LOMAX & Co s.r.o.

Počet vlámaní do objektov sa na Slovensku mierne zvýšil. Zlodeji sa v minulom roku dopustili 3 521 takých skutkov, to je o 274 viac než v predchádzajúcom roku. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky pre rok 2022. Ľudia proti lupičom môžu bojovať dvoma spôsobmi – zvýšenou obozretnosťou a správnou formou zabezpečenia. Odborníci najčastejšie odporúčajú preventívne kroky, ktoré môžu zlodejov v ich počínaní odradiť. Pokiaľ sa k činu predsa len odhodlajú, mali by mať ľudia zabezpečenú domácnosť alarmom, kamerou alebo bezpečnostnými dverami.

Zlodeji sa po pandémii vrátili v ešte väčšom počte. Počas roku 2022 sa dopustili vyše tri a pol tisíca krádeží vlámaním, to je takmer o osem percent prípadov viac než v predchádzajúcom roku. Existuje pritom len zopár základných pravidiel, ako sa škodám na majetku a ďalším výrazným stratám vyhnúť. Úplným základom je poctivo zamknúť a zavrieť okná, množstvo ľudí pritom necháva pri odchode okná či balkónové dvere otvorené na mikroventiláciu. V takom prípade je podľa policajtov prekonanie nezaisteného okna pre zlodeja veľmi jednoduché.

Počas dlhodobejšej neprítomnosti požiadajte príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu, domu, alebo aj chaty. Ak v období vašej neprítomnosti zveríte niekomu kľúče od svojho príbytku, dôkladne zvážte, či je to osoba spoľahlivá a dôveryhodná,” upozorňuje Polícia Slovenskej republiky na svojich webových stránkach. Ponechávať náhode by podľa expertov ľudia nemali ani obsah na sociálnych sieťach, podľa polície môžu byť fotky z dovolenky zbytočným vodidlom k prázdnemu domu.

Ochrana domácnosti vďaka smart technológiám

Ďalším krokom, na ktorý sa často zabúda, je neupozorňovať okolie na svoju neprítomnosť. „Dôkladnú ochranu ponúkajú prvky inteligentnej domácnosti. Vďaka nim je možné ovládať osvetlenie v okolí domu alebo vonkajšie tienenie na kilometre ďaleko. To je výhoda napríklad v čase dovolenky, keď majiteľ domu môže vyvolať zdanie, že je stále vnútri budovy, a potenciálneho zlodeja tak odradiť,” hovorí Petr Přichystal, marketingový manažér spoločnosti Lomax, ktorá sa zaoberá produkciou vchodových dverí či tieniacej techniky.

Aktuálnym trendom v zabezpečení rodinného domu či objektu sú kamery. V posledných rokoch sa ich predaje výrazne zvýšili. „Rastúci záujem o kamery registrujeme, veľmi často sa o ne klasický zabezpečovací systém doplňuje. To má výrazný preventívny aspekt – kamery sú dobre viditeľné a prípadných páchateľov môžu odradiť,“ tvrdí Petr Němeček zo spoločnosti Jablotron, ktorá sa venuje výrobe zabezpečovacích systémov a poskytovaniu bezpečnostných služieb.

Zabezpečenie bytu je špecifické

Bezpečné riešenie existuje aj pre bytové jednotky, v ich prípade poskytujú prvotnú ochranu už vchodové dvere do celého objektu. „Pre bytové domy je najpopulárnejším riešením otváranie na čip, taký spôsob je pre používateľa veľmi praktický. V týchto prípadoch je dobré vybaviť bytovú jednotku dverami s najvyšším stupňom zabezpečenia, zvlášť ak ľudia žijú na prvých dvoch poschodiach či na prízemí,“ opisuje Přichystal.

Bezpečnostný systém môže byť nápomocný aj v spoločných priestoroch, napríklad kočikárňach, pivničných kójach alebo priestoroch pre bicykle. Často sa zlodeji snažia vlámať dovnútra cez garáž, ktorých zabezpečenie ľudia často podceňujú. Garáž by tak vždy mala byť chránená kombináciou niekoľkých bezpečnostných prvkov. Prevenciou pred násilným otvorením pri starších garážových vrátach môže byť napríklad doplnkový zámok alebo blokovacia zarážka, ktorá zabraňuje ich vypáčeniu. Pri kúpe nových vrát by som odporučil bezpečnostnú triedu RC2, ktorá sťaží ich mechanické prelomenie,” opisuje Přichystal.

Tieto priestory sa podľa Němečka dajú efektívne strážiť za pomoci zabezpečovacieho systému v kombinácii s kamerami. Zaujímavú pomoc môže bezpečnostný systém hrať aj pri spoločných priestoroch, napríklad kočikárňach, pivniciach či priestoroch pre bicykle, ktoré sa dajú efektívne strážiť za pomoci kombinácie zabezpečovacieho systému a kamier,” tvrdí Němeček. Lenže také vybavenie musí často schváliť spoločenstvo vlastníkov jednotiek. „Pre mnohých ľudí ide o neprekonateľnú prekážku, ktorá im zasahuje do súkromia,“ uzatvára Přichystal.