Kontakt
O firme

ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. Špecializuje sa na meranie a rozpočítanie spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Ako základ využíva portfólio najnovších hardvérových komponentov – pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla a chladu, ako aj systémy, ktoré umožňujú automatizovaný diaľkový zber dát.  Spoločnosť ista pôsobí na Slovensku už vyše 25 rokov a jej produkty a energetické služby patria k najspoľahlivejším na trhu.