Viessmann, s.r.o.

V novopostavených obytných štvrtiach s rodinnými alebo bytovými domami často nenájdete plynovú prípojku. Zostáva vám teda vykurovanie kotlom na pevné palivo, tepelným čerpadlom, elektrickým podlahovým vykurovaním alebo elektrickým kotlom. V článku sa pozrieme bližšie práve na elektrické kotly. Tie nevytvárajú emisie v mieste svojej inštalácie, vyznačujú sa jednoduchou a nenákladnou inštaláciou a za určitých predpokladov dokážu byť aj pomerne úsporné.

Aké kotly rozoznávame

Elektrické kotly môžete napojiť na systém ústredného vykurovania, ktorý sa skladá z radiátorov alebo teplovodného podlahového vykurovania. Sú konštruované väčšinou ako závesné, pričom rozoznávame dva typy:

 • Priamovýhrevné elektrické kotly – nie sú vybavené akumulačným zásobníkom na vodu, vďaka čomu majú kompaktné rozmery. Môžete ich teda nainštalovať prakticky do ktorejkoľvek časti domu alebo bytu a nepotrebujete ani komín, samostatnú kotolňu alebo technickú miestnosť. Keďže nemusí ohrievať vodu v akumulačnom zásobníku, veľmi rýchlo reagujú na spustenie vykurovania alebo zmeny nastavenia teploty.
 • Akumulačné elektrické kotly – sú vybavené alebo doplnené akumulačnou nádržou na vodu, ktorá dokáže udržať teplo vo vykurovacom systéme v prípade poruchy alebo výpadku dodávky elektriny aj niekoľko hodín. Na rozdiel od priamovýhrevných kotlov je však ich reakčný čas na zmeny teploty pomerne dlhý, keďže musí ohriať najprv vodu v nádrži. Okrem toho prirodzene zaberú aj viac miesta.

Existujú aj lepšie alternatívy?

Najväčšou nevýhodou elektrických kotlov je cena elektriny. V ich prípade je však čiastočne kompenzovaná nízkou cenou samotného kotla a jednoduchosťou jeho inštalácie. Pri plynových kotloch musíte započítať náklady na zriadenie plynovej prípojky a pravidelné revízie a údržbu, obsluha kotlov na tuhé palivo je zase nekomfortná a nemôžete ich nechať dlhší čas bez dozoru. Oba uvedené typy navyše potrebujú komín, čo ďalej zvyšuje náklady na počiatočnú investíciu i prevádzku. Oveľa účinnejšou alternatívou k elektrickým kotlom sú tepelné čerpadlá. Ich inštalácia je však zložitejšia a náročnejšia na priestor a náklady na ňu sú vyššie. Návratnosť investície sa tým pádom predĺži.

Elektrické kotly sú na rozdiel od tých vyššie zmieňovaných konštrukčne veľmi jednoduché, neprodukujú v mieste inštalácie žiadne emisie (ak nepočítame emisie pri výrobe elektriny) a majú zanedbateľnú hlučnosť. Účinnosť premeny elektriny na teplo v ich prípade presahuje 99 %. Ich obsluha je komfortná a umožní vám využiť napríklad aj úspornú ekvitermickú reguláciu, ktorá bude regulovať výkon kotla na základe vonkajšej teploty.

Okrem iného existuje u niektorých elektrických kotlov, resp. v spojení so smart termostatom možnosť ovládania na diaľku, čo u väčšiny kotlov na tuhé palivo nie je možné.

Elektrokotol Vitotron 100, rez produktu. Zdroj: Viessmann

Ide to aj úsporne

Elektrické kotly sa vyrábajú s výkonmi v rozsahu 4 – 60 kW. Na ich prevádzku potrebujete dostatočnú kapacitu elektrickej prípojky. Väčšina kotlov sa pripája na trojfázový (400 V) elektrický rozvod, niektoré však dokážu fungovať aj s jednofázovým (230 V) rozvodom. U niektorých typov vám môže technik maximálny výkon obmedziť počas inštalácie alebo servisu. Možno ich tak použiť aj so slabšie elektrickou prípojkou.

