ista Slovakia, s. r. o.

Ultrazvukový merač tepla a chladu  ULTEGO III smart a smart plus bol nominovaný medzi TOP výrobky veľtrhu  Infotherma 2024 a získal v internetovej hlasovacej súťaži 2.miesto. Spoločnosť ista tak nadviazala na úspech z roku 2023, kedy sa na 2. mieste umiestnila inteligentná zbernica pre automatický zber dát.

Kompaktné ultrazvukové merače tepla  a chladu ultego III smart sa vyznačujú predovšetkým nízkou tlakovou stratou a vysokou presnosťou merania, ktoré nie je ovplyvnené nečistotami vo vykurovacej vode. Prístroj je možné jednoducho pripojiť do systému diaľkových odpočtov inteligentnou zbernicou dát alebo rozšíriť o M-Bus modul. K dispozícii sú denné dáta o spotrebe a stave prístroja, ktoré sa zobrazujú na online portáli ista24, alebo sú elektronicky integrované do externých softvérov podľa potrieb správcu budovy. Merače tepla a chladu ultego III smart sú vyvinuté pre odovzdávacie stanice, vykurovacie systémy v bytových a multifunkčných budovách s vodou ako vykurovacím médiom.