Spoločnosť ANASOFT má za sebou ďalší ročník konferencií venovaných správcovským spoločnostiam a bytovým družstvám. Používatelia informačného systému zažili dva dva dni zaujímavých prednášok a workshopov na tému najnovšej generácie softvéru pre správu priestorov. Na konferencii bola predstavená pripravovaná najnovšia verziu informačného softvéru – DOMUS X. Tá prináša prepracované používateľské rozhranie, mnoho drobných vylepšení a zaujímavé novinky.

Spoločnosť ANASOFT má za sebou ďalší ročník konferencií venovaných správcovským spoločnostiam a bytovým družstvám.

Pokiaľ spoločnosti patria medzi tie, ktoré spravujú 700.000 priestorov na Slovensku a v Českej republike v informačnom  systéme DOMUS, mohli si užiť dva plné dni prednášok a workshopov na tému najnovšej generácie softvéru pre správu priestorov.

Najnovšia verzia informačného systému DOMUS X pre správcov

ANASOFT predstavil pripravovanú najnovšiu verziu informačného softvéru – DOMUS X. Tá prináša prepracované používateľské rozhranie, mnoho drobných vylepšení a zaujímavé novinky. Inštalácia v 250 spoločnostiach sa začne už koncom roka 2019.

Kalendár

Účastníci konferencií veľmi pozitívne hodnotili nový pohľad na údaje systému vo forme Kalendára. Zobrazuje údaje zo všetkých evidencií a zoskupuje ich do dní, týždňov alebo mesiacov. Pri zobrazení minulosti používatelia získajú prehľad o dianí v dome, o zmenách od vlastníkov, vystavených upomienkach, písomných hlasovaniach, vykonaných opravách či návštevách technika. Týmto spôsobom je možné veľmi rýchlo sa oboznámiť s dianím v dome, napríklad pred domovou schôdzou. Takisto je veľmi jednoduché získať pohľad do budúcnosti, kde sa používatelia oboznámia s potrebou vykonať revízie či uhradiť faktúry.

Schvaľovanie faktúr cez email

Ďalšou novinkou je schvaľovanie faktúr cez email zástupcami vlastníkov, ktoré automatizuje zasielanie a schvaľovanie faktúr. Správca len označí faktúru na schválenie a DOMUS X vygeneruje email s jedinečnou linkou na stránku schvaľovania označenej faktúry. Zástupca si na tejto stránke môže faktúru pozrieť a následne schváliť alebo neschváliť faktúru. Jeho voľba sa automaticky premietne v systéme.

Service Desk

Verzia X prináša aj zjednotenie požiadaviek na údržbu a ďalších žiadostí do jednotného Service Desku. Service Desk priniesol vylepšené notifikácie, komunikáciu a rôzne formy hlásenia vrátane online formulárov.

Pokiaľ máte záujem o viac informácií k pripravovanej najnovšej verzii DOMUS X pre správcov a bytové družstvá, neváhajte nás kontaktovať.

ANASOFT APR, s.r.o.