Aj elektrický kotol ale môžete prevádzkovať úsporne s využitím tzv. nočného prúdu. Ide v podstate o elektrinu dodávanú za nižšiu cenovú tarifu počas obdobia, kedy je zaťaženie rozvodnej siete nízke (v noci i cez víkendy). K tomu však budete potrebovať elektrickú prípojku vybavenú dvojsazbovým elektromerom a modulom tzv. hromadného diaľkového ovládania (HDO). Ten býva súčasťou elektromera a zaistí, aby sa kotol zapínal len pri dodávaní nočného prúdu. Samozrejme musíte mať využívanie nočného prúdu dohodnuté s dodávateľom elektriny. Vykurovať nočným prúdom môžete len pomocou elektrického kotla s akumulačným zásobníkom, ktorý udrží teplo aj cez deň. Ďalšie teplo možno akumulovať aj pomocou liatinových radiátorov alebo akumulačnej betónovej vrstvy pri podlahovom vykurovaní.

Tip pre vás

Náklady na vykurovanie môžete ešte viac znížiť napájaním kotla na bezplatnú elektrinu z fotovoltického systému so solárnymi panelmi.

Hlavne pre dobre zateplené domy alebo byty

Hoci je cena elektrických kotlov oproti iným typom pomerne nízka, vykurovanie elektrinou predsa len nie je najlacnejšie. Hodí sa teda skôr do pasívnych alebo nízkoenergetických novostavieb, prípadne do objektov s kvalitným zateplením.

Elektrický kotol nájde vďaka svojej nízkej cene využitie aj ako spoľahlivý špičkový zdroj tepla v kombinácii s kotlom na tuhé palivo, krbom alebo tepelným čerpadlom. Akonáhle sa palivo v krbe alebo kotli spotrebuje, aktivuje sa elektrický kotol a v dome si tak zachováte príjemné teplo.

Elektrické kotly sú ideálne aj ako vykurovací zdroj do objektov, ktoré nie sú trvalo obývané (napr. chaty). Pomocou temperovania na nízku teplotu ich chráni pred zamrznutím pri zachovaní nízkych nákladov na vykurovanie.

Tip pre vás: VITOTRON 100

Zhrnutie

 • Elektrické kotly sa hodia na miesta bez plynovej prípojky, hlavne však do veľmi dobre zateplených stavieb.
 • Môžete ich použiť aj ako špičkový zdroj tepla v kombinácii s kotlom na tuhé palivo, krbom alebo tepelným čerpadlom, sú ideálne aj na temperovanie objektov, ktoré nie sú trvalo obývané (napr. chaty).
 • Majú kompaktné rozmery, jednoduchú a nenákladnú inštaláciu (nepotrebujete komín alebo plynovú prípojku), neprodukujú žiadne emisie a ich hlučnosť je minimálna.
 • Náklady na vykurovanie elektrickým kotlom môžete znížiť využitím lacnejšej tarify elektrického prúdu (tzv. nočný prúd), musíte však mať kotol s akumulačným zásobníkom, ktorý udrží teplo aj cez deň.
 • Účinnosť kotla na úrovni 99,4 % (skutočná účinnosť v mieste inštalácie) a ekvitermická regulácia vďaka automatickej reakcii na zmenu vonkajšej teploty zaisťuje energeticky najúspornejšiu prevádzku kotla.
 • Ovládací panel umožňuje reguláciu teploty vody v okruhu vykurovania v rozsahu od 20 do 85 °C.
 • Automatická modulácia výkonu vykurovacích telies v závislosti na aktuálnej požiadavky na teplo.
 • Kotol môže spolupracovať v ľubovoľnej inštalácii aj so zásobníkovým ohrievačom pitnej vody.
 • Na ovládači je možné naprogramovať teplotu vo vykurovaných priestoroch v dennom a týždennom cykle.
 • Možná kombinácia s kotlom na tuhé palivá alebo krbom, tepelným čerpadlom a fotovoltickou inštaláciou.