J. M. TRADE spol. s r. o. je od roku 1991 autorizovaný dodávateľ individuálne ovládaných úsporných jednopotrubných tlakových vetracích zariadení LIMODOR na trh SR a ČR. Výrobcom je rakúska spoločnosť LIMOT. J. M. TRADE je členom Združenia pre podporu obnovy bytových domov.

1. Vetranie = život v zdraví

Chceme žiť zdravo? Vetrajme! Ako? Prirodzene – otvorme okno. Je to jednoduché, rýchle, účinné a lacné. Je to naozaj tak? V starých sídliskových domoch áno. Aj tak fučí pomedzi panely a okná. To však platí iba do obnovy. A čo potom?? Treba sa rozhodnúť ako. Kto robí obnovu pre obnovu, tomu stačí vetranie oknom. Kto chce dlhodobo šetriť a zabezpečiť pohodu a komfort, rozhodne zvolí ihneď nútené vetranie. Odporúčam LIMODOR.

„Králikárne“ spred 30 – 40 rokov slúžia dodnes. Po obnove môžu úsporne poskytovať vyššiu pohodu a komfort ďalších 30 – 40 rokov. Myslite na správne vetranie. Myslite na budúcnosť. Kto myslel pred 30 – 40 rokmi na klimatizáciu v dome, v aute alebo na smartfóny? Vetranie významne ovplyvňuje kvalitu života. Mestský človek na Slovensku strávi medzi múrmi 80 % času a vdychujeme tretí najznečistenejší vzduch v EÚ. Od prostredia závisí aj zdravie a pracovný výkon.

 

Vplyv vetrania na fyzikálne faktory pohody a komfortu:

limodort

 

Vetranie významne vplýva na päť z ôsmych fyzikálnych faktorov, ale aj na environmentálne a chemické faktory pohody a komfortu. Rozdiely spôsobu vetrania sú zjavné.

 

Presvedčilo vás to? Skúsme ináč:

V ekologickom Švédsku mali už dávno systém na dôsledné zateplenie a utesnenie budov, na využitie obnoviteľných zdrojov energie, ale bez núteného vetrania. Šetrili. Hlavne úsporou tepla. Oknom vetrali minimálne. Takéto šetrenie sa však vrátilo ako bumerang. Vo forme dodatočných nákladov na zdravotnú starostlivosť a na dobudovanie núteného vetrania. Čo sa stalo? V zle vetraných bytoch sa plazivo zvyšoval obsah CO2, oxidov dusíka, výparov formaldehydu a iných chemikálií zo stien, vlhkosť, a s tým súvisiace šírenie plesní a mikroorganizmov. Po niekoľkých rokoch sa u obyvateľov zistilo zvýšenie alergií, astmy, ďalších respiračných, ale aj psychických chorôb, nižší pracovný výkon, únava. Dodatočná inštalácia núteného vetrania bola aj tak nevyhnutnou. Bola však drahšia a opakovane rušila pohodlie obyvateľov. A straty na zdraví a kvalite života sú nevyčísliteľné. To potrebujeme???

Kto by opakoval podobné chyby??? Zaraďte už do projektu obnovy kvalitné, úsporné, estetické, individuálne ovládané, spoľahlivé tlakové vetracie zariadenie. Odporúčam LIMODOR. Ušetríte aj na zdraví, inštalácii aj na prevádzke.

Starostlivosť o zdravie obyvateľstva a potreba energetickej úspornosti, ale aj švédska skúsenosť si tak vynútili vytvorenie smerníc EU harmonizovane zameraných na kvalitu života, životné prostredie, úsporu energií, certifikácie a audity budov a bytov a ich implementáciu do noriem v SR. V Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku je najčastejšou voľbou vetranie vetracími zariadeniami LIMODOR. Vsaďte aj na Slovensku na rokmi overenú istotu – vsaďte aj pri obnove na LIMODOR.

Doterajšia prax na Slovensku je však iná. Aj v zateplených obnovených domoch sa stále spoliehame na vetranie oknom. „Šetríme“ ako vo Švédsku. Lacné ventilátory – „aby tam niečo bolo“ kvôli zákonu – sú neúčinné a zakrátko nefunkčné. Darmo si užívateľ bytu zaplatil nákladné energeticky úsporné konštrukcie, izolačné okná, zateplenie budovy, obnoviteľné zdroje energie, nové rozvody, vetranie, reguláciu vykurovania atď. Užívateľ musí v lete, v zime vetrať otvorením okna. Šetrenie na energiách a kvalita života vyfučali oknom.

