Pozývame vás k návšteve veľtrhu ISH 2019. Veľtrh sa koná 11. – 15. marca 2019 vo Frankfurte nad Mohanom a predstaví novinky zo sveta zariadenia kúpeľni, technických zariadení budov, energií, klimatizácie a obnoviteľných zdrojov energií. Novinkami to tu bude prekypovať. Prvýkrát v histórii veľtrh začne v pondelok a skončí v piatok. Vedľa novej doby konania predstaví aj novú koncepciu výstavného usporiadania. Tá návštevníkom ponúkne lepšiu a prehľadnejšiu orientáciu po celom výstavisku. Niektoré produktové skupiny budú novo predstavené v novej modernej hale 12, ktorá bola uvedená do prevádzky na jeseň 2018.

 

frankfurt2

 

Niektoré produkty tu budú predstavené v celosvetovej premiére a celkový počet medzinárodných vystavovateľov opäť presiahne pomyselnú hranicu počtu 2 400. Táto každoročne sa zvyšujúci účasť zahraničných vystavovateľov svedčí o jedinečnosti celého veľtrhu v svojom odbore.

Veľtrh ponúkne rozdelenie do dvoch segmentov, a to konkrétne ISH Energy a ISH Water.

 

frankfurt3

 

Veľký obsiahly technologický pokrok vďaka digitalizácii zaznamenáva segment ISH Energy. Segment sa progresívne rozrástol a všetko sústreďuje na inteligentné a efektívne technológie budov.  Táto synergia je zameraná na problematiku vykurovania a obnoviteľných zdrojov energie a samotné digitálne vykurovanie.  Kľúčové témy pre tento segment sú hybridné vykurovacie systémy a Home Energy Management Systems (HEMS).

 

Vykurovanie venuje do budúcna veľkú pozornosť obmedzovaniu energie a znižovaní emisií skleníkových plynov. Vysokú účinnosť dosahujú hybridné systémy, ktorých foriem existuje hneď niekoľko. Predstavené budú kombinácie tepelného čerpadla a kondenzačného kotla, tepelného čerpadla a kotla na tuhé palivá či kondenzačnej jednotky so solárnym riešením. Pokiaľ sa užívateľ rozhodne prevádzkovať vysokú mieru nezávislosti na energetických zdrojoch, môže tepelné čerpadlo kombinovať s fotovoltaickým zariadením a využívať  na vykurovanie vlastné zdroje energie. Vystavovatelia nezabúdajú ani na technológii palivových článkov. Zvlášť účinné riešenie na zaistenie tepla a zníženie emisií CO2. Vďaka tomu je možné na technológiu palivových článkov čerpať vybrané a veľmi atraktívne dotácie.

 

frankfurt4

 

ISH Water predstavuje sekciu venovanú vode, a to konkrétne udržateľné riešenia pre hygienu a ultramoderné riešenie kúpeľní. Oblasť sa zameria na inteligentné vodohospodárske systémy a rieši ich bezpečnosť, regulácie a monitoring. Dôležitosť sa klade i na riešenie pitnej vody v reakcii na stále sa zvyšujúcu urbanizáciu. Pozornosť sa bude zamerať na šetrné využívanie zdrojov. Projekty, ktoré budú architekti do budúcna plánovať, budú musieť brať do úvahy veľa potrieb, ktoré vyplynú z demografických zmien, spolu s otázkami týkajúcimi sa zdravia, wellness a pohodlia. Pre návštevníkov bude, čo sa kúpeľní týka, predstavená experimentálna prehliadka „Pop up my Bathroom“, ktorá sa zamieri na úlohu farieb v kúpeľne budúcnosti. Na veľtrhu budú vidieť  farebné a veselé trendy.

 

frankfurt5

 

Ani sprievodný program nebude opomenutý.  Ponúkne platformu Trend Forum, ktorá bude venovaná prednáškam a worshopom zameraným na vizuálnu stránku kúpeľní a celkovú kultúru hygieny.

 

Pre viac informácií o celom veľtrhu navštívte oficiálne webové stránky www.ish.messefrankfurt.com

Svoje vstupenky si pohodlne zakúpite o-line na tomto odkaze.