Už 13-ty rok organizuje Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. spolu so Združením pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odborných časopisov V.O.Č. Slovakia s.r.o. súťaž o Najlepšie obnovený bytový dom na Slovensku. Online hlasovanie o cenu verejnosti bolo spustené a potrvá do 10. mája 2021.

Verejnosť môže hlasovať na web stránke https://tzbportal.sk/sutaz-nobd-2020/. Cenu verejnosti získa bytový dom, ktorý do ukončenia online hlasovania dostane najviac hlasov. Víťaz získa vecnú cenu, ktorá bude odovzdaná po ukončení hlasovania a vyhlásení výsledkov.

Okrem ceny čitateľov (verejnosti) súťažia bytové domy hlavne o finančné výhry od PSS, a.s. Ďalšou cenou, ktorú môžu získať je cena za najlepšie architektonické stvárnenie v kombinácii s komplexnou obnovou bytového domu, ktorú odovzdá Združenie pre podporu obnovy bytových domov.

Do súťaže bolo zaradených 7 bytových domov, ktoré ukončili aspoň jednu z častí komplexnej obnovy bytového domu financovanej z úveru z Prvej stavebnej sporiteľne,a. s. do 31.12.2020.

Návštevníci portálu majú možnosť odovzdať svoj hlas od 26. 4. do 10. 5. 2021. Hlasovať možno len jedenkrát za 24 hodín pre jeden bytový dom. Pri každom bytovom dome sa zobrazuje doposiaľ získaný počet hlasov, pričom počet lajkov sa priebežne aktualizuje.

Hlasovanie prebieha na https://tzbportal.sk/sutaz-nobd-2020/