 

2. Limodor – úsporné vetranie kúpeľní a WC

Podľa rakúskej normy ÖNORM M 7673 je pre kúpeľne a WC potrebné použiť ventilátory s hodinovým vetracím výkonom najmenej 3, 5 – 3, 6 x objem miestnosti v m3. V bytových domoch sa najčastejšie využíva individuálne ovládaný jednopotrubný radiálny ventilátor LIMODOR F/M s výkonom 60 m3/hodinu. Je vlajkovou loďou vetrania v kúpeľniach a WC v Rakúsku. Fyzikálne faktory pre pohodu a komfort sú pre toto zariadenie ľahko splniteľnou výzvou.

 

limodr1

LIMODOR F/M-UP

 

Bezprievanové vetranie podľa individuálnej potreby zaručí spoľahlivo pohodovú kvalitu vzduchu bez pachov, vlhkosti, plesní a mikroorganizmov. Ticho, efektívne, bez potreby otvorenia okna. Tieto ventilátory spĺňajú podmienky krytia IPX5. To umožňuje účinné odvetrávanie pary priamo zo sprchovacej kabíny. WC pachy priamo z WC-misy odvetrávajú odbočkou z ventilátora. Veľmi tesná klapka spätného prúdenia vzduchu zabraňuje vstupu pachov a iných nečistôt zvonku dnu. Skrátka bezpečná čistota a komfort. Spotreba je iba 11 W, úroveň hluku iba 32 dB, výkon 60 m3/hod. aj pri prekonávaní rozdielu tlakov 130 Pa. Inštalácia je aj pri obnove praktická.

 

tlakova

Tlaková krivka

 

wcmisa

Vetranie z wc misy

 

Roky overili kvalitu, úspornosť a orientáciu na potreby zákazníka. Na vetracie jednotky so špičkovým elektromotorom je záruka 5 rokov, ale vetrajú „donekonečna“. Ticho, spoľahlivo bez servisu a údržby.

 

stupacka

Stúpačka      Klapka spätného prúdenia            Protipožiarny uzáver

 

Vývojári mysleli aj na uľahčenie stavebno-montážnych prác a peniaze investora v novostavbách aj pri revitalizácii. Pri dodržaní podmienok návodu sú práce jednoduché, rýchle, presné a šetria čas inštalatérov, teda peniaze investora. Úsporné malorozmerové stúpačkové potrubie okrem toho šetrí aj miesto v šachtách. Napríklad potrubie s kruhovým prierezom a priemerom iba 150 mm stačí pre 6-poschodovú budovu s 2 pripojenými ventilátormi alebo 10-poschodovú budovu s 1 ventilátorom na poschodí. Bezúdržbové protipožiarne uzávery s odolnosťou F90 do 90 minút pre stúpačky až do priemeru 200 mm trvale znižujú prevádzkové náklady investora na kontrolu, údržbu a výmenu uzáverov.

Pre uvedené úžitkové hodnoty kvalitného vetrania, platné aj pre obnovu bytových domov, získali popisované vetracie zariadenia v ekologickom Rakúsku dlhodobo najvyššiu dôveru. Zvýšená kvalita života, úspory z dlhodobo spoľahlivej funkčnosti, jednoduchosti individuálneho použitia, žiadne náklady na servis a údržbu – okrem svojpomocnej výmeny filtra. Pre inštalatérov aj príjemná jednoduchosť časove nenáročnej inštalácie.

 

LIMODOR – vetranie obytných priestorov

Vyššou úrovňou energetickej efektívnosti vetrania v obytných priestoroch je individuálne vetranie s rekuperáciou = imperatív po akomkoľvek zateplení. Teda vetranie so spätným získavaním tepelnej energie z odvádzaného vzduchu. Aj v tomto segmente má značka LIMODOR v Rakúsku významné postavenie.

Pre obnovovanie bytových domov sú vhodným riešením samostatné zariadenia AirOdor a AirVital. Pre obytné priestory sa odporúča výkon vetrania s rekuperáciou vypočítaný ako 0,2 až 0,5-násobok objemu priestoru v m3 za hodinu.

