BUDE, NEBUDE…? To bola otázka, ktorú sme si položili ešte tesne pred začiatkom kurzu, keďže nebol dostatočný počet uchádzačov. Na koniec však všetko dobre dopadlo. Niekedy aj veci na poslednú chvíľu majú veľký význam. Kurz sme sa rozhodli zorganizovať, aby aj „opozdilci“, ktorí si neskôr uvedomili, že potrebujú absolvovať akreditovaný kurz na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti výkonu správy bytových domov mali tú možnosť. Sme radi, že sme tak mohli dopomôcť správcom či už novým alebo existujúcim, aby mohli vykonávať svoju činnosť.

Nevyhnutnou podstatou pre zápis do Zoznamu správcov je osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je podľa zákona 246/2015 Z. z. jednou z podmienok pre výkon správy. Každý kurz, ktorý organizujeme, nás však presvedčí o tom, že účastníci si nakoniec z kurzu vezmú oveľa viac. Prednášajúci sú ľudia, ktorí sa úprimne snažia odovzdať informácie, poznatky z praxe, ktoré sú veľa krát nové aj pre ľudí, čo už správu vykonávajú dlhšie. Kurz sa konal v Košiciach a to od 11. – 15. júna, následne od 25. – 29. júna 2018.

V zmysle zákona 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov je povinných 90 hodín. Náš kurz je intenzívny, trvá dva týždne a obsahuje 98 hodín výučby.

Skladá sa z prednášok, testov a v neposlednom rade prebieha interaktívnou formou. Prednášky sú postavené na vysoko odbornej úrovni. Každého zaujme niečo iné či už ide o právo, technicko-ekonomické aspekty, alebo facility manažment. Cieľom je, aby si kurzisti odniesli čo najviac a mohli sa pýtať aj na konkrétne otázky, ktoré ich zaujímajú. Teší nás, ak výučba prebieha aktívne nielen zo strany prednášajúcich, ale aj zo strany kurzistov. Byť správcom znamená zvládať široké spektrum činností, ovládať množstvo informácií, schopnosť efektívne riešiť problémy a veľa iného. Preto si vážime každého jedného správcu, ktorý sa rozhodol túto prácu vykonávať a veríme, že aj náš kurz Manažér správy budov mu v tom pomôže. Vzťahy sa u nás koncom kurzu nekončia. Aj tento krát sa vytvorila skvelá skupina ľudí, ktorí si navzájom pomáhali nie len počas kurzu, ale veríme, že aj po jeho skončení.

Atmosféra na kurze sa niesla v priateľskom duchu. Okrem prednášajúcich a kurzistov si to poriadne odpracoval aj náš kávovar. Išiel v plnom nasadení, aby naši kurzisti boli vždy bdelí a nasali čo najviac informácii.

Okrem vzdelávania sa spoznávali zákutia pekného mesta Košíc. Niektorí kurzisti sa spoločne vybrali do divadla, niektorí na trhy pre domáce maliny a iní zase okúsili nočný život. Pri množstve nových vedomostí treba občas nadľahčiť situáciu humorom a to sa na tomto kurze darilo. Ako sa vravieva: „Smiech lieči“.

Slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov po jeho ukončení bolo čerešničkou na torte. Všetci boli radi, že sme aj tentokrát predávanie osvedčení o absolvovaní kurzu vykonali v historickej atmosfére reštaurácie na hrade Boldogköváralja. Okrem chutného občerstvenia, milého personálu a krásneho výhľadu, ktorý nám ponúkala scenéria si kurzisti najviac užili odovzdávanie certifikátov s historickým nádychom. Najväčší úspech malo kovové brnenie. Odovzdaním „Osvedčení“ boli naši „Opozdilci“ oficiálne pasovaní za správcov.

Na záver článku si dovoľujeme uverejniť vyjadrenia niektorých účastníkov

Povinnosť absolvovanie kurzu som bral ako nutné zlo. Že zase niekde presedím dva týždne a dostanem papier. Lenže počas kurzu sa ukázalo, že moje očakávania nebudú naplnené. Zistil som, že ako správca mám obrovské medzery a so záujmom som počúval školiteľov. Ich úroveň bola veľmi vysoká, hlavne právo a požiarna ochrana. V živote som si nemyslel, že PO vie byť taká zaujímavá. Vďaka našej školiteľke som precitol. Inak hneď ako som prišiel domov som si kúpil hasiaci prístroj domov 🙂 Samostatnou kapitolou bola atmosféra školenia. Vďaka výbornému prístupu organizátorov to bola veľká pohoda, rodinná atmosféra. Záverečné posedenie nemalo chybu.

Michal Sklienka

Mesto Košice ako miesto konania kurzu hodnotím ako vyhovujúce (priamy vlakový spoj z Vrútok do Košíc, autobusové spojenie z vlakovej stanice ku starej nemocnici na skok od budovy V. O. Č.). Cítila som sa výborne, skoro ako doma. Čo chýbalo, bola počas horúčav fungujúca vzduchotechnika a chýbalo aj pripojenie WIFI. Výborná bola aj organizácia kurzu. Odporučila by som aktualizovať študijný materiál (asi brožúrou o zmenách v legislatíve). Aj keď nás bola malá (ale milá) skupina, určite budeme kamaráti aj do budúcnosti, máme vymenené kontakty a dohodnuté stretnutie do budúcna. Prednášajúci boli odborníci vo svojej oblasti, rozprávajúci zaujímavo a pútavo, prednášky  neobsahovali len legislatívny rámec, ale zahŕňali aj poznatky a skúsenosti z praxe, palec hore za výber. Kurz pre mňa znamenal rozšírenie vedomostí potrebných pre výkon správy budov, stretla som tam skvelých ľudí, získala nové kontakty a ten, čo tvrdí, že na východe je nič, tak je na veľkom omyle. Aj pri výbornej organizácii akejkoľvek udalosti je vždy čo do budúcna vylepšovať. Pozdravujem kolektív V. O. Č. a prajem ešte veľa úspešných kurzov a kurzistov.

Jitka Ličková

Prajeme vám množstvo úspechov, nech sa vám darí pri práci prekonávať každú prekážku s nadhľadom a nech vás práca baví. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a ďakujeme všetkým, že sa rozhodli kurz absolvovať práve u nás.

Spracovala: Ing. Simona Varechová