Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Vedeli ste, že na Slovensku sa doteraz obnovilo približne 60 percent bytových domov? Zvyšná časť stále na svoj nový šat čaká. Áno, okolo zásadnej obnovy sa toho už popísalo veľa. Je spojená s mnohými mýtmi. Všetky je však možné vyvrátiť a konštatovať, že ak je bytový dom obnovený, mení sa kvalita života jeho obyvateľov. A o to by predsa malo ísť.

Znižovanie energetickej náročnosti

Väčšinu bytových domov u nás postavili v 80-tych rokoch minulého storočia. Určite uznáte, že ich obnova je nevyhnutná. Našťastie, väčšia časť z nich už revitalizáciou prešla. Obnove tiež nahráva aj to, že budovy spotrebujú 40 percent energií. Energetickú náročnosť teda treba rozhodne znižovať. Nielen preto, aby sme šetrili naše peniaze, ale aj kvôli záväzkom, ku ktorým sme pristúpili v rámci Európskej únie. Od tohto roku je dokonca nutné stavať budovy s nulovou potrebou energie. Záväzok znižovať energetickú náročnosť budov je záväzkom celej spoločnosti. Prvá stavebná sporiteľňa k nemu pristupuje zodpovedne. Poskytuje úvery na obnovu bytových, ale aj rodinných domov. Tento účel je pritom najčastejším účelom použitia prostriedkov zo stavebného sporenia.

Obnovu potrebuje každý dom

Ak má byť bytový dom pre vlastníkov bytov bezpečný a úsporný, určite potrebuje rekonštrukciu. Najmä, ak má 20 a viac rokov. Obnova je v prvom rade o predĺžení životnosti budovy až o 25 rokov, ale aj o bezpečnosti bývania. Odstránia sa pri nej všetky poruchy obvodového plášťa a vysunutých konštrukcií, odstráni sa zatekanie. Rovnako sa zlepší tepelná pohoda. Obnovou sa tiež odstránia hygienické nedostatky stavby a výrazne zlepší architektonický vzhľad domu. A navyše, zhodnotí sa majetok vlastníkov bytov. Každá obnovená bytovka totiž naberá na hodnote, a pri prípadnom predaji bytu má jeho vlastník lepšiu východiskovú pozíciu.

V prvom rade však treba upozorniť na fakt, že obnovený bytový dom šetrí jeho obyvateľom peniaze. Ak sa urobí komplexná revitalizácia takpovediac od hlavy až po päty, inak povedané od strechy až po pivničné priestory, vlastníci bytov sa môžu tešiť na úsporu nákladov. Zásadná obnova pritom zahŕňa rekonštrukciu strechy, zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu výťahov a ďalšie práce. Takáto revitalizácia prináša aj zásadné zmeny v živote obyvateľov bytového domu. Z našich dlhoročných skúseností vyplýva, že vie priniesť úsporu až 60 percent pôvodných nákladov na teplo. A to už je naozaj zaujímavé číslo. Pripomíname aj to, že skutočne kvalitnú obnovu urobia iba certifikované firmy, ktoré vedia, ako na to. Preto odporúčame všetkým záujemcom o revitalizáciu bytových domov, aby sa obrátili na odborníkov jednak v technickej a projekčnej časti, pri výbere realizátora stavby, ale aj na financovanie obnovy bytového domu.

Ako obnovu zafinancovať

Obyvatelia bytov a domov mávajú obavy pri žiadosti o úver, či ho vôbec dokážu splácať. Žiadny strach. Splátka úveru sa rovná úspore na energiách. Niekedy úspora splátky aj o čosi prevýši. Vyplýva to z našich 20-ročných skúseností. Obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne za ten čas absolvovali stovky schôdzí vlastníkov bytov a konkrétne vysvetľovali, že financovanie obnovy prostredníctvom stavebného sporenia sa oplatí.

Príchod leta znamená aj zvýšený záujem vlastníkov o obnovu ich bytoviek. Prvá stavebná sporiteľňa je pripravená ponúknuť spoločenstvám vlastníkov bytov, bytovým družstvám a iným správcom výhodnejšie podmienky úverov na obnovu bytových domov. Úrokové sadzby s 5-ročnou fixáciou výrazne klesli. Poskytujeme ich vo výške 1,69 % ročne. Okrem toho však máme v ponuke aj výhodný 1-ročný fix úrokovej sadzby vo výške 1,25 %. A v neposlednom rade sme tento rok zaviedli aj 3-ročnú fixáciu, pri ktorej je úroková sadzba úverov na obnovu bytových domov 1,59 % ročne. Pri skutočne významných obnovách ponúkame klientom aj individuálne úrokové sadzby a to už od 0,5 % p. a. Komplexná obnova bytoviek tak pôjde jedna radosť.

A ešte niečo. Pri rozhodovaní sa, ako zafinancovať obnovu zaváži aj fakt, že spoločenstvá vlastníkov bytov majú nárok aj na štátnu prémiu. Na každé štyri byty v bytovom dome pripadá jedna.

Pozitívny príklad

Nezvratným dôkazom, že obnova bytoviek sa oplatí, je aj každoročná súťaž Najlepšie obnovený bytový dom. Šancu uspieť v nej má každý bytový dom, ktorý zrealizoval obnovu financovanú aj Prvou stavebnou sporiteľňou. Víťazom za vlaňajšok je bytovka z Prešova, ktorá do obnovy investovala vyše 430-tisíc eur. V rámci rekonštrukcie zateplili a obnovili fasádu. Vyregulovali vykurovaciu sústavu a zrekonštruovali balkóny a lodžie. Vymenili okná a obnovili domové vstupy. Dôležitou súčasťou komplexnej obnovy bolo tiež zateplenie a izolácia strechy. Bytový dom v Prešove môže byť pozitívnym príkladom pre všetkých, ktorí sa do obnovy ešte len chcú pustiť. A na záver treba pripomenúť, že s Prvou stavebnou sporiteľňou to pôjde určite ľahšie.