúpenia PEKSTRY pre Slovensko firmy KACZER s.r.o., a na ich webových stránkach www.kaczer.sk alebo na telefónnom čísle 0903 924 153.