Uponor, s.r.o.

Budovy zodpovedajú za  najmenej 40% celosvetovej spotreby energie a za viac ako tretinu emisií skleníkových plynov. Preto nevyhnutne potrebujeme nové spôsoby, ako zvýšiť energetickú účinnosť budov v boji proti klimatickým zmenám spôsobených ľudskou činnosťou. Decentralizované bytové stanice Uponor Combi Port a Aqua Port významne prispievajú k dodávke energeticky úsporného teplovodného vykurovania a chladenia podľa potreby ako aj hygienickej príprave teplej vody. Nastal čas na zmenu a nový spôsob myslenia: od centralizovaného na decentralizovaný.

Prečo neprehodnotiť spôsob, akým sa do budovy dodáva teplo a teplá voda? bytové stanice Uponor Combi Port a Aqua Port vyžadujú iba pripojenie prívodných a vratných potrubí k centralizovanému zdroju tepla. Na rozdiel od tradičných centralizovaných systémov, decentralizovaný spôsob nepotrebuje zásobník s teplou vodou ani rozvody teplej vody a cirkulácie teplej vody.

Z hygienických dôvodov musí byť teplota teplej vody v zásobníku a v rozvodných potrubiach centralizovaného systému udržiavaná pri teplote 55-60°C. Na ohrev systému sú potrebné ešte vyššie teploty. Keďže decentralizovaná príprava teplej vody a objem vody v potrubnom systéme je pod hodnotou 3 litre, teplota môže byť udržiavaná aj na nižšej hodnote. Vstupná teplota do výmenníka tepla musí byť iba o 5K vyššia ako je požadovaná teplota teplej vody pre domácnosti. Tieto nižšie prevádzkové teploty a len dve potrubia vyžarujúce teplo zaručujú značné úspory energie.

Dosiahnutie hydraulickej rovnováhy je tiež jednoduchšie a udržateľnejšie, pričom konštantne nízke teploty spiatočky zvyšujú účinnosť tradičných a obnoviteľných zdrojov energií.

Výhody pre Vás:

  • 58% úspora energie v rozvodoch prostredníctvom decentralizovaného systému zásobovania teplom
  • Až 80% úspory energie pri rekonštrukciách s potrebou izolácie
  • Nižšie investičné náklady (v porovnaní s bežnými systémami) a výrazne nižšie prevádzkové náklady

Nový spôsob uvažovania o hygiene: ako zvládnuť kritický problém

  • Hygienická príprava teplej vody bez zásobníkového ohrievača
  • Teplá voda sa v každom byte ohrieva na požadovanú teplotu
  • Neoddeliteľná súčasť špičkového systémového riešenia Uponor pre riadenie hygieny vody