Združenie EPS SR

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) spúšťa do prevádzky vynovenú webovú stránku www.epssr.sk. Návštevníci tu získajú zaujímavé informácie o polystyréne, jeho využití pri zatepľovaní, úsporách energie, obehovom hospodárstve, monitoringu kvality, ale aj o možnostiach recyklácie tohto materiálu či jeho opätovného použitia.

„Webovú stránku považujeme za dôležitú komunikačnú platformu s odbornou, ale aj širokou verejnosťou. Rozhodli sme sa preto starú stránku zmodernizovať, aby bola dynamická a atraktívna nielen na pohľad, ale aj z hľadiska obsahu. Prostredníctvom nej máme záujem vzdelávať, šíriť osvetu a informovať o polystyréne ako o eko materiáli budúcnosti, ktorý je priateľský k životnému prostrediu,  má široké možnosti využitia a navyše vynikajúce vlastnosti,“  hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

 

Prehľadná a moderná stránka

Nová webová stránka zaujme nielen inovovaným dizajnom, ale aj prehľadne členeným obsahom, vďaka ktorému sa užívateľ v ponuke ľahko orientuje. Návštevníci tu môžu získať množstvo užitočných informácií o expandovanom polystyréne (EPS), a to nielen o jeho vlastnostiach a využití, ale tiež jeho dopade na životné prostredie.  Nájsť sa tu dajú aktuálne novinky v segmente zatepľovania budov a úspor energie, ale tiež zaujímavé informácie o činnosti združenia, o jeho pôsobení v PolyStyreneLoop, ktoré sa zaoberá recykláciou odpadu z demolácií budov či podpore iniciatívy Operation Clean Sweep, ktorej cieľom je zabrániť, aby sa odpad z plastov dostal do morí a oceánov.

Informácie pre odbornú i laickú verejnosť

Cieľom stránky je plnohodnotne informovať odbornú i laickú verejnosť o dlhodobo udržateľných a efektívnych riešeniach v stavebníctve s použitím EPS. V časti Často kladené otázky nájdu návštevníci odpovede na všetko, čo ich zaujíma. Dozvedia sa, či je EPS bezpečný, aký vplyv má zateplenie domu s použitím polystyrénu na zdravie jeho obyvateľov, akým chybám sa pri zatepľovaní s EPS vyhnúť a ešte oveľa viac. Informácie rôznorodého charakteru získajú návštevníci aj v sekcii Napísali o nás so širokou škálou článkov týkajúcich sa tohto tepelnoizolačného materiálu. V neposlednom rade nová webová stránka ponúka aj informácie o využití expandovaného polystyrénu v oblasti obalového priemyslu, ako aj kontakty na členov Združenia EPS SR.

Pozrite si novú web stránku www.epssr.sk.