Odborná dvojdňová konferencia pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla – DOMUS, sa uskutoční 26. a 27. septembra 2023 v Grand Hoteli Bellevue v Starom Smokovci.

DOMUS konferencia je ojedinelou akciou svojho druhu so zaujímavým programom a sprievodnými kultúrnymi aktivitami počas dňa i spoločenského večera. Účastníci konferencií – správcovia bytových a nebytových priestorov – sa počas dvoch dní plných prezentácií a workshopov zoznámia s novinkami v systéme DOMUS a aktuálnymi trendmi a prístupmi, ktoré im pomôžu rozšíriť odborné vedomosti a zručnosti. V rámci workshopov získajú informácie o možnostiach efektívneho nasadenia noviniek vo svojich organizáciách.

Súčasťou stretnutí sú i osobné dvojdňové konzultácie so špecialistami na všetky moduly softvéru – pre správu bytov, ekonomiku a účtovníctvo, mzdy a personalistiku či výrobu tepla.

Viac informácií o konferencii nájdete na https://www.anasoft.com/domus/sk/home/konferencia

Hlavné témy DOMUS konferencie 2023

  • Implementácia vyhlášky 503/2022 (pravidlá rozpočítavania tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody) do IS Domus
  • Kontrola spotreby ako riešenie EED8 na portáli poschodoch.sk
  • Finus – Uzávierka a jej smerovanie k elektronizácii
  • Ako jednoducho ovládať IS DOMUS, praktické tipy a triky
  • Práca s vybranými výstupmi vo Finuse „s“ a „bez“ ročnej uzávierky
  • Evidencia Merače a jej smerovanie v IS DOMUS
  • Zásielky v IS DOMUS
  • Otvorené bankovníctvo
  • Rozšírenie možnosti používania stavov dokladov o platobné doklady
  • Novinky zapracované v IS DOMUS za posledný rok (evidencie FINUS, DOMUS, MZDY)