Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA pristúpila k zmenám vo vedení. Na pozíciu generálnej riaditeľky od 1. júla 2023 nastúpila Katarína Rusková, ktorá vo firme pôsobila na pozícii riaditeľky obchodu a marketingu. Prichádza na miesto Dušana Slobodníka, ten na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti pôsobil takmer tri roky.

Dušan Slobodník aktuálne zastáva čerstvo vytvorenú pozíciu riaditeľa pre vývoj a inovácie pre Slovenskú aj Českú republiku, kde uplatní neoceniteľné skúsenosti a odborné znalosti, ktoré počas dlhoročnej práce v spoločnosti nadobudol.

Slobodník bude spolupracovať s tímom odborníkov z českej materskej spoločnosti ENBRA, pričom jeho hlavnou úlohou bude pomáhať spoločnosti stať sa technologickým lídrom vo svojom odbore. „Mám radosť, že na vývoji produktov, riešení a systémov, ktoré prinášame našim zákazníkom, spolupracujú tí najlepší odborníci s dlhoročnými skúsenosťami,“ hovorí Katarína Rusková, nová generálna riaditeľka spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

Zmeny na pozíciách v manažmente spoločnosti majú pomôcť predovšetkým k napĺňaniu strategických cieľov spoločnosti, ktorými sú rast v oblasti obchodu, zlepšenie zákazníckej spokojnosti, rozvoj v oblasti inovácií a vývoja nových produktov či komplexných služieb a v neposlednom rade zintenzívnenie spolupráce na ceste k lepšej udržateľnosti.

„Rok 2022 bol pre firmu výnimočným obdobím, keď dosiahla rekordné obraty. Bol to, aj napriek neľahkému obdobiu v globálnom kontexte, najúspešnejší rok v histórii spoločnosti. Mám radosť, že začína nová éra a máme možnosť stavať ju na pevných základoch. ENBRA je založená na hodnotách rodiny. Snažíme sa byť čo najbližšie našim zákazníkom, aby sme mohli lepšie rozumieť ich potrebám a poskytovať im na mieru presne to, čo potrebujú. Obchod a blízke vzťahy so zákazníkmi sú v našej DNA a ja verím, že môžeme tieto hodnoty preniesť aj do našich firemných cieľov,“ tvrdí Rusková.

V tejto súvislosti pristúpilo nové vedenie spoločnosti k zmenám v organizačnej štruktúre a vytvorilo oddelenie služieb. To vzniklo spojením zákazkového oddelenia a oddelenia rozpočítavania nákladov. Napredovať bude pod vedením Štefana Hrica, dlhoročnej súčasti tímu ENBRA, ktorý sa na danú pozíciu presunul z obchodníckej pozície. „Zákazníci sú pre nás najdôležitejší a ich potreby sú naším hnacím motorom,“ potvrdzuje Hric.

„Pevne ​​verím v silu a súdržnosť celého tímu ENBRA a aj v to, že zmeny povedú k ešte lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu našej spoločnosti a dosiahnutiu dôležitých cieľov aj v aktuálnych neľahkých podmienkach. Naša cesta je jasná a my sa tešíme, kam nás zavedie,“ uzatvára generálna riaditeľka spoločnosti ENBRA SLOVAKIA Katarína Rusková.