 

obrazok4

AIRODOR                                                               AIRVITAL

AirOdor

využíva obojstranný axiálny ventilátor s výkonom smerom von 15 m3 a smerom dnu 15 m3/hod. Časový interval striedania smeru je nastaviteľný. Je to menej výkonné zariadenie. Odporúča sa viacero zariadení, ktoré je možné ovládať v synchronizovanom režime. Každé zariadenie sa montuje jednoducho do prerazeného otvoru cez vonkajšiu stenu.

 

AirVital

je aj pre revitalizáciu, teda obnovu bytových domov ideálne riešenie. Využíva dve dvojice tlakových ventilátorov s výkonom smerom von 70 m3 + smerom dnu 70 m3/hod. Pracovným režimom je súčasné protiprúdové vetranie. Jedno rekuperačné zariadenie AirVital tak postačuje pre byt s rozlohou do 130 m2.

Prednosťou rekuperačného vetracieho zariadenia AirVital pre obnovu bytových domov je aj jednoduchý spôsob inštalácie. Stačí vyvŕtať otvor cez vonkajšiu stenu s priemerom 110 mm a na vnútornej stene elektrická zásuvka. Práce podľa návodu nie sú pre inštalatéra zložité.

 

Ako funguje vetracie rekuperačné zariadenie AirVital

Výmena vzduchu sa uskutočňuje cez filtre, tlakové ventilátory, výmenník tepla a dvojcestné potrubie cez stenu. V zime vzduch s teplotou obytného priestoru vstupuje do zariadenia, vo výmenníku odovzdá časť teploty a výstupnou časťou potrubia vychádza ochladený von. Vzduch s vonkajšou teplotou vstupuje druhou časťou potrubia do zariadenia, vo výmenníku prevezme časť teploty a predhriaty vzduch vchádza do obytného priestoru. V konkrétnych číslach to znamená, že ak má vzduch v miestnosti 22 °C a vonku 0 °C, vstupujúci vzduch sa vo výmenníku zohreje a do miestnosti vstupuje predhriaty na teplotu 17 °C. Filter na výstupe zachytáva prachové časti zvnútra, špeciálny filter na vstupe F7 ochraňuje alergikov pred vonkajšími nebezpečenstvami.

 

limodor5

AIRVITAL                                                                                                  Výmenník tepla

 

Funkcie zariadenia umožňujú zvýšenie kvality života, energetickú efektívnosť, pohodu a komfort. Diaľkový ovládač aktivuje vetranie alebo určí program automatického zapnutia vetrania na základe teploty alebo vlhkosti. Display zariadenia zobrazuje voľbu programu a aktuálny stav. V pravý čas sa automaticky zapne vetranie s rekuperáciou. Zariadenie znižuje vonkajší hluk ulice oproti otvorenému oknu až o 52 dB. Vlastná úroveň hluku je 21 – 41 dB. Vetracím výkonom nastaviteľným v stupňoch od 25 – 70 m3/hod. zabezpečí dostačujúce vetranie aj do 300 m3 obytného priestoru. Spotreba je 8 – 29 W. Testovanie podľa predpisu EU č. 1254/2014 preukázalo v chladnej klimatickej zóne, že ročná spotreba zariadenia je iba 4, 2 kWh, úspora energie na vykurovanie je až 76, 7 kWh, teda viac ako 18-násobná.

Potrebná je minimálna starostlivosť. Displej na rekuperačnom zariadení signalizuje znečistenie filtrov. Filtre stačí svojpomocne vyčistiť, alebo vymeniť za nové

 

3. ZÁVER

Úsporné vetranie je nielen rozumné zvýšenie komfortu bývania, ale aj podpora energetickej efektívnosti dosiahnutej stavebnými a regulačnými prostriedkami. Šetrenie energie a zvýšená kvalita života sú v kontrolovanom súlade.

 

Ing. Jozef Mihál, J. M. TRADE spol. s r. o.

LITERATÚRA

  • Manuál Združenia pre podporu obnovy bytových domov
  • Literatúra LIMOT
  • Súvisiace normy: 555/2005 Z.z.; Smernica EP a Rady 2006/32/EÚ; STN EN 15251| SUTN /2008; Smernica EP a Rady 2010/31/EÚ; 321/2014 Z.z.; 324/2016 Z.z. a ich novelizácie