Schwank s.r.o.

V čase nízkej nezamestnanosti sa priemyselné podniky na Slovensku čoraz viac zameriavajú na vyšší pracovný a tepelný komfort zamestnancov. Ten býva problémom najmä v lete v dôsledku vysokých teplôt a dobre izolovaných plášťov budov. Kým v minulosti sa preto podniky obracali najmä na klimatizácie, v poslednom čase sa začali zameriavať na tzv. monster ventilátory. Tie znižujú pocitovú teplotu až o 6 °C a predstavujú rádovo nižšiu investíciu v porovnaní s riadeným chladením. Firmy ich v zime využívajú aj na stláčanie teplého vzduchu spod stropu priemyselných hál – tzv. destratifikáciu.

Nízka nezamestnanosť núti domáce priemyselné podniky prijímať viaceré opatrenia na prilákanie potenciálnych pracovníkov. Často nejde len o finančné ohodnotenie, ale napríklad aj o dostatočný tepelný komfort na pracovisku. Mnohé priemyselné podniky, či už ide o výrobné haly, logistické centrá alebo sklady, preto v posledných rokoch výrazne investovali do zlepšenia obvodového plášťa budov. Táto skutočnosť však so sebou v lete prináša aj nepríjemný efekt.

Vzhľadom na veľmi dobrú izoláciu sa priemyselné budovy začínajú výrazne zahrievať a teplota môže dosiahnuť viac ako 30 °C aj pri vetraní a regulácii prievanu. Z údajov európskej agentúry Eurofound pritom vyplýva, že v celej Európskej únii bolo 36 % priemyselných pracovníkov vystavených vysokým teplotám najmenej štvrtinu svojho pracovného času.

V týchto prípadoch sa podniky doteraz snažili ochladzovať svoje priestory pomocou klimatizácie, ale v zámorí sa bežne používajú monster ventilátory, ktoré sa teraz dostávajú aj do Európy. Trh sa pomaly učí využívať toto riešenie a prvé realizácie sa objavujú aj na Slovensku,“ povedal Ing. Lukáš Daněk, obchodný manažér spoločnosti Schwank, ktorá sa zameriava na vykurovanie a chladenie priemyselných budov. Monster ventilátory fungujú na rovnakom princípe ako klasické menšie ventilátory, ktoré možno nájsť napríklad v reštauráciách. Prúdením vzduchu vytvárajú na pokožke chladivý vánok, pričom v priemyselných halách môže ich priemer dosahovať až 7,3 metra.

Zníženie pocitovej teploty a vlhkosti

Mnohé podniky siahajú po riadenom chladení vo forme klimatizácie úplne zbytočne. Tá je potrebná len vtedy, ak je potrebné udržiavať nižšiu teplotu v halách, napríklad z dôvodu skladovania výrobkov alebo prítomnosti špecifických materiálov a látok. Ak však ide čisto o zvýšenie komfortu pracovníkov, ideálnou voľbou sú ventilátory MonsterFans. Znižujú pocitovú teplotu až o 6 °C a predstavujú rádovo nižšiu investíciu v porovnaní s klimatizáciou,“ dodal Daněk.

Podľa neho sa toto riešenie najčastejšie používa vo výrobných halách a logistických centrách, ale získava si obľubu aj v priemyselných automobilových prevádzkach, ako sú napríklad servisné centrá. Tieto priestory sa výrazne zahrievajú kvôli motorom áut a veľký vplyv má aj umývanie áut, čo spôsobuje, že vlhkosť v týchto priestoroch výrazne stúpa a s ňou aj pocitová teplota. “ Monster ventilátory znižujú vlhkosť prostredníctvom prúdenia vzduchu, takže sú ideálnym riešením pre tieto typy prevádzok,“ zdelil Daněk. Hoci ventilátory majú maximálnu rýchlosť 95 otáčok za minútu, množstvo vzduchu, ktoré prúdi cez lopatky, z nich robí úplne adekvátne riešenie.

Zimná náhrada destrifikátorov

Monster ventilátory nachádzajú plné uplatnenie aj v zime, keď pomáhajú rozháňať teplý vzduch v priemyselných halách. Konštrukcia lopatiek umožňuje zapnúť ventilátor v opačnom smere a namiesto toho tlačiť teplý vzduch, ktorý sa drží pri strope haly, smerom k zemi, kde sa nachádzajú pracovníci. „Takéto riešenie má zmysel, ak je priemyselná budova vykurovaná teplým vzduchom, napríklad tepelnými čerpadlami, teplovzdušnými alebo vzduchotechnickými jednotkami,“ uviedol Daněk.

V zime môžu ventilátory MonsterFans nahradiť často používané destratifikátory, ktorých hlavnou funkciou je zabezpečiť prúdenie teplého vzduchu smerom nadol v budove. V porovnaní s Monster ventilátormi však toto riešenie roztáča podstatne menší objem vzduchu. „Jeden destratifikátor roztočí približne 10 000 m3 vzduchu, pričom spotrebuje 0,9 kWh. Naproti tomu MonsterFans ventilátor dokáže pri maximálnom výkone roztočiť až 700 000 m3 vzduchu, teda sedemdesiatkrát viac. Aby destratifikátory zvládli rovnaký objem vzduchu, musel by ich byť obrovský počet a spotreba by bola neúnosná, takže tieto dve riešenia sú vlastne z hľadiska energie neporovnateľné,“ povedal Daněk a dodal, že destratifikátor sa v porovnaní s ventilátorom MonsterFans nedá používať v lete.

Zvýšenie dopytu na Slovensku

Podľa Lukáša Daněka je preto pravdepodobné, že sa monster ventilátory v slovenských priemyselných podnikoch rozšíria. „Naznačuje to už záujem v západných krajinách. Aj na Slovensku vnímame silný faktor týkajúci sa maximálneho komfortu pracovníkov. Vzhľadom na nízku nezamestnanosť sa firmy doslova predháňajú v tom, aby si ulovili a následne udržali zamestnancov. Práve teplotný diskomfort je dôvodom, prečo mnohé firmy prichádzajú o zamestnancov. Prieskumy zároveň ukazujú, že nižšie teploty v lete znamenajú aj vyššiu produktivitu práce,“ uzavrel Daněk.