Združenie slovenských výrobcov a predajcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov s nimi súvisiacich komponentov a technológií a materiálov na zabudovanie okien SLOVENERGOokno minulý rok zahájilo druhú desiatku vzdelávacích seminárov tentokrát vo Zvolene. Dňa 26.9.2019 sa v hoteli TENIS vo Zvolene konal druhý ročník konferencie OKNO, DVERE, FASÁDY.  

Konferencie sa zúčastnilo na 120 odborníkov zo všetkých súvisiacich stavebných odborov.

„V predvečer konferencie sa na pracovnom stretnutí zišlo sedem odborných komisií, ktoré sme utvorili zhruba pred rokom na prvej zvolenskej konferencii. Naše združenie SLOVENERGOokno totiž prevzalo gesciu nad všetkými slovenských normami, ktoré sa týkajú okien, otvorových konštrukcií a fasádnych prvkov, „uviedol v úvode konferencie predseda združenia SLOVENERGOokno Ing. Daniel Holler.

„Členovia jednotlivých komisií začali pracovať na témach, ktoré sa ich priamo týkajú. Takže máme komisie, ktoré sa venujú napríklad hliníku alebo drevu, ďalšie sklu, plastu, reklamáciám a montáži do stavby. Na večernom stretnutí pred konferenciou nás predsedovia komisií oboznámili s tým, čo sa udialo za posledný rok. Utvrdili sme sa v tom, že sa nachádzame vo fáze definovania aktuálnych úloh a analýzy súčasného skutkového stavu na slovenskom trhu. Definujeme témy, ktoré sú riešené v slovenských technických normách (prípadne revízie noriem) a témy,  ktoré nie sú riešené žiadnymi normami. Chceme sa zároveň zamyslieť, či je potrebné vytvoriť nejaký predpis (smernicu združenia, slovenskú normu), aby sme určitú oblasť vedeli správne obsiahnuť, „povedal Ing. Holler.

Počíta sa s tým, že výsledky práce jednotlivých komisií budú známe v najbližšom období a všetci členovia sa s nimi budú môcť zoznámiť prostredníctvom webových stránok združenia.

„Združenie chce prostredníctvom členstva Budov pre budúcnosť pre všetkých svojich členov vytvoriť prospešnejšie podmienky pre naše podnikanie. V poslednej dobe sa snažíme naplniť víziu lepšej tepelnej ochrany budov tak, aby sa stavali najmä budovy s veľmi nízkou spotrebou energie. A chceme, aby aj politické strany a verejná správa takto chápali naše priority. Energetické certifikáty musia byť naozaj funkčné, nesmie byť len nejakou formalitou, ale zmysluplným výstupom, „zdôraznil Ing. Holler.

Ďalej sa združenie podľa jeho slov snaží dosiahnuť, aby väčší tok investícií išiel aj na Slovensku do nájomného bývania. „Ako sme o tom diskutovali aj v komisiách v predvečer konferencie, čím ďalej tým viac mladých ľudí si nemôže dovoliť vlastné bývanie. V niektorých oblastiach Slovenska nie je vôbec mysliteľné, aby si mladý človek kúpil pozemok a začal stavať. Takže problematiku nájomného bývania chápeme ako veľkú tému do budúcnosti a zároveň veľkú príležitosť pre naše firmy. Musíme teda vyvíjať väčší tlak na politikov, aby z eurofondov, ktoré sú naplánované až do roku 2027, tiekla významná časť investícií do nášho odvetvia, „povedal Ing. Holler.

S prvou prednáškou na tému Výškové budovy vystúpil na konferencii Ing. Milan Lavrinčík z firmy INGSTEEL, spol.s.r.o. Venoval sa najmä postupom a metodike spracovania návrhov ľahkého obvodového plášťa budov (závesných stien) vyšších ako 120 m. Opísal vlastnosti a špeciálne požiadavky a uviedol praktické príklady z realizovaných projektov z rôznych častí sveta. Potom Ing. Michal Lavrinčík zaujímavo odprezentoval realizáciu organické fasády troch výškových budov v bratislavskej štvrti SKY PARK od britskej architektonickej kancelárie Zaha Hadid.

O skúsenostiach s využitím BIM v medzinárodných projektoch informovali páni Ing. Zelinka Peter a Ing. Roller Filip z MFS group.

Návod na vzorovú renováciu starých rodinných domov z minulého storočia predstavil vo svojom príspevku Maroš Húšťava z firmy VELUX Slovensko. „V Šali sme ukončili stavebné

práce na vzorovej rekonštrukciu štvorcového rodinného domu, ktorého typ sa určite nachádza v každej obci na Slovensku. Väčšina rodinných domov u nás bola postavená do konca 70. rokov minulého storočia a dnes už neplnia moderné kritériá, akými sú napríklad energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia, „povedal Maroš Húšťava s tým, že zásadnou požiadavkou pri rekonštrukcii starého štvorcového rodinného domu bola úspora energií , zväčšenie obytného priestoru a zdravé a príjemné bývanie. Štvorčlenná rodina získala obytný priestor o celkovej rozlohe 115 metrov štvorcových z 2 + 1 na 4 + 1 a zdravé bývanie s väčším podielom denného svetla a čerstvého vzduchu. Po rekonštrukcii očakávajú tiež zvýšenie úspory energií o 80 percent.

Projekt v troch finančných variantoch je zadarmo dostupný na špecializovaných stránkach aj s konkrétnymi technickými riešeniami a radami odborníkov. „V súčasnej dobe prebieha v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zber skúseností s prevádzkou domu po rekonštrukcii a monitoring a meranie kľúčových parametrov,“ uviedol Maroš Húšťava. Podľa jeho slov je táto rekonštrukcia zároveň vzorovým príkladom riešenie obnovy starnúceho bytového fondu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Odborný garant konferencie profesor Ing. Boris Bielek, PhD., vedúci Katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF STU v Bratislave, prednášal na tému experimentálnej analýzy spoľahlivosti diagnostiky prievzdušnosti zabudovaných výplňových konštrukcií budov pomocou infračervenej termografie.

Stavebná nepriezvučnosť fasády versus laboratórna nepriezvučnosť okna podľa konkrétnych noriem bolo témou prednášky Ing. Dušana Dlhého PhD. z KKPS SvF STU Bratislava. Profesor Ing. Ivan Chnúrny z tej istej vysokej školy hovoril na konferencii o overení U-hodnoty izolačného skla alebo stavebnej konštrukcie meraním in situ.

Ing. Ladislav Lósy z TSÚS, n.o. prednášal o parametroch stavebných výrobkov a požiadavkách na stavbu. Posledná prednáška Bc. Karola Plaštiaka z firmy SIGA Cover AG Švajčiarsko sa zaoberala progresívnym riešením v oblasti vzduchotechniky a odolnosti obálky budov voči vetru.

Záverečné vyhodnotenie konferencie urobil Prof. Ing. Boris Bielek, PhD. ,  ktorý vyzdvihol aktuálnosť prednesených tém a hlavným pojivom účastníkov je výmena odborných informácií a nastolenie aktuálnych úloh, ktoré momentálne na našom trhu rezonujú, a hľadáme riešenia na tieto problémy. Trúfame si povedať, že nás spája túžba po poznaní a vzájomná výmena informácií, diskusia s odbornou verejnosťou, hľadanie riešení a odpovedí.