SÚŤAŽ NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2020

Už 30 rokov by o kvalite a odpovedajúcej cene mala rozhodovať súťaž. Každý investor obnovy bytového domu, či už je to spoločenstvo vlastníkov, správca alebo bytové družstvo prezentuje záujmy vlastníkov jednotlivých bytov a nebytových priestorov. V ich záujme sa snaží zabezpečiť obnovu čo najlepšie, zároveň aj najlacnejšie. Spojením oboch týchto zdanlivo odporujúcich si požiadaviek vznikne „efektívna obnova“. Jednotliví stavitelia súťažia svojimi ponukami o možnosť realizovať obnovu. Okrem ceny a prezentovanej schopnosti ponúknuť kvalitu by však rozhodujúcim jazýčkom na váhach mali byť predovšetkým referencie. A to referencie práve z obnovy bytového fondu. Väčšina správcov, bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov však pôsobí lokálne a ich možnosti získať prehľad o kvalite a nových technológiách je veľmi obmedzená. Preto na podnet vydavateľstva odborných časopisov V. O. Č. Slovakia v roku 2008 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ako banka, ktorá prvá na Slovensku začala financovať obnovu bytových domov, sa podujala usporiadať súťaž o najlepšie obnovený bytový dom. Na korektné posúdenie realizácií si prizvali odborného gestora – Združenie pre obnovu bytových domov. Dnes už trinástykrát vyhlasujeme súťaž o najlepšie obnovený bytový dom. Veríme, že aj v roku 2020 a 2021 súťaž pomôže rozšíriť povedomia o potrebe obnovy a záujem o kvalitu realizácie aj toho vášho bytového domu.

Súťažné bytové domy v roku 2019